La Paeria - Ajuntament de Lleida La Paeria - Ajuntament de Lleida
Home News

The text below is translated with Google automatic translator.

La Paeria suspèn les taxes de terrasses i mercats ambulants fins al 30 d’abril

Data de publicació: 30/12/2020

En el darrer ple municipal de l’any, s’ha aprovat el Pla del servei bibliotecari de la ciutat i s’ha fet una declaració institucional en suport als productors/es de l’Horta i la plana de Lleida

Comiat al Secretari General, Jesús Gutiérrez, qui es jubila havent assistit a 365 plens municipals

PLE DE LA CORPORACIÓ

L’Ajuntament de Lleida suspèn les taxes de terrasses i mercats ambulants fins al 30 d’abril, donant continuïtat a la suspensió ja vigent per la situació sanitària per la Covid-19 (la de terrasses des del març i la de mercats des de l’estiu). La decisió pretén ajudar dos dels sectors afectats per les mesures de contenció per la pandèmia, aplicades des del març. Així s’ha expressat al ple municipal d’aquest mes de desembre, en què la tinent d’alcalde i regidora de Recursos Municipals, Hisenda i Salut, Montse Pifarré, ha argumentat que la Paeria vol estar al costat dels sectors que més estan patint, preveient que amb l’increment de la corba per la pandèmia la situació es mantindran les limitacions unes setmanes. Pifarré ha concretat que se suspendran les taxes per ocupació de la via pública, secció 1a-Taules i cadires, carpes, veles i para-sols (ordenança núm. 3-1) i la taxa per mercats per a mercats ambulants periòdics (núm. 2.9, apartats b.1 i b.2, de l’epígraf 1r de la tarifa 3a).

Els grups municipals a l’oposició han votat favorablement a la mesura, malgrat alguns retrets. Des del PSC, Cs i PP han lamentat el retard en les decisions, que són pegats i no solucions, i que s’han d’aplicar més mesures a les ordenances per beneficiar altres sectors als quals els afecta la crisi.

També s'ha donat el vistiplau a la suspensió suspensió provisional d’uns aspectes tècnics relatius als paravents de l’ordenança del Paisatge de Lleida, motivat per la crisi sanitària de la Covid-19 (més informació a sota).

Endavant amb el Pla del servei bibliotecari de la Ciutat de Lleida

Unanimitat en l’aprovació d’una nova xarxa urbana bibliotecària, que ha d’actuar com a node cultural a la ciutat i que integraria diferents serveis. El regidor de Ciutat i Cultura, Jaume Rutllant, ha detallat que es preveu la construcció de tres biblioteques locals de proximitat i de sales de lectura, que girarien al voltant de la Biblioteca Pública de Lleida. Rutllant ha reiterat que calia atendre aquest mancança a la ciutat, amb l’adaptació a les necessitats de la societat, en funcionalitat i digitalització. Així ho han manifestat també les regidores Cristina Morón (PSC), Maria Burrel (Cs) i Marisa Xandri (PP), les quals han celebrat el projecte, malgrat que han retret que arribi tard, sense concretar terminis ni inversió, i que cal que s’obri a la ciutadania per a un millor projecte.

Declaració Institucional en suport als productors/es de l’Horta

El Ple de l’Ajuntament ha acordat una declaració institucional de la Comissió Territorial de l’Horta en suport als productors/es de l’Horta i de la plana de Lleida. Davant les vicissituds davant la pandèmia i sent un sector important per a l’economia lleidatana, la Paeria ha posat en valor el compromís del sector productiu per seguir endavant i reinventar-se, i per oferir productes de qualitat, sostenibles i amb valor social afegit. Per això, es fa una aposta ferma pel futur de la pagesia i l’Horta, per garantir la salut i la qualitat de vida (document adjunt).

