Ignasi Amor Bergé

Logo de ERC-AM. Foto de Ignasi Amor Bergé.
Càrrecs:

Dades de contacte i xarxes socials

Telèfon:
973 700 666
Correu electrònic:
iamor@paeria.cat
Xarxes socials:

Dades personals i professionals

Nascut a Lleida, l'any 1990.

2002-2006: E.S.O, al Col·legi Les Dominiques.

2006-2016: Gerent de diversos establiments d’oci nocturn.

2006-2016: Àrbitre a la Federació Catalana de Futbol.

2016-2019: Assessor de màrqueting a Ràdio Lleida – Cadena Ser.

2016-actualitat: Productor musical a SoulKids.

Règim de retribució i dedicació

Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2022
Exclusiva 3.761,27 € 52.657,78 €

*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Veure l'agenda institucional