Maria Burrel Badia

Regidora Grup Municipal C’S

 

Dades personals i professionals


Nascuda a Lleida, el 16 de abril de 1971.

Llicenciada en Dret per l'Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (2009).

Certificat d'Aptitud Professional per a l'exercici de l'Advocacia (ICALL-CGAE) (2010).

Llicenciada en Geografia i Historia, Universitat de Lleida (UdL) (1996).

Postgrau de Gestió Cultural, Departament de Geografia i Sociòloga de l' UdL (2000).

Advocada en exercici en despatx propi des de 2010.

 

Altres dades


Membre de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Lleida.

Membre de l'AEAFA.

 

Dades de contacte i xarxes socials


Adreça electrònica: mburrel@paeria.cat

 

Resum de les declaracions que consten al Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Lleida – Mandat 2019-2023


 

Retribucions 2021


Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual Assistències 2020*
Assistències 9.204,48 €

*Enllaç a la retribució per assistències regulada al Cartipàs Municipal