Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida

La Paeria inicia la restauració de l’interior de la torre del Castell dels Templers

Data de publicació: 13/2/2018

Fins a mitjans del proper mes de març es realitzarà una intervenció basada en un procés de neteja superficial conservativa i respectuosa que garantiran el respecte i la conservació de la construcció

REGIDORIA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, DEL COMERÇ, DEL TURISME I DE L'OCUPACIÓ I L'EMPRENEDORIA

La Paeria, a través de Turisme de Lleida, ha iniciat els treballs de restauració de l’interior de la torre del Castell dels Templers. Es tracta d’una intervenció basada en un procés de neteja superficial conservativa i respectuosa amb tots els materials constitutius. Aquesta actuació, que té un pressupost de 10.000€, estarà finalitzada a mitjans del mes de març.

Les diferents metodologies d'eliminació dels successius emblanquinats moderns garantiran, en tot moment, el respecte i la conservació de possibles pàtines, marques de picapedrer i restes de morter original. La superfície de tractament prevista inclou tot el perímetre de la planta fins assolir uns 5 metres d’alçada, coincidint amb la presència de l’embigat modern. L'inici de la intervenció ha permès constatar el bon estat de conservació de la superfície dels paraments i l'existència, entre els múltiples estrats de calç, de restes d'un programa pictòric corresponent a una decoració al tremp d'època moderna i d'escàs interès artístic. Es preveu la finalització de l'obra mitjans del proper mes de març. El procés de neteja de la pedra preveu diverses metodologies en funció de la naturalesa dels estrats a eliminar, del tipus de pedra i de les característiques de cada zona i el seu estat de conservació. Els processos s’adeqüen a un criteri de mínima intervenció, per tal de mantenir i conservar les eventuals pàtines originals o naturals que protegeixen la pedra.

La torre del Castell s’aixeca adossada a l’angle nord occidental de la sala gran i es comunica amb la capçalera de l’església mitjançant un edifici corredor. Consta d’una planta rectangular d’uns 25 m2 i es presenta amb importants modificacions, entre les més importants; una porta d’accés a l’exterior, un cos cilíndric de maçoneria en maó dins el qual s’aixeca una escala de cargol i les restes d’un embigat de fusta que responen a una divisió de la torre en plantes realitzada en època moderna.

Cal recordar, a més, que l’Ajuntament de Lleida va rehabilitar al 2016 l’interior de la sala del Castell de Gardeny que incloïen la neteja i eliminació de grafits dels quatre paraments interiors de la nau i la cornisa horitzontal que embelleix la sala. Amb aquesta intervenció es van recuperar els quatre murs interiors amb un procés de neteja integral en una superfície de 800 m2 fins a una alçada aproximada de 4,5 metres, incloent la cornisa horitzontal.