Marisa Xandri Pujol

Marisa Xandri Pujol

Regidora Grup Municipal PP

 

Dades personals i professionals


Nascuda el 9 de desembre de 1973 a Vic (Barcelona)

Casada i mare de quatre fills

Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universidad de Navarra (1991-1996)

Diploma en Estudis Filosòfics per la Universidad de Navarra (1992-1996)

Tècnic Auxiliar Administrativa por IES Aljada (Murcia) (2001-02)

Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) por la Universitat de Lleida (1997-1998)

Curs d’especialització en New Media, Universidad de Navarra

Seminari sobre La Publicidad como profesión, Universidad de Navarra

Seminari sobre Relaciones Públicas, Universidad de Navarra

Informàtica: coneixements a nivell d’usuari de Microsoft Office. Bon nivell en coneixements en xarxes socials.

Idiomes: nivell C de català; bon nivell oral i escrit de castellà; nivell mitjà d’anglès.

Col·laboradora a l’Agència de Notícies Europa Press (Barcelona). Estiu 1996.

Administrativa en el centre educatiu de Formació Professional La Ginesta (Sucs). Setembre 1998 - Agost 2002.

Tasques administratives a Protecció Civil de Lleida (Subdelegació del Govern). Agost 2003 - Novembre 2003.

Assessora a la Subdelegació del Govern de Lleida. Desembre 2003 – Maig 2004.

Redactora al Diari Segre (Lleida). Maig 2005 - Febrer 2008.

Administrativa del Col·legi de Periodistes de Lleida. Abril 2008 - Febrer 2009.

Assessora del grup municipal del Partit Popular a la Paeria (Lleida). Abril 2009 – Novembre 2010

Diputada al Parlament de Catalunya durant les Legislatures IX, X y XI (2010-2017) on he exercit diferents responsabilitats, entre d’altres Presidenta de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; portaveu i membre de les comissions de Benestar i Famílies, Infància i Igualtat; portaveu en la Comissió de control a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA); i portaveu a la Comissió de medi ambient.

Funcionària interina del Cos de Gestió del SEPE (Administració General de l’Estat). Setembre 2018 – Febrer 2019.

Assessora del grup del Partit Popular a la Diputació de Lleida. Març 2019 – Juliol 2019.

 

Altres dades


Coordinadora de campanya de las eleccions europees de 2009.

Vicesecretària d’Organització del Partit Popular de Lleida (desembre 2008 – maig 2017)

Actualment, Presidenta del Partit Popular de Lleida (des de juny 2017); membre del Comitè de Direcció del Partit Popular de Catalunya; i membre de la Junta Directiva Nacional del Partit Popular.

 

Dades de contacte i xarxes socials


Adreça electrònica: mxandri@paeria.cat

 

Resum de les declaracions que consten al Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Lleida – Mandat 2019-2023


 

Retribucions 2021


Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2020
Parcial 1.337,93 € 18.731,08 €

*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.