Sergio González Arroyo

Logo de Regidors/es no adscrits/es. Foto de Sergio González Arroyo.
Càrrecs:

Dades de contacte i xarxes socials

Telèfon:
973 700 320
Correu electrònic:
sgonzalez@paeria.cat
Xarxes socials:

Dades personals i professionals

Nascut a Lleida, l'11 de desembre de 1975.

Estudis de Primària al Col·legi Terres de Ponent (Secà de Sant Pere).

Soci de l’empresa Ilerfoncal, SL, dedicada a les instal·lacions tant domèstiques com industrials.

Altres dades

He estat president de la SE AEM durant 12 anys (2007-2019)

Responsable de l’àrea social de la SE AEM durant 8 anys (2011-2019)

Règim de retribució i dedicació

Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2022
Parcial 1.538,71 € 21.541,94 €

*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.

Declaració de béns

Declaració d'activitats

Opinions com a regidor/a

Mocions presentades

Veure l'agenda institucional