NOM BARRI EDATS TOTAL HOMES TOTAL DONES TOTAL
CENTRE HISTORIC DE   0  A   5  ANYS 371 360 731
CENTRE HISTORIC DE   6  A  10  ANYS 211 224 435
CENTRE HISTORIC DE  11  A  15  ANYS 195 187 382
CENTRE HISTORIC DE  16  A  20  ANYS 235 226 461
CENTRE HISTORIC DE  21  A  25  ANYS 364 358 722
CENTRE HISTORIC DE  26  A  30  ANYS 600 519 1119
CENTRE HISTORIC DE  31  A  35  ANYS 716 470 1186
CENTRE HISTORIC DE  36  A  40  ANYS 643 452 1095
CENTRE HISTORIC DE  41  A  45  ANYS 508 371 879
CENTRE HISTORIC DE  46  A  50  ANYS 411 322 733
CENTRE HISTORIC DE  51  A  55  ANYS 300 239 539
CENTRE HISTORIC DE  56  A  60  ANYS 211 202 413
CENTRE HISTORIC DE  61  A  65  ANYS 148 170 318
CENTRE HISTORIC DE  66  A  70  ANYS 153 199 352
CENTRE HISTORIC DE  71  A  75  ANYS 114 184 298
CENTRE HISTORIC DE  76  A  80  ANYS 136 227 363
CENTRE HISTORIC MES   DE   80  ANYS 197 395 592
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE   0  A   5  ANYS 119 121 240
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE   6  A  10  ANYS 74 91 165
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  11  A  15  ANYS 73 73 146
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  16  A  20  ANYS 86 90 176
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  21  A  25  ANYS 140 168 308
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  26  A  30  ANYS 199 180 379
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  31  A  35  ANYS 249 162 411
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  36  A  40  ANYS 236 167 403
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  41  A  45  ANYS 199 133 332
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  46  A  50  ANYS 143 160 303
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  51  A  55  ANYS 124 142 266
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  56  A  60  ANYS 106 107 213
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  61  A  65  ANYS 82 69 151
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  66  A  70  ANYS 44 58 102
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  71  A  75  ANYS 43 37 80
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  76  A  80  ANYS 36 71 107
RAMBLA FERRAN - ESTACIO MES   DE   80  ANYS 56 124 180
UNIVERSITAT DE   0  A   5  ANYS 278 266 544
UNIVERSITAT DE   6  A  10  ANYS 217 230 447
UNIVERSITAT DE  11  A  15  ANYS 242 253 495
UNIVERSITAT DE  16  A  20  ANYS 294 320 614
UNIVERSITAT DE  21  A  25  ANYS 404 453 857
UNIVERSITAT DE  26  A  30  ANYS 420 398 818
UNIVERSITAT DE  31  A  35  ANYS 552 432 984
UNIVERSITAT DE  36  A  40  ANYS 468 426 894
UNIVERSITAT DE  41  A  45  ANYS 410 421 831
UNIVERSITAT DE  46  A  50  ANYS 423 455 878
UNIVERSITAT DE  51  A  55  ANYS 411 464 875
UNIVERSITAT DE  56  A  60  ANYS 308 394 702
UNIVERSITAT DE  61  A  65  ANYS 300 374 674
UNIVERSITAT DE  66  A  70  ANYS 267 333 600
UNIVERSITAT DE  71  A  75  ANYS 167 257 424
UNIVERSITAT DE  76  A  80  ANYS 226 310 536
UNIVERSITAT MES   DE   80  ANYS 245 564 809
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE   0  A   5  ANYS 359 339 698
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE   6  A  10  ANYS 299 248 547
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  11  A  15  ANYS 263 259 522
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  16  A  20  ANYS 324 290 614
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  21  A  25  ANYS 387 383 770
