Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida

La Paeria treballa per condicionar l’entorn del passatge Santa Anna i obrirà un procés participatiu per decidir-ne el futur

Data de publicació: 5/8/2022

L’alcalde accidental, Toni Postius, ha explicat que els solars ja són de titularitat pública i que s’està redactant el projecte per enderrocar una construcció que hi ha i anivellar el terreny

Al setembre s’iniciarà el procés perquè a través de la plataforma Decidim els veïns/es puguin determinar l’ús d’aquest espai, que ara està contemplat d’equipament comunitari i zona verda

URBANISME

L’Ajuntament de Lleida està treballant en el condicionament del passatge de Santa Anna, al barri de l’Escorxador, i obrirà un procés participatiu per decidir el futur de l’ús d’aquest espai. L’alcalde accidental i regidor d’Urbanisme, Toni Postius, acompanyat del regidor de Mobilitat i Serveis Urbans, i regidor del barri, Joan Ramon Castro, ha explicat que la Paeria ja és la propietària dels solars, després d’anys pendents de resoldre aquesta situació i un cop ha aconseguit inscriure'ls al Registre de la Propietat al seu nom. Postius ha assenyalat que, d’acord amb el planejament, un dels solars està qualificat d’equipament comunitari i pot tenir diversos usos (el que està entrant pel passatge a l’esquerra). I l’altre, està qualificat de zona verda i caldrà resoldre la situació actual, amb una construcció que es troba en males condicions i que genera problemes d’incivisme. La Paeria està redactant el projecte per poder enderrocar aquesta construcció de cara a la tardor i que, aprofitant els treballs, s’arrangi l’espai per deixar-lo al mateix nivell. Tall de veu T.Postius

Postius ha indicat que l’actuació és provisional fins que se’n decideixi el futur. Per això, ha dit que s’ha traslladat al Consell de Zona i l’Associació de veïns la necessitat de decidir quin ús es pot donar al terreny qualificat d'equipament comunitari. Al setembre s’iniciarà el procés perquè els veïns i veïnes del barri puguin prendre part en la decisió, a través de la plataforma Decidim, i dels mecanismes que s’estimin necessaris per tal que el barri pugui participar i decidir d’aquest projecte. Hi ha diverses propostes obertes, com l’ampliació del pati interior del col·legi Santa Anna, habilitar un aparcament de zona blava que doni servei als veïns de la zona o fer-hi una zona verda, així com altres propostes que es puguin posar sobre la taula fruit d’aquest procés de participació.

Garantir l’accés a les propietats privades

Postius ha comentat també que l’àrea d’Urbanisme està treballant en l’entrada i la sortida als diversos immobles, que és a través de gual i amb accés pel passatge. La seva titularitat està repartida en diversos propietaris. Segons ha apuntat l’alcalde accidental, es formularia l’establiment d’una comunitat de propietaris perquè tothom contribuís al manteniment i garantir que l’accés estigués arranjat, alhora que es pogués tancar i condicionar, donant així resposta a aquesta situació després de molt temps.