Personal eventual dels grups municipals

Realitzen funcions de secretaria i assistència de grup