Maria Montserrat Pifarré Torres

4a Tinenta d'Alcalde
Regidora de Recursos Municipals, Hisenda i Salut

 

Dades personals i professionals


Nascuda a Lleida, l'any 1958.

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Universitat Autònoma de Barcelona. Juny 1981.

Institut català de la salut. Facultativa de medicina general i servei d'urgències CAP Balaguer, durant anys 1983 i 1984.

Metge-becària al servei d'Anestesiologia de la Clínica L'Aliança de Lleida. desembre 1984- desembre 1985.

Facultativa del servei d'Hemodiàlisi de la Clínica Renal de Lleida des de setembre 1988 fins maig 2005.

Directora i facultativa del Centre Mèdic de Reconeixements Balaguer des de 1985 fins 30 de juny de 2019.

Assessora Mèdica. Delegació de Lleida de la Mútua d'Assegurances de l'Aliança des de juny 2003 fins gener de 2009.

Directora Mèdica. Delegació de Lleida de SegurCaixa Adeslas, des de febrer de 2009 fins 14 de juny de 2019.

 

Altres dades


Membre de l’associació Lleida pels refugiats

Cooperació internacional en projectes amb persones refugiades a Grècia

 

Dades de contacte i xarxes socials


Adreça electrònica: mpifarre@paeria.cat
Avinguda de Blondel, 16
25002 Lleida
Telèfon: 973 700 316 ext. 1181

Agenda   Adreça URL de l'agenda copiada, fes enganxar després on la necessitis.

 

Resum de les declaracions que consten al Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Lleida – Mandat 2019-2023


 

Retribucions 2021


Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2020
Exclusiva 4.145,03 € 58.030,46 €

*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.