Data de publicació: 13/1/2021

Lleida es dota del primer Pla Municipal de Polítiques LGTBIQ+


El Plenari del Consell Municipal pels Drets de les Persones LGTBIQ+ ha aprovat el document, per al període 2021-2024, que ha de servir per establir un marc d’actuació, impulsar iniciatives i actuar per la seguretat, el benestar i la llibertat de la ciutadania

El pla neix per ser una eina efectiva en l’erradicació de conductes LGTBIfòbiques i de visibilització del col·lectiu, tenint en compte la diversitat des d’una perspectiva interseccional. S’ha fet una diagnosi prèvia i s’han elaborat 8 línies d’actuació

El document ha tingut en compte les aportacions dels grups polítics municipals

REGIDORIA D'EDUCACIÓ, COOPERACIÓ, DRETS CIVILS I FEMINISMES

L’Ajuntament de Lleida ha aprovat el primer Pla Municipal de Polítiques LGTBIQ+ que permetrà impulsar iniciatives i actuar en la preservació de la seguretat, el benestar i la llibertat de la ciutadania. El Consell Municipal pels Drets de les Persones LGTBIQ+ i contra la Lgtifòbia, celebrat telemàticament aquest dimecres, ha donat llum verda al document, que passarà per la Comissió Informativa de l’àrea, pas previ a la votació al ple municipal.

El paer en cap, Miquel Pueyo, que ha presidit el Consell, ha mostrat la seva satisfacció per l’aprovació del document que ha qualificat d’històrica i que formava part del programa del govern d’entesa.

La tinent d’alcalde i regidora d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes, Sandra Castro, ha assenyalat que el nou Pla representa un salt qualitatiu i històric. Ha subratllat la contribució de la comissió permanent del consell municipal, on han participat entitats com Colors de Ponent, l’Associació Antisida, Dones Lleida, Marea Lila així com expertes en matèria LGTBIQ+ i tècniques/tècnics de l’Ajuntament de Lleida. També s’hi han incorporat aportacions dels grups municipals.

Castro ha explicat que el Pla sorgeix amb la voluntat de ser una eina efectiva en l’erradicació de conductes LGTBIfòbiques, en la visibilització del col·lectiu i per crear xarxa de recursos humans i materials de proximitat en matèria de diversitat sexual i de gènere a l’abast de tothom.

El pla s’ha redactat tenint en compte la diversitat des d’una perspectiva interseccional, ja que a la identitat de gènere, l’expressió de gènere i l’orientació sexual se li poden sumar altres condicions personals com la nacionalitat, la raça, la religió, etc.

El projecte ve motivat també davant la mancança d’un marc d’actuació en l’àmbit local que doni suport a les polítiques contra l’LGTBIFòbia. Malgrat que la diversitat en l’orientació sexual i la identitat de gènere cada cop és més visible, existeixen moltes situacions de desigualtat, discriminació i violència que amenacen els drets humans fonamentals de les persones.

Per determinar les prioritats de les accions que recull el document, s’ha fet una diagnosi prèvia de l’estat de la diversitat sexual i de gènere i LGTBIfòbia a la ciutat, amb dues enquestes: una a treballadors/es de la Paeria i una altra a la ciutadania. Entre les conclusions, es desprèn que hi ha nivells de percepció diferents de violències i cal treballar la identificació de la discriminació i els fets violents en aquesta matèria, així com que cal formació i sensibilització de professionals.

El pla s’estructura en 8 línies d’actuació, que es corresponen amb diferents àmbits de la vida de les persones en els quals els municipis poden incidir:

-Integració de la perspectiva LGTBIQ+ a l’administració.

-Resolució de les discriminacions del col·lectiu LGTBIQ+ en l’àmbit laboral.

-Garantia d’entorns segurs en l’àmbit educatiu.

-Garantia de la pràctica esportiva lliure de LGTBIfòbia.

-Cura de la salut i el benestar personal.

-Seguretat en l’oci i el lleure.

-Garantia de la seguretat ciutadana i de proximitat.

-Visibilització del col·lectiu LGTBIQ+ per la sensibilització de la ciutadania contra l’LGTBIfòbia.

Cada línia detalla objectius, accions concretes amb terminis fixats i una avaluació final.

Accions que preveu el Pla

Alguns exemples d’accions que ja s’han endegat o a les quals es donarà continuïtat són l’adaptació dels documents municipals a la identitat de gènere o a la diversitat familiar, de les aplicacions informàtiques; revisió de la senyalització a la via pública i la cartelleria municipal; formació i sensibilització en perspectiva LGTBIQ+ de càrrecs electes i professionals, tant de l’ajuntament com d’empreses, així com en l’àmbit educatiu i en les entitats esportives.

Pel que fa a la cura de la salut i el benestar personal, es preveu visibilitzar el Servei d’Atenció Integral (SAI) de la Paeria, crear una xarxa amb entitats i serveis del territori per informar i atendre, també amb suport psicològic vinculat al SAI.

En el terreny laboral, es treballarà per a la incorporació de les persones trans* com a part del col·lectiu en risc d’exclusió social en les clàusules socials de contractació pública o l’elaboració d’una guia per acompanyar la transició de gènere a les empreses.

Altres iniciatives seran donar continuïtat a la campanya “Amb orgull”; establir una xarxa de locals d’oci nocturns com a locals segurs per aquest i altres col·lectius i fomentar la senyalització de lavabos individuals mixtes “All Gender” en edificis municipals.


Versió de la notícia per imprimir