Sense al·legacions a l'Ordenança pel servei de subminsitrament de l'aigua

En la sessió ordinària del mes de desembre, s’ha donat compte de la no presentació d’al·legacions ni reclamacions de l’Ordenança de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de subministrament d’aigua potable i clavegueram. El compromís adquirit permet garantir l’equilibri econòmic de la concessió i garantir inversions a la xarxa, tal com ha apuntat Pifarré, qui ha subratllat que la nova estructura tarifària incorpora una rebaixa de la tarifa per a famílies vulnerables i un conveni per crear un Fons Municipal de Solidaritat. La portaveu adjunta del PSC, Begoña Iglesias, ha defensat que l’acord permet invertir en millores i fer una pujada del rebut progressiva, de manera que la ciutadania no percebrà l’increment. El portaveu del grup municipal del Partit Popular, Xavier Palau, considera que l’aigua és un dret i que en lloc de facilitar-lo, a Lleida s’encareix gràcies a l’acord amb el PSC. La seva homòloga de Ciutadans, Ángeles Ribes, també assegura que el resultat de tot plegat és que la ciutadania pagarà més cara l’aigua.

Aprovació del Pla Estratègic de subvencions

La 2a tinent d’alcalde Jordina Freixanet ha explicat que el Pla Estratègic de subvencions, per al període 2021-2023, renova i tecnifica l’anterior (de 2008), donant compliment normatiu a la Llei general de subvencions. Freixanet ha matisat que defineix punts com els objectius, terminis, costos o fons de finançament, i incorpora indicadors que han de permetre recollir dades per emetre valoracions i revisar polítiques públiques. Alhora, dona una major transparència i incideix de manera directa en una millor fiscalització. Ha dit que el pla és un instrument de compromís polític que lliga amb les accions de govern en relació a les diferents regidories.

Del PSC, Iglesias ha assegurat que el pla vol encaixar algunes de les subvencions existents dins la concurrència competitiva i que ara, quan cal ajudar per la complexitat de la situació, no és moment de retallades. Segons Ribes, de Cs, el document no acaba amb duplicitats i qüestiona que entitats amb el mateix treball, en alguns casos es vagi per concurrència competitiva i en altres de forma nominativa. En el mateix sentit, el popular Palau creu que els indicadors responen a una voluntat política, més que a la neutralitat, ja que valoraran els àmbits que són els eixos de l’equip de govern. En aquest debat, ha intervingut també el president de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida, Toni Baró, qui ha valorat l’actualització, perquè ha demanat simplificar els tràmits i acompanyar les entitats en la digitalització del procés. 

Allotjament d'urgència per a dones en situació de violència masclista

Ha tirat endavant, amb només les abstencions del PP, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regeix el contracte de Servei de places en un establiment social adreçat a l’allotjament d’urgència per a dones que es troben en situació de violència masclista i els seus fills, tramitació ordinària anticipada, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, i inici de la licitació. La regidora de Persones, Comunitat i Agenda 2030, Mariama Sall, ha explicat el servei d’atenció i acolliment d’urgència que ofereix l’Ajuntament i que per donar cobertura al servei fora de l’horari laboral, festius i caps de setmana, es van treure a licitació 4 places en centre residencial. L’Associació REFEM va ser l’adjudicatària en el primer contracte, que posteriorment s’ha renovat i prorrogat. De fet, Refem té adjudicat el servei fins el 30 d’abril i s’ha obrir la licitació a partir d’aleshores i durant un any, prorrogable. La regidora socialista Carme Vall ha criticat que encara no s’hagi concretat el model que es vol aplicar en aquest àmbit i que espera que arribi aviat.

Gestió Urbanística i Mobilitat

Pel que fa als punts de Gestió Urbanística i Mobilitat, s’han aprovat la cessió a precari d’ús de tres solars de la ciutat (a c/ Cavallers, 28-30-32, c/ Esperanza González, 6 i c/ República Paraguai, 23), amb els vots favorables d’ERC, JxCat, Comú, PSC i PP i abstenció de Cs, així com l’inventari dels béns i dels drets que integren el Patrimoni Municipal de Sòl i d’Habitatge, i la modificació de l’Ordenança del Paisatge de Lleida (amb el mateix sentit dels vots). Hi ha hagut unanimitat en la suspensió provisional d’uns aspectes tècnics relatius als paravents de l’ordenança del Paisatge de Lleida, motivat per la crisi sanitària de la Covid-19 (més informació)

