NotÝcies de La Paeria - Ajuntament de Lleida

L’Ajuntament de Lleida aposta per la transformació digital i realitzarà tots els tràmits de Recursos Humans de manera electrònica

Data de publicaciˇ: 9/8/2020

Nou Reglament municipal de relacions electròniques en matèria de personal

REGIDORIA DE GOVERN OBERT, QUALITAT DEMOCRÀTICA I INSTITUCIONAL


L’Ajuntament de Lleida realitzarà totes les gestions i tràmits de l’àmbit de personal de manera telemàtica i es regiran amb el nou Reglament regulador de les relacions electròniques en l’àmbit dels Recursos Humans que ha elaborat.

La tinent d’alcalde Jordina Freixanet ha destacat que la Paeria és de les primeres administracions locals catalanes en impulsar aquesta norma i que eliminarà per complet els tràmits presencials i amb paper en tots els temes relatius al personal: “l’objectiu és avançar cap a la transformació digital plena dels treballadors i treballadores de la corporació municipal i implantar uns procediments administratius més eficients”. 

Jordina Freixanet: “no podem continuar posposant per més temps l’administració electrònica i la veritable interconnexió de totes les administracions prioritzant els drets de la ciutadania. Fan falta més recursos, però també una clara voluntat política per fer-ho possible”, ha assenyalat, fent en referència a la nova moratòria de la Llei 39/2015 publicada en el BOE de dimecres 5 d’agost.

Processos de selecció de personal, signatura de contractes, pràctiques laborals, petició de permisos, llicències, excedències i totes aquelles gestions relatives als treballadors i treballadores de la Paeria passaran a realitzar-se de manera exclusivament electrònica. El nou sistema afecta tots els professionals de la institució, funcionariat de carrera i interins, personal laboral (fix, indefinit o temporal), eventuals, directius, becaris/becàries, càrrecs electes i, a més, les persones que concorrin a concursos i oposicions.

El Reglament regulador de les relacions electròniques va ser aprovat en el darrer Ple de juliol i en breu es publicarà al Butlletí Oficial de la Província per tal que en un termini de 30 dies hàbils es formulin les al·legacions que es considerin adients.

El document fixa el dret a l’acompanyament i a l’assistència del personal implicat en la utilització de mitjans electrònics, un suport que inclourà actuacions de publicitat i de formació a tota la plantilla.

El nou marc normatiu de les relacions electròniques laborals a la Paeria estableix els sistemes d’identificació i de signatura digital, el procés de tramitació de les sol·licituds i altres escrits així com les notificacions electròniques, entre altres aspectes.

L’Ajuntament de Lleida preveu que el Reglament serà vigent, també, en els seus organismes autònoms previ acord del Ple.

Les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat podran adherir-se a aquesta normativa.

L’impuls d’aquest reglament s’ha dut a terme des de la Coordinació d’Organització i Polítiques digitals i la seva aplicació es durà a terme per part de la Direcció dels Recursos Humans de la Paeria.