Mocions presentades pels Grups Municipals i regidors i regidores no adscrits/es

Recull de mocions presentades i/o aprovades en les sessions plenàries.