NOM BARRI EDATS TOTAL HOMES TOTAL DONES TOTAL
CENTRE HISTORIC DE 0 A 5 ANYS 368 354 722
CENTRE HISTORIC DE 6 A 10 ANYS 201 197 398
CENTRE HISTORIC DE 11 A 15 ANYS 202 210 412
CENTRE HISTORIC DE 16 A 20 ANYS 242 232 474
CENTRE HISTORIC DE 21 A 25 ANYS 389 386 775
CENTRE HISTORIC DE 26 A 30 ANYS 627 520 1147
CENTRE HISTORIC DE 31 A 35 ANYS 704 468 1172
CENTRE HISTORIC DE 36 A 40 ANYS 636 453 1089
CENTRE HISTORIC DE 41 A 45 ANYS 475 361 836
CENTRE HISTORIC DE 46 A 50 ANYS 401 299 700
CENTRE HISTORIC DE 51 A 55 ANYS 268 234 502
CENTRE HISTORIC DE 56 A 60 ANYS 198 189 387
CENTRE HISTORIC DE 61 A 65 ANYS 157 169 326
CENTRE HISTORIC DE 66 A 70 ANYS 144 175 319
CENTRE HISTORIC DE 71 A 75 ANYS 120 207 327
CENTRE HISTORIC DE 76 A 80 ANYS 140 235 375
CENTRE HISTORIC MES DE 80 ANYS 206 376 582
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 0 A 5 ANYS 109 121 230
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 6 A 10 ANYS 72 69 141
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 11 A 15 ANYS 75 66 141
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 16 A 20 ANYS 91 88 179
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 21 A 25 ANYS 139 154 293
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 26 A 30 ANYS 219 174 393
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 31 A 35 ANYS 249 181 430
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 36 A 40 ANYS 244 140 384
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 41 A 45 ANYS 175 137 312
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 46 A 50 ANYS 146 166 312
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 51 A 55 ANYS 125 124 249
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 56 A 60 ANYS 97 100 197
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 61 A 65 ANYS 77 66 143
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 66 A 70 ANYS 39 48 87
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 71 A 75 ANYS 42 54 96
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE 76 A 80 ANYS 37 72 109
RAMBLA FERRAN - ESTACIO MES DE 80 ANYS 55 115 170
UNIVERSITAT DE 0 A 5 ANYS 295 261 556
UNIVERSITAT DE 6 A 10 ANYS 213 242 455
UNIVERSITAT DE 11 A 15 ANYS 276 257 533
UNIVERSITAT DE 16 A 20 ANYS 290 322 612
UNIVERSITAT DE 21 A 25 ANYS 404 437 841
UNIVERSITAT DE 26 A 30 ANYS 477 431 908
UNIVERSITAT DE 31 A 35 ANYS 556 466 1022
UNIVERSITAT DE 36 A 40 ANYS 460 414 874
UNIVERSITAT DE 41 A 45 ANYS 409 454 863
UNIVERSITAT DE 46 A 50 ANYS 437 438 875
UNIVERSITAT DE 51 A 55 ANYS 396 470 866
UNIVERSITAT DE 56 A 60 ANYS 295 375 670
UNIVERSITAT DE 61 A 65 ANYS 306 385 691
UNIVERSITAT DE 66 A 70 ANYS 241 279 520
UNIVERSITAT DE 71 A 75 ANYS 200 300 500
UNIVERSITAT DE 76 A 80 ANYS 204 318 522
