Sandra Castro i Bayona

3a Tinenta d'Alcalde
Regidora d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes

 

Dades personals i professionals


Nascuda a Lleida, l'any 1977.

1996-2000: Llicenciada en Filologia anglesa. Universitat de Lleida.

2000-2005: Diplomada en Biblioteconomia i documentació. Universitat de Barcelona.

2004-2005: Màster en Documentació Digital. Universitat Pompeu Fabra.

2010-2012: Graduada en Informació i Documentació. Universitat Oberta de Catalunya.

2001-2004: Bibliotecària a la Universitat de Lleida.

2005-2006: Bibliotecària a la Universitat Autònoma de Barcelona.

2013-2018: Partner de l’empresa suïssa BrainStore. Facilitadora en processos d'innovació i generació d'idees.

2016-2018: Presidenta de l’Associació Colors de Ponent.
Formadora en temes de diversitat sexual i de gènere.
Acompanyament a famílies amb menors que trenquen els estereotips de gènere, amb fluïdesa de gènere i/o trans*.
Coordinadora executiva de l'11è "Congrés de convivència a la ciutat. Diversitat sexual i de gènere. Trencant fronteres i entrecreuant drets".
https://convivenciaciutat.paeria.cat/

2006-2019: Bibliotecària a la Universitat de Lleida.
Des de maig de 2018, cap en funcions de la Biblioteca de Cappont.
Prèviament, formadora en recursos d'informació i habilitats informacionals, bibliotecària referencista, gestora de la informació i webmanager. També m'ocupo d'analitzar periòdicament la satisfacció dels usuaris per tal de millorar l'oferta de recursos i serveis.
Delegada sindical a la Junta PAS-F des de maig de 2013 fins a 2019, especialitzada en temes de conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

 

Dades de contacte i xarxes socials


Adreça electrònica: scastro@paeria.cat
Regidoria d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes
Carrer Bisbe Torres, 2.
25002 Lleida
Telèfon: +34 973 700 618

Agenda   Adreça URL de l'agenda copiada, fes enganxar després on la necessitis.

 

Resum de les declaracions que consten al Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Lleida – Mandat 2019-2023


 

Retribucions 2021


Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2020
Exclusiva 4.145,03 € 58.030,46 €

*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.