Roger Blázquez Montagut

Assessor Tècnic Especial d'Alcaldia

 

Dades personals i professionals


Nascut a Lleida a l'any 1997

Graduat en Comunicació i Periodisme Audiovisuals a la Universitat de Lleida (2017-2021)

 

Masanés Servindustria - Tècnic de comunicació i màrqueting (Setembre 2020 - Setembre 2021)

Realització de projectes encarats a la millora de la comunicació i la potenciació de la imatge corporativa de l’empresa. En aquest sentit, conjuntament amb la resta de l’equip, es va treballar per renovar els continguts en xarxes socials i, també, en la millora de la pàgina web (entre altres accions de comunicació interna i externa).


Diari La Ciutat - Periodista (Juny 2019 - Setembre 2020).

Seguiment de l’actualitat de la ciutat de Lleida a través de la creació de peces escrites i audiovisuals, gestió de la pàgina web i, també, gestió de les xarxes socials relacionades amb Lleida.


Subirós Representacions Artístiques - Coordinador d'esdeveniments, fotografia i vídeo (setembre 2017 - setembre 2019)

Coordinació de diferents esdeveniments que organitzava l’empresa, així com la realització de sessions fotogràfiques i vídeos resum.


Domini del Pack Adobe, sobretot dels programes Photoshop, Premiere, After Effects, InDesign, Audition i Illustrator. Coneixement de llenguatges de programació informàtics com, per exemple, HTML, CSS i C++.


Dades de contacte


Adreça electrònica: rblazquez@paeria.cat

Agenda   Adreça URL de l'agenda copiada, fes enganxar després on la necessitis.