Jaume Sellés Santiveri

Portaveu Grup Municipal PSC

 

Dades personals i professionals


Nascut a Bellpuig (Urgell) i pare.

BUP.

Treballador d'ADIF des de 1980.

Secretari General de CCOO de les Terres de Lleida en el període 1996 a 2008 i de 2012 a 2017.

Secretari de política social de CCOO a Catalunya 2008 a 2011.

 

Altres dades


Impulsor de Compromís per Lleida (medalla a la solidaritat de la Paeria 2017).

Membre de la Comissió de Garanties Federal de la Federació Estatal de Serveis a la Ciutadania de CCOO. Vocal del Consell d’Administració d’ADIF en representació de CCOO.

En l’actualitat PORTAVEU del GRUP PSC al Ajuntament de Lleida.

 

Dades de contacte


Adreça electrònica: jselles@paeria.cat
Telèfon: 973 700 331

 

Resum de les declaracions que consten al Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Lleida – Mandat 2019-2023


 

Retribucions 2021


Dedicació Retribució Mensual Retribució Anual* Assistències 2020
Exclusiva 3.719,91 € 52.078,73 €

*Les retribucions anuals que apareixen en aquest quadre són el resultat de multiplicar la retribució mensual per catorze pagues.