La Paeria - Ajuntament de Lleida La Paeria - Ajuntament de Lleida
Start News

News

Note: Content only in catalan

BONIFICACIÓ QUOTA ÍNTEGRA DE L’IBI A FAVOR D’IMMOBLES DE L’HORTA AFECTADES PEL PROCÉS DE REGULARITZACIÓ CADASTRAL

Les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Lleida estableixen una bonificació de fins el 80% de la quota íntegra de l’impost a favor d’immobles corresponents a edificacions de naturalesa rústega indispensables pel desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes i forestals, afectades pel procés de regularització cadastral per considerar-les d’especial interès.

Termini de sol·licitud: fins al 31 de desembre de 2018

Efectes: la sol·licitud realitzada durant 2018 tindrà efectes l’any següent, 2019

Requisits:

  • Els subjectes passius sol·licitaran per escrit la concessió de la bonificació, juntament amb els documents que la justifiquin.
  • Per gaudir d’aquesta bonificació és condició indispensable que l’edificació hagi estat degudament autoritzada o que rebi la consideració de legalment implantada.

Aprovació: La declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu pel vot favorable de la majoria simple.

Així mateix, les ordenances fiscals estableixen una bonificació del 10% els habitatges situats en sòl rústic en tota la zona de l’Horta de Lleida, els propietaris dels quals siguin titulars d’una explotació agrícola o ramadera, forestal o anàloga annexa a l’habitatge.

Termini de sol·licitud: fins al 31 de desembre de 2018

Efectes: la sol·licitud realitzada durant 2018 tindrà efectes l’any següent, 2019

Requisits:

  • estar empadronat en la finca per a la que se sol·licita la bonificació
  • que l’edificació hagi estat degudament autoritzada o que rebi la consideració de legalment implantada
  • més del 50% dels ingressos familiars provinguin de la explotació agrícola annexa, acreditat mitjançant declaració de la renda

Tanmateix, podran gaudir d’aquesta bonificació els residents de l’Horta de Lleida que en l’actualitat estiguin jubilats o rebent una pensió per incapacitat i donin compliment als requisits anteriors a excepció dels ingressos provinents de l’explotació agrícola annexa.

El tràmit es pot realitzar on-line o presencialment a l’Oficina de Gestió i Atenció Tributària, Avinguda de Blondel 16.

BONIFICACIÓ QUOTA ÍNTEGRA DE L’IBI A FAVOR D’IMMOBLES DE L’HORTA AFECTADES PEL PROCÉS DE REGULARITZACIÓ CADASTRAL

Compartir:<< Tornar

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Information service Telephone 010 010 Information and conditions of use Service for deaf or hearing impaired and/or phonation
Addresses, telephones and faxs
paeria@paeria.cat

View this site in:
Mobile version | Classic version

© Ajuntament de Lleida | Legal notice
Accessibility
XHTML 1.0 Transitional CSS 2.0 WAI-AA (WCAG 1.0)
Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament RegionalGeneralitat de Catalunya - Departament de Governació i Relacions InstitucionalsDiputació de LleidaCatalunya EmprènGeneralitat de Catalunya - Departament d'Empresa i ConeixementUnió Europea - Fons Social Europeu

L’Ajuntament de Lleida forma part de la Xarxa Catalunya Emprèn, amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn i amb el cofinançament del Fons Social Europeu.