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  26  A  30  ANYS 519 432 951
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  31  A  35  ANYS 576 464 1040
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  36  A  40  ANYS 524 427 951
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  41  A  45  ANYS 509 436 945
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  46  A  50  ANYS 431 451 882
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  51  A  55  ANYS 373 367 740
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  56  A  60  ANYS 295 331 626
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  61  A  65  ANYS 290 368 658
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  66  A  70  ANYS 235 277 512
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  71  A  75  ANYS 171 241 412
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  76  A  80  ANYS 182 285 467
PRINCEP DE VIANA - CLOT MES   DE   80  ANYS 198 384 582
INSTITUTS - TEMPLERS DE   0  A   5  ANYS 202 172 374
INSTITUTS - TEMPLERS DE   6  A  10  ANYS 166 192 358
INSTITUTS - TEMPLERS DE  11  A  15  ANYS 159 150 309
INSTITUTS - TEMPLERS DE  16  A  20  ANYS 177 205 382
INSTITUTS - TEMPLERS DE  21  A  25  ANYS 220 248 468
INSTITUTS - TEMPLERS DE  26  A  30  ANYS 280 237 517
INSTITUTS - TEMPLERS DE  31  A  35  ANYS 319 282 601
INSTITUTS - TEMPLERS DE  36  A  40  ANYS 316 261 577
INSTITUTS - TEMPLERS DE  41  A  45  ANYS 284 283 567
INSTITUTS - TEMPLERS DE  46  A  50  ANYS 263 337 600
INSTITUTS - TEMPLERS DE  51  A  55  ANYS 220 229 449
INSTITUTS - TEMPLERS DE  56  A  60  ANYS 186 226 412
INSTITUTS - TEMPLERS DE  61  A  65  ANYS 157 209 366
INSTITUTS - TEMPLERS DE  66  A  70  ANYS 153 187 340
INSTITUTS - TEMPLERS DE  71  A  75  ANYS 125 150 275
INSTITUTS - TEMPLERS DE  76  A  80  ANYS 111 147 258
INSTITUTS - TEMPLERS MES   DE   80  ANYS 139 246 385
XALETS - HUMBERT TORRES DE   0  A   5  ANYS 89 102 191
XALETS - HUMBERT TORRES DE   6  A  10  ANYS 93 81 174
XALETS - HUMBERT TORRES DE  11  A  15  ANYS 104 74 178
XALETS - HUMBERT TORRES DE  16  A  20  ANYS 116 100 216
XALETS - HUMBERT TORRES DE  21  A  25  ANYS 124 118 242
XALETS - HUMBERT TORRES DE  26  A  30  ANYS 190 155 345
XALETS - HUMBERT TORRES DE  31  A  35  ANYS 195 159 354
XALETS - HUMBERT TORRES DE  36  A  40  ANYS 167 143 310
XALETS - HUMBERT TORRES DE  41  A  45  ANYS 142 142 284
XALETS - HUMBERT TORRES DE  46  A  50  ANYS 136 150 286
XALETS - HUMBERT TORRES DE  51  A  55  ANYS 121 158 279
XALETS - HUMBERT TORRES DE  56  A  60  ANYS 154 171 325
XALETS - HUMBERT TORRES DE  61  A  65  ANYS 120 170 290
XALETS - HUMBERT TORRES DE  66  A  70  ANYS 121 138 259
XALETS - HUMBERT TORRES DE  71  A  75  ANYS 79 123 202
XALETS - HUMBERT TORRES DE  76  A  80  ANYS 73 108 181
XALETS - HUMBERT TORRES MES   DE   80  ANYS 82 178 260
CAMP D,ESPORTS DE   0  A   5  ANYS 102 109 211
CAMP D,ESPORTS DE   6  A  10  ANYS 113 98 211
CAMP D,ESPORTS DE  11  A  15  ANYS 100 116 216
CAMP D,ESPORTS DE  16  A  20  ANYS 109 130 239
CAMP D,ESPORTS DE  21  A  25  ANYS 142 161 303
CAMP D,ESPORTS DE  26  A  30  ANYS 169 166 335
CAMP D,ESPORTS DE  31  A  35  ANYS 179 188 367
CAMP D,ESPORTS DE  36  A  40  ANYS 160 158 318
CAMP D,ESPORTS DE  41  A  45  ANYS 164 163 327
CAMP D,ESPORTS DE  46  A  50  ANYS 184 179 363
CAMP D,ESPORTS DE  51  A  55  ANYS 167 189 356
CAMP D,ESPORTS DE  56  A  60  ANYS 159 179 338
