Utilitats

Les utilitats que s'inclouen en la secció del plànol de Lleida t’ofereixen accés a enllaços complementaris als mapes: dades obertes de Lleida, el nomenclàtor dels carrers i places, un cercador de rutes de transport públic i l’enllaç a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

L’Open Data (dades obertes) és la difusió pública i lliure de les dades que genera l’Administració en formats digitals i estandaritzats.

El nomenclàtor inclou el nom de tots els carrers i places de Lleida i permet descarregar-se el llistat amb altres extensions i fitxers relacionats.

Et convidem a moure’t en transport públic amb l’ajuda del cercador de rutes promogut per la Generalitat de Catalunya. Té l’objectiu d’anar integrant tota l’oferta de transport públic que opera dins del territori català.

Finalment, incloem l’enllaç a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que és l’ens competent en geodèsia, cartografia i infraestructura de dades espacials de Catalunya.