Habitatge i Transició ecològica

En polítiques de gestió i promoció de l’habitatge i transició ecològica, s’ha donat el vistiplau a la cessió de la coberta del Centre Cívic de Balàfia a la Fundació Lleida 21 per a promoure una instal·lació fotovoltaica. Ha comptat amb els vots positius de l’equip de govern (15) i l’abstenció dels grups municipals de l’oposició (12). El tinent d’alcalde Sergi Talamonte ha numerat diverses accions que l’equip de govern ja promou, com les plaques fotovoltaiques, l’Agència de l’Energia de Lleida, etc., d’acord a un dels seus eixos bàsics, per afavorir la sostenibilitat i el respecte al medi ambient. Des de la Favll, Toni Baró espera que la iniciativa tingui continuïtat i les administracions assumeixin el lideratge en aquest sentit i per assessorar les entitats. El cap de l’oposició, Fèlix Larrosa, ha expressat el seu desacord, no amb la proposta sinó en com s’està desenvolupant, “les coses s’han de fer bé”, ha dit. Larrosa ha argumentat que no s’ha contestat sobre la viabilitat del projecte, ni de les condicions necessàries i terminis per procedir.

Els partits de l’oposició han retret que l’alcalde hagi delegat algunes funcions al tinent d’alcalde Sergi Talamonte sobre habitatge, fent referència a la informació sobre la declaració de 388 pisos buits en situació anòmala, que afavoreix el dret a l’habitatge i ofereix a propietaris d'un pis desocupat l’opció de posar-lo en lloguer mitjançant la Xarxa de mediació per al lloguer social. 

Altres punts del Ple Municipal

Entre altres punts de l’ordre del dia de la sessió plenària municipal, s’ha votat per fer el canvi de representant del Grup Municipal de Cs en el Patronat de la Fundació per a la Sostenibilitat Lleida 21, càrrec que exercirà el regidor José María Córdoba.

S’han ratificat dos decrets: un en relació a la donació del llegat que el ninotaire Ermengol ha fet a l’Arxiu Municipal, una part del qual formarà part de la col·lecció del Museu d’Art Jaume Morera (a favor per unanimitat); l’altre en referència a la modificació de l’ordenança per agilitzar les llicències urbanístiques(amb els vots a favor d’ERC, JuntxCat, Comú i Cs) i les abstencions de PSC i PP).

La corporació municipal ha donat llum verda al Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques del contracte de subministrament de roba institucional i de treball, estiu i hivern, per al personal municipal, tramitació ordinària anticipada, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, i inici de la licitació, així com al ple de clàusules que regeix el contracte privat de assegurances municipals de l’Ajuntament de Lleida, i els seus organismes autònoms i ens dependents. Igualment, amb el plec que regeix el contracte de serveis de teleassistència.

Agraïment al Secretari General, que es jubila

El Ple municipal d’aquest desembre ha tingut un component especial, el comiat del Secretari General, Jesús Gutiérrez, amb motiu de la seva jubilació. Amb el d’avui, ha estat present en 365 plens de l’Ajuntament. El paer en cap, Miquel Pueyo, ha destacat la vàlua professional i personal del fins avui Secretari General i ha agraït la seva plena dedicació a la Paeria, com també ho han fet la resta de membres de la Corporació. S’ha fet un acte comiat, en petit format, al qual han assistit els anteriors alcaldes de Lleida, Antoni Siurana, Àngel Ros i Fèlix Larrosa.

En aquest darrer ple de l’any 2020, el paer en cap ha remarcat el paper indispensable dels ajuntaments per liderar la recuperació de les ciutats i la reactivació de l’economia i ha conclòs que el futur de Lleida s’ha de construir amb intel·ligència col·lectiva i amb l’esforç de tots els sectors de la societat.  


<< Tornar

Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida | Spain
Information service Telephone 010 010 Information and conditions of use Service for deaf or hearing impaired and/or phonation
Addresses, telephones and faxs
paeria@paeria.cat

View this site in:
Mobile version | Classic version

© Ajuntament de Lleida | Legal notice
Accessibility
XHTML 1.0 Transitional CSS 2.0 WAI-AA (WCAG 1.0)
Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament RegionalGeneralitat de Catalunya - Departament de Governació i Relacions InstitucionalsDiputació de LleidaCatalunya EmprčnGeneralitat de Catalunya - Departament d'Empresa i ConeixementUnió Europea - Fons Social Europeu

L’Ajuntament de Lleida forma part de la Xarxa Catalunya Emprčn, amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprčn i amb el cofinançament del Fons Social Europeu.