David Melé Garcés

Regidor d'Ocupació, Responsabilitat Social i Horta

 

Dades personals i professionals


Nascut a Lleida l´any 1974

Diplomat en Relacions Laborals per l´Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida (Centre adscrit a la Universitat de Lleida)

Màster Prevenció de Riscos Laborals en les especialitats de Seguretat en el Treball i Ergonomia i Psicosociologia (Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida)

06/2001 fins 01/2004 - GRUPO MGO SA.
Responsable Atenció al Client : Servei de Prevenció de Riscos Laborals

01/2004 fins 12-2019 - ACTIVA MUTUA 2008 (Mutua d´Accidents de Treball amb la Seguretat Social 003)
Cap de l’àrea de Gestió Integral

 

Altres dades


President de l´AV de les Partides Copa d´Or i Sot de Fontanet

06 / 2015 - 06 / 2017
Vicepresident Comissió de l´Horta de l´Ajuntament de Lleida

Des de 06/2017
President Comissió de l´Horta de l´Ajuntament de Lleida

 

Dades de contacte


Adreça electrònica dmele@paeria.cat

Agenda   Adreça URL de l'agenda copiada, fes enganxar després on la necessitis.

 

Resum de les declaracions que consten al Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Lleida – Mandat 2019-2023


 

Retribucions 2022


Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2021
Exclusiva 3.616,35 € 50.628,88 €

*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.