Joan Queralt Colom

Logo de Partit dels Socialistes de Lleida. Foto de Joan Queralt Colom.
Càrrecs:

Dades de contacte i xarxes socials

Telèfon:
973 700 331
Correu electrònic:
jqueralt@paeria.cat

Dades personals i professionals

Nascut a Lleida (Horta) i pare de dos fills.

Estudis Batxillerat i Administració.

Regidor des de l'any 2018 del grup PSC Lleida.

Agent de la propietat immobiliari. Col·legiat.

Agricultor i ramader fins el 1998.

Màster en Gestió Mediambiental.

Màster en Desenvolupament Rural.

Altres dades

President de l’AVV de la partida Torres de Sanui.

Vice-president de la FAV (4 anys).

Règim de retribució i dedicació

Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2022
Parcial 2.248,40 € 31.477,60 €

*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Veure l'agenda institucional