Consells de Barri i el Consell de la Ciutat

Els Consells de Barri

Es crearan els Consells de Barri com a òrgans de participació ciutadana on es debatran els temes relatius a cada barri en matèria de planificació urbana, assumptes administratius, o serveis municipals. Estaran integrats per les Associacions de Veïns de cada barri, associacions de comerciants i/o empresaris, AMPAs, associacions culturals, altres col·lectius, i persones a títol individual.

Els Regidors de barri, que seran nomenats per l’Alcalde, presidiran els Consells de Barri. En el marc dels Consells podran assistir els regidors de Govern per donar compte, exposar iniciatives i/o propostes que afectin al barri en concret. Els consells de Barri seran els següents:

 1. Centre Històric
 2. Rambla – Estació - Noguerola
 3. Zona Universitat - Eixample
 4. Escorxador-Templers-Instituts
 5. La Mariola
 6. Magraners
 7. Pardinyes
 8. Balàfia
 9. Secà de Sant Pere
 10. La Bordeta
 11. Ciutat Jardí - Camp d'esport
 12. Cappont
 13. Llívia
 14. El Clot
 15. De l’Horta

El seu funcionament quedarà recollit en el Reglament de Participació Ciutadana i seran coordinats per la regidoria que assumeixi les polítiques de Participació Ciutadana. Mentre el Reglament no sigui modificat els representants de cada grup municipal al barri tindran dret a poder utilitzar els Centres Cívics per dur a terme reunions o trobades inherents a la seva funció i que tinguin relació amb els assumptes del barri. També s’habilitaran mecanismes de contacte directe entre aquests i el veïnat, de la mateixa manera i forma que els regidors de Barri.

El Consell de Ciutat

El Consell de Ciutat serà el màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament, en què els representants de l'Ajuntament i la ciutadania debatran els afers principals de la ciutat amb la recerca constant del compromís i la coresponsabilitat.

Ha de ser un espai de representació cívica de la ciutat, on tothom ha de poder debatre i participar.

El Consell de Ciutat ha de significar un nou concepte de govern per a la nostra ciutat, ja que neix de la convicció que, per gaudir d'una bona qualitat de vida i d'una convivència cívica satisfactòries, s'ha de fer des de la coresponsabilitat ciutadana i de l'Administració.

Es basa en criteris de legitimitat i representativitat per tal de ser el gran espai de representació cívica de la ciutat.

La seva composició i funcionament s’establirà en el Reglament de Participació Ciutadana. Mentre no entri en funcionament s’observarà allò establert en la disposició transitòria tercera.