UNIVERSITAT MES DE 80 ANYS 241 561 802
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 0 A 5 ANYS 330 346 676
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 6 A 10 ANYS 287 255 542
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 11 A 15 ANYS 262 235 497
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 16 A 20 ANYS 323 298 621
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 21 A 25 ANYS 401 381 782
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 26 A 30 ANYS 565 469 1034
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 31 A 35 ANYS 599 448 1047
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 36 A 40 ANYS 525 435 960
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 41 A 45 ANYS 503 452 955
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 46 A 50 ANYS 441 450 891
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 51 A 55 ANYS 349 342 691
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 56 A 60 ANYS 281 359 640
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 61 A 65 ANYS 292 343 635
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 66 A 70 ANYS 201 251 452
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 71 A 75 ANYS 187 273 460
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE 76 A 80 ANYS 184 287 471
PRINCEP DE VIANA - CLOT MES DE 80 ANYS 188 366 554
INSTITUTS - TEMPLERS DE 0 A 5 ANYS 229 209 438
INSTITUTS - TEMPLERS DE 6 A 10 ANYS 156 187 343
INSTITUTS - TEMPLERS DE 11 A 15 ANYS 171 156 327
INSTITUTS - TEMPLERS DE 16 A 20 ANYS 183 208 391
INSTITUTS - TEMPLERS DE 21 A 25 ANYS 234 238 472
INSTITUTS - TEMPLERS DE 26 A 30 ANYS 327 261 588
INSTITUTS - TEMPLERS DE 31 A 35 ANYS 332 291 623
INSTITUTS - TEMPLERS DE 36 A 40 ANYS 327 266 593
INSTITUTS - TEMPLERS DE 41 A 45 ANYS 303 316 619
INSTITUTS - TEMPLERS DE 46 A 50 ANYS 266 306 572
INSTITUTS - TEMPLERS DE 51 A 55 ANYS 221 240 461
INSTITUTS - TEMPLERS DE 56 A 60 ANYS 180 226 406
INSTITUTS - TEMPLERS DE 61 A 65 ANYS 160 218 378
INSTITUTS - TEMPLERS DE 66 A 70 ANYS 135 154 289
INSTITUTS - TEMPLERS DE 71 A 75 ANYS 131 163 294
INSTITUTS - TEMPLERS DE 76 A 80 ANYS 120 145 265
INSTITUTS - TEMPLERS MES DE 80 ANYS 130 238 368
XALETS - HUMBERT TORRES DE 0 A 5 ANYS 95 103 198
XALETS - HUMBERT TORRES DE 6 A 10 ANYS 87 72 159
XALETS - HUMBERT TORRES DE 11 A 15 ANYS 105 72 177
XALETS - HUMBERT TORRES DE 16 A 20 ANYS 113 109 222
XALETS - HUMBERT TORRES DE 21 A 25 ANYS 140 137 277
XALETS - HUMBERT TORRES DE 26 A 30 ANYS 197 164 361
XALETS - HUMBERT TORRES DE 31 A 35 ANYS 189 147 336
XALETS - HUMBERT TORRES DE 36 A 40 ANYS 155 153 308
XALETS - HUMBERT TORRES DE 41 A 45 ANYS 147 143 290
XALETS - HUMBERT TORRES DE 46 A 50 ANYS 129 159 288
