Taula de la Promoció de la Ciutat de Lleida La Paeria - Ajuntament de Lleida

Inici > Línies de debat > Consolidació de la indústria del coneixement (Parc Centífic)

CONSOLIDACIÓ DE LA INDUSTRIA DEL CONEIXEMENT (PARC CIENTÍFIC)

Consolidació de la Industria del Coneixement (Parc Científic)
Consolidació de la Industria del Coneixement (Parc Científic)

El concepte de la generació de coneixement va directament lligat a una ciutat amb vocació universitària i, en aquesta línia, cal tenir molt present el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida com a crucial plataforma científica i tecnològica del sector agroalimentari i de les TIC en l’àmbit català i estatal. Precisament, el Parc Científic concentra una part important de les infraestructures de recerca de la Universitat de Lleida (UdL), especialment les relacionades amb l’agroalimentació que, al costat dels recursos i serveis d’R+D i d’altres institucions i entitats, constitueixen un important pol d’excel·lència i innovació.

En aquest context i en constant sinèrgia entre la generació de coneixement i el foment de l’ocupació, elements com el centre tecnològic de la fruita, Fruit Centre; el centre tecnològic de maquinària agrícola, Maqcentre, incorporat a Eurecat o els 4 vivers d’empreses emprenedores amb seu al Parc, que juntament amb les empreses amb seu social al Parc han aconseguit generar 1.500 llocs de treball qualificats, i altres, com ara l’Institut de Recerca Biomèdica, (IRB) són una excel·lent tarja de presentació d’una ciutat, Lleida, que no ha estalviat esforços per a consolidar-se com a ciutat de transferència tecnològica.

En l’horitzó i objectius d’aquest punt de debat cal preveure el reforç dels grups de recerca de la Universitat de Lleida, la seva interacció i també l’oportunitat d’atreure nous investigadors. El Parc Científic és un dels avals de Lleida per tal de donar potencia a la competitivitat del teixit empresarial de l’àrea d’influència de Lleida mitjançant el foment de la innovació, la prestació de serveis R+D+i a demanda i la difusió dels resultats d’aquesta innovació a les empreses.

En aquest context, succeeix una necessària captació de noves activitats empresarials d’alt valor afegit i la conseqüent creació de nous llocs de treball qualificats i noves sortides professionals.


La Paeria – Ajuntament de Lleida
Avís legal

Facebook