Cristina Morón Molina

Regidora Grup Municipal PSC

 

Dades personals i professionals


Nascuda a Lleida i mare.

Diplomada Treball Social.

Postgrau en Educació Emocional.

Màster en Dependència i Gestió en Serveis Socials.

Tècnic d'avaluació de la dependència.

Referent comunitària de dependència de Lleida-Segarra-Garrigues-Ajuntament de Lleida (11 anys).

Treballadora Social a l'Ajuntament de Lleida (5 anys).

 

Altres dades


Publicacions en l'àmbit del treball social.

 

Dades de contacte i xarxes socials


Adreça electrònica: cmoron@paeria.cat
Telèfon: 973 700 331

 

Resum de les declaracions que consten al Registre d’interessos de l’Ajuntament de Lleida – Mandat 2019-2023


 

Retribucions 2021


Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2020
Exclusiva 2.900,84 € 40.611,71 €

*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.