Taula de la Promoció de la Ciutat de Lleida La Paeria - Ajuntament de Lleida

Inici > Línies de debat > Desenvolupament turístic i comercial

DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC I COMERCIAL

Desenvolupament Turístic i Comercial
Desenvolupament Turístic i Comercial

El desenvolupament turístic i comercial de la ciutat de Lleida és un altre dels reptes que es presenten a Lleida com a marca de futur immediat. En la base d’aquests creixements hi ha dos pols inicials. D’una banda, la potència de la candidatura del Turó de la Seu Vella com a Patrimoni UNESCO i les conseqüents repercussions en clau de ciutat que se’n poden derivar. En aquesta mateixa línia d’eclosió, cal travar un discurs de consens al voltant del desenvolupament comercial d’una ciutat que es prepara per estar a primera línia un cop es vagin resolent les situacions de crisi econòmica que han repercutit en els teixits econòmics i, específicament i malauradament, en moltes famílies de la ciutat.

El desenvolupament turístic i comercial de Lleida requereix del debat sobre les accions que cal implementar i, d’una manera concreta, pactar el disseny de polítiques de promoció i dinamització en tots dos nivells que garanteixin un model sostenible, diversificat i equilibrat que garanteixi, finalment, el servei a la ciutadania.

Una ciutat on el comerç generi atractivitat turística i on el turisme, entès com a patrimoni, enogastronomia i oci, esdevinguin un motor indiscutible per a la vida comercial.

En aquest context és imprescindible la col·laboració oberta entre empreses de comerç i serveis, empreses turístiques, les principals ensenyes patrimonials de la ciutat, el món associatiu de la ciutat i també les institucions per tal d’enfortir un pacte que reverteixi en una Lleida profundament viva, atractiva i generadora d’oportunitats. En suma, aquests sectors configuren el que hem de consolidar com a “Marca de Lleida” que és el que ha de projectar, definitivament, la ciutat.


La Paeria – Ajuntament de Lleida
Avís legal

Facebook