XALETS - HUMBERT TORRES DE 51 A 55 ANYS 143 168 311
XALETS - HUMBERT TORRES DE 56 A 60 ANYS 143 159 302
XALETS - HUMBERT TORRES DE 61 A 65 ANYS 114 161 275
XALETS - HUMBERT TORRES DE 66 A 70 ANYS 117 145 262
XALETS - HUMBERT TORRES DE 71 A 75 ANYS 81 117 198
XALETS - HUMBERT TORRES DE 76 A 80 ANYS 71 119 190
XALETS - HUMBERT TORRES MES DE 80 ANYS 80 161 241
CAMP D'ESPORTS DE 0 A 5 ANYS 110 110 220
CAMP D'ESPORTS DE 6 A 10 ANYS 107 95 202
CAMP D'ESPORTS DE 11 A 15 ANYS 94 120 214
CAMP D'ESPORTS DE 16 A 20 ANYS 123 117 240
CAMP D'ESPORTS DE 21 A 25 ANYS 157 153 310
CAMP D'ESPORTS DE 26 A 30 ANYS 172 182 354
CAMP D'ESPORTS DE 31 A 35 ANYS 190 183 373
CAMP D'ESPORTS DE 36 A 40 ANYS 167 188 355
CAMP D'ESPORTS DE 41 A 45 ANYS 169 148 317
CAMP D'ESPORTS DE 46 A 50 ANYS 175 180 355
CAMP D'ESPORTS DE 51 A 55 ANYS 171 190 361
CAMP D'ESPORTS DE 56 A 60 ANYS 144 180 324
CAMP D'ESPORTS DE 61 A 65 ANYS 139 164 303
CAMP D'ESPORTS DE 66 A 70 ANYS 92 133 225
CAMP D'ESPORTS DE 71 A 75 ANYS 89 112 201
CAMP D'ESPORTS DE 76 A 80 ANYS 74 144 218
CAMP D'ESPORTS MES DE 80 ANYS 101 177 278
JOC DE LA BOLA DE 0 A 5 ANYS 85 74 159
JOC DE LA BOLA DE 6 A 10 ANYS 78 103 181
JOC DE LA BOLA DE 11 A 15 ANYS 112 130 242
JOC DE LA BOLA DE 16 A 20 ANYS 149 134 283
JOC DE LA BOLA DE 21 A 25 ANYS 118 105 223
JOC DE LA BOLA DE 26 A 30 ANYS 86 82 168
JOC DE LA BOLA DE 31 A 35 ANYS 75 85 160
JOC DE LA BOLA DE 36 A 40 ANYS 89 101 190
JOC DE LA BOLA DE 41 A 45 ANYS 105 161 266
JOC DE LA BOLA DE 46 A 50 ANYS 184 225 409
JOC DE LA BOLA DE 51 A 55 ANYS 143 138 281
JOC DE LA BOLA DE 56 A 60 ANYS 121 136 257
JOC DE LA BOLA DE 61 A 65 ANYS 86 94 180
JOC DE LA BOLA DE 66 A 70 ANYS 62 59 121
JOC DE LA BOLA DE 71 A 75 ANYS 38 51 89
JOC DE LA BOLA DE 76 A 80 ANYS 23 29 52
JOC DE LA BOLA MES DE 80 ANYS 36 64 100
MARIOLA DE 0 A 5 ANYS 388 405 793
MARIOLA DE 6 A 10 ANYS 256 250 506
MARIOLA DE 11 A 15 ANYS 246 251 497
MARIOLA DE 16 A 20 ANYS 313 304 617
MARIOLA DE 21 A 25 ANYS 424 401 825
MARIOLA DE 26 A 30 ANYS 562 486 1048
MARIOLA DE 31 A 35 ANYS 606 412 1018
MARIOLA DE 36 A 40 ANYS 512 372 884
MARIOLA DE 41 A 45 ANYS 418 372 790
MARIOLA DE 46 A 50 ANYS 423 387 810
MARIOLA DE 51 A 55 ANYS 359 366 725
MARIOLA DE 56 A 60 ANYS 310 320 630
MARIOLA DE 61 A 65 ANYS 283 315 598
MARIOLA DE 66 A 70 ANYS 220 292 512
MARIOLA DE 71 A 75 ANYS 248 289 537
MARIOLA DE 76 A 80 ANYS 167 263 430
MARIOLA MES DE 80 ANYS 174 288 462
BALAFIA DE 0 A 5 ANYS 677 669 1346
BALAFIA DE 6 A 10 ANYS 362 368 730
BALAFIA DE 11 A 15 ANYS 277 248 525
BALAFIA DE 16 A 20 ANYS 320 309 629
BALAFIA DE 21 A 25 ANYS 385 375 760
BALAFIA DE 26 A 30 ANYS 578 559 1137
BALAFIA DE 31 A 35 ANYS 943 767 1710
BALAFIA DE 36 A 40 ANYS 777 645 1422
BALAFIA DE 41 A 45 ANYS 624 549 1173
