La Paeria - Ajuntament de Lleida

Bústia Ètica i de Bon Govern

Oficina per a la transparència i les Bones Pràctiques

Requisits

Requisits

Les informacions o denúncies presentades a través de la Bústia hauran de complir amb les següents exigències per ser valorades i admeses:

  1. Caldrà que facin una descripció minuciosa i detallada dels fets i les circumstàncies sobre les quals informin,
  2. És imprescindible aportar totes les proves (dades o documentació), indicis probatoris o  –si no es disposa dels anteriors elements de judici però sí que es té coneixement de la seva localització– proposar la pràctica de la prova per part de l’instructor,
  3. També cal tenir una certesa raonable sobre els fets i els elements probatoris que es comuniquen, i aquests han de tenir una especial transcendència per a la integritat del sector públic municipal.

Advertència: no s’iniciaran actuacions d’instrucció del cas per aquesta via quan les informacions aportades estiguin completament disponibles al públic, estiguin basades en rumors, enraonies no confirmades o falsedats notòries.

Requisits

Recomanacions de caràcter tècnic:

  1. Cal tenir en consideració que els documents poden contenir rastres del dispositiu on s’han generat. Es recomana crear els documents que acompanyin la comunicació en dispositius no vinculats a cap persona o bé esborrar-ne les metadades abans d’enviar-los. Guia sobre com esborrar metadades.
  2. El format òptim per pujar els arxius a la Bústia Ètica i de Bon Govern és el PDF. També s’admeten les extensions següents: .txt, .rtf, .docx, .odt, xls, .xlsx, .ods, .gif, .tiff, .jpg, .jpeg i .zip.
  3. En tot cas, per garantir plenament l’anonimat de la comunicació en l’entorn digital, llegiu les instruccions de l’eina d’anonimització.
  4. No totes les versions d’exploradors funcionen correctament per accedir a l’aplicació de la Bústia. Les versions de navegador mínimes suportades són Mozilla Firefox 34, Google Chrome 37, Safari 7.1 (IOS 8), Microsoft Internet Explorer 11, Edge 12 i Tor Browser.

Bústia Ètica i Bon Govern

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés.Contacta Pl. Paeria, 1
25007
Lleida (Spain)
paeria@paeria.cat
Informació sobre la Bústia Ètica Web paeria.cat
Amb col·laboració de

Xnet


paeria.cat