Notícies

Informació diària sobre l’actualitat de l’Ajuntament de Lleida i els seus ens i empreses vinculats, del paer en cap i de les regidores i regidors.

Les corporacions locals estem obligades per llei a facilitar la informació més àmplia sobre la nostra activitat i a incentivar la participació del conjunt de la ciutadania en la vida local.

Amb aquest objectiu, et convidem a seguir l’actualitat de la nostra institució des de l’apartat de notícies, que és un dels pilars del sistema d’informació pública de l’Ajuntament de Lleida.