BALAFIA DE 46 A 50 ANYS 469 388 857
BALAFIA DE 51 A 55 ANYS 327 338 665
BALAFIA DE 56 A 60 ANYS 276 273 549
BALAFIA DE 61 A 65 ANYS 228 272 500
BALAFIA DE 66 A 70 ANYS 182 225 407
BALAFIA DE 71 A 75 ANYS 173 198 371
BALAFIA DE 76 A 80 ANYS 139 214 353
BALAFIA MES DE 80 ANYS 162 311 473
SECA DE SANT PERE DE 0 A 5 ANYS 150 163 313
SECA DE SANT PERE DE 6 A 10 ANYS 132 115 247
SECA DE SANT PERE DE 11 A 15 ANYS 102 89 191
SECA DE SANT PERE DE 16 A 20 ANYS 127 95 222
SECA DE SANT PERE DE 21 A 25 ANYS 133 115 248
SECA DE SANT PERE DE 26 A 30 ANYS 160 168 328
SECA DE SANT PERE DE 31 A 35 ANYS 197 196 393
SECA DE SANT PERE DE 36 A 40 ANYS 182 184 366
SECA DE SANT PERE DE 41 A 45 ANYS 179 150 329
SECA DE SANT PERE DE 46 A 50 ANYS 158 123 281
SECA DE SANT PERE DE 51 A 55 ANYS 120 86 206
SECA DE SANT PERE DE 56 A 60 ANYS 100 98 198
SECA DE SANT PERE DE 61 A 65 ANYS 84 109 193
SECA DE SANT PERE DE 66 A 70 ANYS 57 69 126
SECA DE SANT PERE DE 71 A 75 ANYS 66 75 141
SECA DE SANT PERE DE 76 A 80 ANYS 44 64 108
SECA DE SANT PERE MES DE 80 ANYS 38 67 105
PARDINYES DE 0 A 5 ANYS 578 513 1091
PARDINYES DE 6 A 10 ANYS 414 401 815
PARDINYES DE 11 A 15 ANYS 343 293 636
PARDINYES DE 16 A 20 ANYS 335 319 654
PARDINYES DE 21 A 25 ANYS 374 359 733
PARDINYES DE 26 A 30 ANYS 494 469 963
PARDINYES DE 31 A 35 ANYS 681 642 1323
PARDINYES DE 36 A 40 ANYS 685 680 1365
PARDINYES DE 41 A 45 ANYS 675 587 1262
PARDINYES DE 46 A 50 ANYS 537 473 1010
PARDINYES DE 51 A 55 ANYS 385 378 763
PARDINYES DE 56 A 60 ANYS 266 276 542
PARDINYES DE 61 A 65 ANYS 213 248 461
PARDINYES DE 66 A 70 ANYS 112 157 269
PARDINYES DE 71 A 75 ANYS 118 192 310
PARDINYES DE 76 A 80 ANYS 132 168 300
PARDINYES MES DE 80 ANYS 100 177 277
CAPPONT DE 0 A 5 ANYS 414 423 837
CAPPONT DE 6 A 10 ANYS 314 275 589
CAPPONT DE 11 A 15 ANYS 280 284 564
CAPPONT DE 16 A 20 ANYS 279 271 550
CAPPONT DE 21 A 25 ANYS 387 369 756
CAPPONT DE 26 A 30 ANYS 529 486 1015
CAPPONT DE 31 A 35 ANYS 618 583 1201
CAPPONT DE 36 A 40 ANYS 541 500 1041
CAPPONT DE 41 A 45 ANYS 505 506 1011
CAPPONT DE 46 A 50 ANYS 452 427 879
CAPPONT DE 51 A 55 ANYS 369 357 726
CAPPONT DE 56 A 60 ANYS 294 322 616
CAPPONT DE 61 A 65 ANYS 255 271 526
CAPPONT DE 66 A 70 ANYS 163 217 380
CAPPONT DE 71 A 75 ANYS 167 239 406
CAPPONT DE 76 A 80 ANYS 157 205 362
CAPPONT MES DE 80 ANYS 164 273 437
LA BORDETA DE 0 A 5 ANYS 574 512 1086
LA BORDETA DE 6 A 10 ANYS 395 366 761
LA BORDETA DE 11 A 15 ANYS 320 346 666
LA BORDETA DE 16 A 20 ANYS 366 320 686
LA BORDETA DE 21 A 25 ANYS 397 347 744
LA BORDETA DE 26 A 30 ANYS 542 501 1043
LA BORDETA DE 31 A 35 ANYS 727 627 1354
LA BORDETA DE 36 A 40 ANYS 655 622 1277
LA BORDETA DE 41 A 45 ANYS 608 531 1139
LA BORDETA DE 46 A 50 ANYS 490 445 935
