Notícies CULTURA

Subscripció al Butlletí per correu electrònic del Servei d'alerta de l'agenda de Cultura

Què és el Butlletí per correu electrònic del Servei d'alerta de l'agenda de Cultura?

És un butlletí que conté informació referent a les activitats, actes, notícies, etc. de l'agenda de Cultura.
La tramesa d'aquest butlletí electrònic es fa amb una periodicitat variable als seus subscriptors.

Subscripció al servei

Modificacions o baixes (per a subscriptors ja existents)