La Paeria - Ajuntament de Lleida

Bústia Ètica i de Bon Govern

Oficina per a la transparència i les Bones Pràctiques

Àmbit d'actuació

Àmbit d'actuació

L’abast d’aquesta Bústia comprèn les comunicacions referides a accions o omissions que es produeixin en el marc de l’activitat desenvolupada per l’Ajuntament de Lleida i les entitats municipals dependents, les quals podeu trobar enumerades en la Taula d’ens dependents de l’Ajuntament de Lleida.


Bústia Ètica i Bon Govern

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés.



Contacta Pl. Paeria, 1
25007
Lleida (Spain)
paeria@paeria.cat
Informació sobre la Bústia Ètica Web paeria.cat
Amb col·laboració de

Xnet


paeria.cat