LA BORDETA DE 51 A 55 ANYS 372 370 742
LA BORDETA DE 56 A 60 ANYS 315 325 640
LA BORDETA DE 61 A 65 ANYS 264 212 476
LA BORDETA DE 66 A 70 ANYS 160 197 357
LA BORDETA DE 71 A 75 ANYS 134 189 323
LA BORDETA DE 76 A 80 ANYS 136 160 296
LA BORDETA MES DE 80 ANYS 115 239 354
MAGRANERS DE 0 A 5 ANYS 91 69 160
MAGRANERS DE 6 A 10 ANYS 71 65 136
MAGRANERS DE 11 A 15 ANYS 68 59 127
MAGRANERS DE 16 A 20 ANYS 70 83 153
MAGRANERS DE 21 A 25 ANYS 83 93 176
MAGRANERS DE 26 A 30 ANYS 116 103 219
MAGRANERS DE 31 A 35 ANYS 113 87 200
MAGRANERS DE 36 A 40 ANYS 110 79 189
MAGRANERS DE 41 A 45 ANYS 99 105 204
MAGRANERS DE 46 A 50 ANYS 97 73 170
MAGRANERS DE 51 A 55 ANYS 84 77 161
MAGRANERS DE 56 A 60 ANYS 53 45 98
MAGRANERS DE 61 A 65 ANYS 63 60 123
MAGRANERS DE 66 A 70 ANYS 42 45 87
MAGRANERS DE 71 A 75 ANYS 45 55 100
MAGRANERS DE 76 A 80 ANYS 32 56 88
MAGRANERS MES DE 80 ANYS 31 59 90
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 0 A 5 ANYS 133 132 265
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 6 A 10 ANYS 39 60 99
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 11 A 15 ANYS 45 45 90
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 16 A 20 ANYS 44 62 106
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 21 A 25 ANYS 67 85 152
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 26 A 30 ANYS 138 143 281
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 31 A 35 ANYS 154 156 310
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 36 A 40 ANYS 142 100 242
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 41 A 45 ANYS 107 100 207
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 46 A 50 ANYS 84 87 171
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 51 A 55 ANYS 81 72 153
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 56 A 60 ANYS 50 51 101
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 61 A 65 ANYS 35 38 73
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 66 A 70 ANYS 23 28 51
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 71 A 75 ANYS 16 24 40
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE 76 A 80 ANYS 22 26 48
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. MES DE 80 ANYS 12 19 31
BUTSENIT DE 0 A 5 ANYS 26 32 58
BUTSENIT DE 6 A 10 ANYS 39 22 61
BUTSENIT DE 11 A 15 ANYS 30 38 68
BUTSENIT DE 16 A 20 ANYS 35 38 73
BUTSENIT DE 21 A 25 ANYS 35 35 70
BUTSENIT DE 26 A 30 ANYS 58 44 102
BUTSENIT DE 31 A 35 ANYS 44 45 89
BUTSENIT DE 36 A 40 ANYS 49 39 88
BUTSENIT DE 41 A 45 ANYS 61 56 117
BUTSENIT DE 46 A 50 ANYS 60 63 123
BUTSENIT DE 51 A 55 ANYS 52 47 99
BUTSENIT DE 56 A 60 ANYS 56 59 115
BUTSENIT DE 61 A 65 ANYS 48 56 104
BUTSENIT DE 66 A 70 ANYS 49 54 103
BUTSENIT DE 71 A 75 ANYS 36 52 88
