Maria Burrel Badia

Logo de Ciutadans Lleida. Foto de Maria Burrel Badia.
Càrrecs:

Dades de contacte i xarxes socials

Correu electrònic:
mburrel@paeria.cat
Xarxes socials:

Dades personals i professionals

Nascuda a Lleida, el 16 de abril de 1971.

Llicenciada en Dret per l'Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (2009).

Certificat d'Aptitud Professional per a l'exercici de l'Advocacia (ICALL-CGAE) (2010).

Llicenciada en Geografia i Historia, Universitat de Lleida (UdL) (1996).

Postgrau de Gestió Cultural, Departament de Geografia i Sociòloga de l' UdL (2000).

Advocada en exercici en despatx propi des de 2010.

Altres dades

Membre de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Lleida.

Membre de l'AEAFA.

Règim de retribució i dedicació

Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual Assistències 2022*
Assistències 11.554,58 €

* Enllaç a la retribució per assistències regulada al Cartipàs Municipal

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Veure l'agenda institucional