Elena Ferre Toldrà

Logo de comúdelleida. Foto de Elena Ferre Toldrà.
Càrrecs:

Dades de contacte i xarxes socials

Correu electrònic:
eferre@paeria.cat
Xarxes socials:

Dades personals i professionals

Nascuda a Lleida.

2012-2016: Grau en Dret per la Universitat de Lleida. Treball Final de Grau: L'absència de regulació en l'àmbit del reconeixement i la protecció dels drets a la identitat sexual i expressió de gènere dels menors d'edat a Catalunya. Estudi comparat i proposta legal.

2017-2018: Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat (Agent d'Igualtat) per la Universitat de Lleida. Treball Final de Màster: La Filiació i la Gestació per Subrogació.

 

Assessora Legal / Dret Públic – DIPUTACIÓ DE BARCELONA (Pràctiques):

Descripció: Assessora jurídica en el Servei de Gestió de la Formació de la Diputació de Barcelona.

Funcions: Redacció i tramitació de resolucions administratives: decrets i dictàmens. Gestió pressupostària i gestió de la contractació.

Període: Gener 2016 – Juny 2016.

 

Assessora Legal / Dret Privat - NOVA ADMINISTRACIÓ PROPERTY MANAGEMENT, S.L.

Descripció: Assessora legal en despatx d'advocats i administració de finques.

Funcions: Administració de la propietat privada. Assessorament jurídic, fiscal, comptable, financer i laboral a empreses i particulars.

Període: Octubre 2016 – Febrer 2017.

 

Assessora Legal Júnior / Dret Privat i Públic – EDORTEAM SOFT, S.L.

Descripció: Consultora, assessora legal i coordinadora del Departament Legal.

Funcions: Assessorament jurídic i gestió de tota l'adequació a les obligacions de la LOPD GDD 3/2018 i del RGPD 679/2016 (UE). Confecció de programes de Compliance Penal. Assessorament en la prevenció del blanqueig de capitals. Assessorament legal en E-COMMERCE, email màrqueting i obligacions derivades de la LSSI-CE 34/2002.

Període: Gener 2017 – Maig 2019.

Règim de retribució i dedicació

Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual Assistències 2021*
Assistències     11.750,40 €

*Enllaç a la retribució per assistències regulada al Cartipàs Municipal.

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Veure l'agenda institucional