BUTSENIT DE 76 A 80 ANYS 43 46 89
BUTSENIT MES DE 80 ANYS 51 74 125
TORRES DE SANUI DE 0 A 5 ANYS 92 88 180
TORRES DE SANUI DE 6 A 10 ANYS 78 66 144
TORRES DE SANUI DE 11 A 15 ANYS 90 72 162
TORRES DE SANUI DE 16 A 20 ANYS 79 75 154
TORRES DE SANUI DE 21 A 25 ANYS 87 78 165
TORRES DE SANUI DE 26 A 30 ANYS 64 69 133
TORRES DE SANUI DE 31 A 35 ANYS 81 79 160
TORRES DE SANUI DE 36 A 40 ANYS 76 87 163
TORRES DE SANUI DE 41 A 45 ANYS 89 104 193
TORRES DE SANUI DE 46 A 50 ANYS 112 136 248
TORRES DE SANUI DE 51 A 55 ANYS 114 115 229
TORRES DE SANUI DE 56 A 60 ANYS 102 83 185
TORRES DE SANUI DE 61 A 65 ANYS 66 66 132
TORRES DE SANUI DE 66 A 70 ANYS 49 31 80
TORRES DE SANUI DE 71 A 75 ANYS 30 33 63
TORRES DE SANUI DE 76 A 80 ANYS 22 34 56
TORRES DE SANUI MES DE 80 ANYS 23 41 64
BASSES D'ALPICAT DE 0 A 5 ANYS 46 51 97
BASSES D'ALPICAT DE 6 A 10 ANYS 54 57 111
BASSES D'ALPICAT DE 11 A 15 ANYS 58 58 116
BASSES D'ALPICAT DE 16 A 20 ANYS 53 58 111
BASSES D'ALPICAT DE 21 A 25 ANYS 55 53 108
BASSES D'ALPICAT DE 26 A 30 ANYS 58 44 102
BASSES D'ALPICAT DE 31 A 35 ANYS 54 42 96
BASSES D'ALPICAT DE 36 A 40 ANYS 57 66 123
BASSES D'ALPICAT DE 41 A 45 ANYS 86 63 149
BASSES D'ALPICAT DE 46 A 50 ANYS 85 88 173
BASSES D'ALPICAT DE 51 A 55 ANYS 90 72 162
BASSES D'ALPICAT DE 56 A 60 ANYS 80 74 154
BASSES D'ALPICAT DE 61 A 65 ANYS 61 52 113
BASSES D'ALPICAT DE 66 A 70 ANYS 32 43 75
BASSES D'ALPICAT DE 71 A 75 ANYS 39 38 77
BASSES D'ALPICAT DE 76 A 80 ANYS 32 31 63
BASSES D'ALPICAT MES DE 80 ANYS 40 60 100
LLIVIA DE 0 A 5 ANYS 34 52 86
LLIVIA DE 6 A 10 ANYS 42 23 65
LLIVIA DE 11 A 15 ANYS 27 35 62
LLIVIA DE 16 A 20 ANYS 29 29 58
LLIVIA DE 21 A 25 ANYS 42 46 88
LLIVIA DE 26 A 30 ANYS 57 46 103
LLIVIA DE 31 A 35 ANYS 55 61 116
LLIVIA DE 36 A 40 ANYS 54 56 110
LLIVIA DE 41 A 45 ANYS 54 52 106
LLIVIA DE 46 A 50 ANYS 57 37 94
LLIVIA DE 51 A 55 ANYS 46 44 90
LLIVIA DE 56 A 60 ANYS 38 48 86
LLIVIA DE 61 A 65 ANYS 48 44 92
LLIVIA DE 66 A 70 ANYS 39 34 73
LLIVIA DE 71 A 75 ANYS 30 53 83
LLIVIA DE 76 A 80 ANYS 37 50 87
LLIVIA MES DE 80 ANYS 43 76 119
RAIMAT - SUCHS DE 0 A 5 ANYS 37 38 75
RAIMAT - SUCHS DE 6 A 10 ANYS 15 28 43
RAIMAT - SUCHS DE 11 A 15 ANYS 23 23 46
RAIMAT - SUCHS DE 16 A 20 ANYS 32 20 52
RAIMAT - SUCHS DE 21 A 25 ANYS 41 29 70
RAIMAT - SUCHS DE 26 A 30 ANYS 39 24 63
RAIMAT - SUCHS DE 31 A 35 ANYS 37 40 77
RAIMAT - SUCHS DE 36 A 40 ANYS 35 43 78
RAIMAT - SUCHS DE 41 A 45 ANYS 46 37 83
RAIMAT - SUCHS DE 46 A 50 ANYS 38 41 79
RAIMAT - SUCHS DE 51 A 55 ANYS 23 30 53
RAIMAT - SUCHS DE 56 A 60 ANYS 33 35 68
RAIMAT - SUCHS DE 61 A 65 ANYS 36 23 59
RAIMAT - SUCHS DE 66 A 70 ANYS 23 41 64
RAIMAT - SUCHS DE 71 A 75 ANYS 25 33 58
RAIMAT - SUCHS DE 76 A 80 ANYS 34 22 56
RAIMAT - SUCHS MES DE 80 ANYS 19 28 47