Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida

La Paeria informa favorablement la pròrroga del contracte del servei d’autobusos urbans fins al 31 de desembre del 2023

Data de publicació: 23/6/2022

- Presenta als fons Next Generation la reforma dels edificis d’”Academi@18, el Casino i el Convent de Santa Teresa, a més d’iniciatives de turisme, cultura i rehabilitació de barris

- Ja s’han concedit 10,7 MEUR d’ajudes dins dels Next Generation 

COMISSIÓ INFORMATIVA PER LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ D’ECONOMIA, PRESIDÈNCIA, PARTICIPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA


L’Ajuntament de Lleida ha informat favorablement la pròrroga del contracte del servei de transport urbà de viatgers fins al 31 de desembre de 2023 així com la modificació de les clàusules del contracte. L’expedient ha passat avui per la Comissió informativa per les Polítiques de gestió d’economia, Presidència, Participació i Promoció Econòmica i se sotmetrà a l’aprovació del ple municipal.

L’actualització de les clàusules del contracte dels autobusos urbans inclou la incorporació a la flota de tres vehicles híbrids que entraran en funcionament en un termini màxim de tres mesos des de la signatura de la pròrroga. Així mateix, es modifica el càlcul del nombre de viatgers compromesos anualment, de manera que es fixa en el 2% (per sobre o per sota) el marge que dona lloc al cobrament d’incentiu o a una penalització. Anteriorment, la proporció era del 5%.

El valor de les millores introduïdes al contracte del servei d’autobusos urbans és de 231.030 euros en favor de l’Ajuntament. A banda d’això, l’empresa no reclamarà els costos de manteniment per l’antiguitat de la flota -el 2021 va demanar per a aquest concepte 103.416 euros.

Nous contractes i Compte General

La Comissió ha informat favorablement els plecs de clàusules dels contractes següents:  • Servei d’assistència a la tramitació administrativa i de serveis i tramitació electrònica, per valor de 234.500 euros, distribuïts en una partida de 52.252,71 euros (2022) i 182.247,29 euros (2023).

  • Servei de manteniment de camins i altres vies del municipi de Lleida, per un valor de 706.485 euros, distribuïts en les anualitats següents: 75.000 euros (2022), 406.485 euros (2023) i 225.000 euros (2024). Inclou l’ajut atorgat per l’Agència de Residus de Catalunya, de 106.485 euros.


En el mateix sentit, s’ha donat llum verda a l’aprovació del Compte General de l’exercici econòmic del 2021. Una vegada validat pel ple, es trametrà a la Sindicatura de Comptes.

Projectes Next Generation

La Comissió ha donat compte de l’estat dels projectes presentats en diferents convocatòries dels fons Next Generation. A dia d’avui, s’han concedit a l’Ajuntament de Lleida 10.762.307 euros per a projectes que tenen un valor total de 15.348.507 euros.

En global, les 17 sol·licituds que la Paeria presentarà (13 de l’Ajuntament, 2 del Centre de Negocis i Convencions, 1 per a la Fundació Lleida 21 i 1 per a la Fundació La Llotja) tenen un pressupost de 54.762.743 euros que optaran a subvencions per valor de 37.552.115,70 euros.

Com a novetat respecte a la darrera comissió informativa, s’han comunicat les resolucions definitives per als següents ajuts concedits:  • Ajuntament-Cultura. Modernització de sistemes digitals d’àudio i vídeo, millores en il·luminació, maquinària escènica a l’Auditori i Teatre de l’Escorxador: 68.675 euros.

  • CNC La Llotja. Millores de gestió a l’edifici de La Llotja. 107.258 euros. 


També s’ha donat compte de la resolució provisional de les ajudes per a la renaturalització i resiliència urbana:  • Adaptació al canvi climàtic i millora de la biodiversitat urbana a Lleida. Pressupost total del projecte, 4,9 MEUR, i import de la subvenció, 3,7 MEUR.


Els nous projectes que s’han presentat recentment a diferents convocatòries dels Next Generation són:   • Pla de sostenibilitat turística en destí. “Lleida, la ciutat dels dos turons”, per realitzar actuacions al Turó de la Seu Vella i Gardeny. Cost total del projecte, 2,9 MEUR (2022-25), i import demanat, 2,5 MEUR.

  • Festivals i certàmens cinematogràfics: Animac 2022. Import sol·licitat, 35.000 euros. 

  • PIREP Local-Rehabilitació d’edificis de titularitat pública: rehabilitació per a la posada en marxa d’”Academi@18” (pressupost total de 5,6 MEUR i subvenció sol·licitada, 2,9 MEUR), i la rehabilitació energètica i millora de l’accessibilitat de l’edifici del Casino (pressupost total, 5,6 MEUR, i ajuda demanada, 2,9 MEUR) i de l’antic Convent de Santa Teresa (import total, 3,8 MEUR, i subvenció demanada 2,9 MEUR).

  • Programa de rehabilitació de barris-selecció de propostes d’actuacions d’Entorns Residencials de Rehabilitació Programada: selecció de 107 edificis  i 2.578 habitatges de Mariola, Centre Històric, Pardinyes, Balàfia, Bordeta i Cappont.

  • Ajuts per a la transformació digital del turisme en destí de la xarxa de destins turístics intel·ligents. Pressupost total, 228.500 euros i ajuda demanada, 140.000 euros.


La Paeria ha incorporat 10 persones dins del programa temporal per gestionar els projectes dels Next Generation i està facilitant formació especialitzada en aquest programa als treballadors/es implicats.

Modificació de crèdits

La modificació de crèdits al pressupost de l’Ajuntament del 2022, per un import de 622.225,40 euros, ha tingut un dictamen desfavorable. Donat que aquesta resolució és preceptiva però no vinculant, el govern municipal pot portar aquest expedient al ple.

En cas de no prosperar en el plenari aquesta modificació, no es podrien executar accions com la renovació de la gespa del camp de futbol de Pardinyes, o subvencions a projectes d’educació i entitats com la FECOLL o l’Orfeó Lleidatà

En la sessió s’ha donat compte de l’execució dels pressupostos de l’Ajuntament, organismes autònoms i empreses corresponents al primer trimestre de 2022. També, de la tramesa d’aquestes dades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

S’han acceptat 36 expedients de bonificacions del 95% de l’Impost de Béns Immobles rústega i se n’han desestimat 29. També s’han donat compte i aprovat les justificacions de subvencions a l’Associació Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society (Pacte del Temps), CCOO i UGT per al Pacte Social per la Ciutadania, Ap! Lleida, Associació Empresa Familiar, PIMEC, COELL, FAV Lleida, Federació Catalana del Voluntariat Social i Comunalitat Zona 09 Cultura-Joves-Esports