Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida

Àngel Ros, nomenat ambaixador d’Espanya a d’Andorra

Data de publicació: 3/8/2018

El paer en cap presentarà la seva renúncia demà a les 11h davant del Secretari General, un cop s’hagi publicat el nomenament al BOE, i es convocarà un ple extraordinari que haurà d’adoptar un acord de coneixement de la renúncia. En el transcurs d’aquest ple també es demanarà la credencial a la junta electoral central del nou regidor socialista Joan Queralt. Realitzat aquest ple, en els deu dies següents, se celebrarà una sessió extraordinària per escollir el nou alcalde/essa,

L’alcalde Ros és Paer en cap de Lleida des de l’any 2004 i va guanyar successivament les eleccions de 2007, 2011 i 2015.

ALCALDIA

L’alcalde Àngel Ros ha estat nomenat ambaixador d’Espanya a Andorra en el consell de Ministres celebrat aquest divendres, 3 d’agost. El paer en cap presentarà la seva renúncia demà a les 11h davant el Secretari General de l’Ajuntament, un cop s’hagi publicat el nomenament al BOE, i es convocarà un ple extraordinari que haurà d’adoptar un acord de coneixement de la renúncia. En el transcurs d’aquest ple també es demanarà la credencial a la junta electoral central del nou regidor socialista Joan Queralt. Realitzat aquest ple, en els deu dies següents, se celebrarà una sessió extraordinària per escollir el nou alcalde/essa.Angel Ros (Lleida, 9 d’agost de 1952) és alcalde de Lleida des del 8 de gener de 2004 i va guanyar successivament les eleccions de 2007, 2011 i 2015. És president del PSC des del 2014, ha estat president de la Comissió de la Societat de la Informació de la FEMP des del 2004 al 2015 i actualment presideix la Comissió d’Educació de la FEMP.

És vicepresident de Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya - XPCAT des del 2007, vicepresident de l'Associació de Parcs Científics i Tecnològics d'Espanya - APTE (2016 - actualitat) i membre de la Comissió Permanent i del Plenari del Consejo Escolar del Estado (2016 - actualitat).Àngel Ros és llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (1969 - 1974), Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Madrid., MBA per l'Institut de la Empresa de Madrid i funcionari per oposició del Cos Superior de Sistemes i Tecnologies de la Informació de l'Administració de l'Estat. La seva trajectòria professional combina l’exercici de càrrecs de responsabilitat a l’àmbit de l’empresa privada i a l’administració pública. Ha estat director de sistemes a Coca-Cola, Director d’Organització i Sistemes a San Miguel, Coordinador dels Serveis d’Informació de l’Ajuntament de Barcelona, Gerent del Centre Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Madrid i Cap dels Serveis d’Informàtica de l’Ajuntament de Lleida.

Ha compaginat la seva tasca professional amb la seva tasca docent, ha estat Professor de Física a la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida, Professor d'Enginyeria Informàtica a la Universitat Politècnica de Catalunya, Professor a l'Institut Nacional de l'Administració Pública (ESADE) i actualment, és professor titular de Projectes d'Enginyeria Informàtica de la Universitat Ramon Llull i professor de Direcció i planificació estratègica d'empreses tecnològiques a la Universitat de Lleida.Va participar en la redacció del Pla electrònic nacional en l'època del Ministre Joan Majó, en la redacció del Llibre Blanc de les Telecomunicacions a Catalunya ui de la Societat de la Informació, és membre de la junta directiva de la Societat Catalana de Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans, ha estat Conseller de l'Institut Geogràfic Nacional, , president de la Mancomunitat d'Aigües de Pinyana, president de Mercolleida i President de Fira de Lleida.Àngel Ros és autor dels llibres:

Sistemes d'informació territorial, Institut Nacional de l'Administració Pública (1993)

Àngel Ros, la Força de la Nova Catalunya, Pagès editors (2011), coautor del llibre

Gestió de sistemes d'informació a l'empresa, Ed. UPC, 1995 i de l’obra

L'alternativa socialdemòcrata, RBA Llibres, 2015 A Sáez, Àngel Ros.