CAMP D,ESPORTS DE  61  A  65  ANYS 121 169 290
CAMP D,ESPORTS DE  66  A  70  ANYS 113 138 251
CAMP D,ESPORTS DE  71  A  75  ANYS 81 107 188
CAMP D,ESPORTS DE  76  A  80  ANYS 72 142 214
CAMP D,ESPORTS MES   DE   80  ANYS 108 185 293
JOC DE LA BOLA DE   0  A   5  ANYS 86 82 168
JOC DE LA BOLA DE   6  A  10  ANYS 70 98 168
JOC DE LA BOLA DE  11  A  15  ANYS 111 122 233
JOC DE LA BOLA DE  16  A  20  ANYS 135 142 277
JOC DE LA BOLA DE  21  A  25  ANYS 118 98 216
JOC DE LA BOLA DE  26  A  30  ANYS 79 86 165
JOC DE LA BOLA DE  31  A  35  ANYS 77 78 155
JOC DE LA BOLA DE  36  A  40  ANYS 84 95 179
JOC DE LA BOLA DE  41  A  45  ANYS 106 140 246
JOC DE LA BOLA DE  46  A  50  ANYS 163 223 386
JOC DE LA BOLA DE  51  A  55  ANYS 160 164 324
JOC DE LA BOLA DE  56  A  60  ANYS 112 136 248
JOC DE LA BOLA DE  61  A  65  ANYS 97 108 205
JOC DE LA BOLA DE  66  A  70  ANYS 69 64 133
JOC DE LA BOLA DE  71  A  75  ANYS 38 44 82
JOC DE LA BOLA DE  76  A  80  ANYS 28 40 68
JOC DE LA BOLA MES   DE   80  ANYS 38 62 100
MARIOLA DE   0  A   5  ANYS 412 423 835
MARIOLA DE   6  A  10  ANYS 274 257 531
MARIOLA DE  11  A  15  ANYS 246 259 505
MARIOLA DE  16  A  20  ANYS 282 288 570
MARIOLA DE  21  A  25  ANYS 400 397 797
MARIOLA DE  26  A  30  ANYS 538 454 992
MARIOLA DE  31  A  35  ANYS 592 452 1044
MARIOLA DE  36  A  40  ANYS 518 357 875
MARIOLA DE  41  A  45  ANYS 445 357 802
MARIOLA DE  46  A  50  ANYS 416 387 803
MARIOLA DE  51  A  55  ANYS 353 383 736
MARIOLA DE  56  A  60  ANYS 347 349 696
MARIOLA DE  61  A  65  ANYS 272 300 572
MARIOLA DE  66  A  70  ANYS 237 292 529
MARIOLA DE  71  A  75  ANYS 210 267 477
MARIOLA DE  76  A  80  ANYS 176 275 451
MARIOLA MES   DE   80  ANYS 198 303 501
BALAFIA DE   0  A   5  ANYS 722 694 1416
BALAFIA DE   6  A  10  ANYS 376 385 761
BALAFIA DE  11  A  15  ANYS 303 241 544
BALAFIA DE  16  A  20  ANYS 329 293 622
BALAFIA DE  21  A  25  ANYS 369 368 737
BALAFIA DE  26  A  30  ANYS 526 542 1068
BALAFIA DE  31  A  35  ANYS 888 768 1656
BALAFIA DE  36  A  40  ANYS 814 719 1533
BALAFIA DE  41  A  45  ANYS 650 547 1197
BALAFIA DE  46  A  50  ANYS 515 443 958
BALAFIA DE  51  A  55  ANYS 353 360 713
BALAFIA DE  56  A  60  ANYS 279 270 549
BALAFIA DE  61  A  65  ANYS 237 274 511
BALAFIA DE  66  A  70  ANYS 191 242 433
BALAFIA DE  71  A  75  ANYS 163 200 363
BALAFIA DE  76  A  80  ANYS 145 199 344
BALAFIA MES   DE   80  ANYS 169 324 493
SECA DE SANT PERE DE   0  A   5  ANYS 145 164 309
SECA DE SANT PERE DE   6  A  10  ANYS 128 116 244
SECA DE SANT PERE DE  11  A  15  ANYS 103 101 204
SECA DE SANT PERE DE  16  A  20  ANYS 119 97 216
SECA DE SANT PERE DE  21  A  25  ANYS 123 113 236
SECA DE SANT PERE DE  26  A  30  ANYS 132 147 279
SECA DE SANT PERE DE  31  A  35  ANYS 192 172 364
SECA DE SANT PERE DE  36  A  40  ANYS 189 202 391
SECA DE SANT PERE DE  41  A  45  ANYS 197 152 349
SECA DE SANT PERE DE  46  A  50  ANYS 149 130 279
SECA DE SANT PERE DE  51  A  55  ANYS 135 96 231
SECA DE SANT PERE DE  56  A  60  ANYS 88 92 180
SECA DE SANT PERE DE  61  A  65  ANYS 82 110 192
SECA DE SANT PERE DE  66  A  70  ANYS 68 72 140
SECA DE SANT PERE DE  71  A  75  ANYS 52 73 125
SECA DE SANT PERE DE  76  A  80  ANYS 48 67 115
SECA DE SANT PERE MES   DE   80  ANYS 38 70 108
PARDINYES DE   0  A   5  ANYS 570 512 1082
PARDINYES DE   6  A  10  ANYS 457 435 892
PARDINYES DE  11  A  15  ANYS 365 295 660
PARDINYES DE  16  A  20  ANYS 338 340 678
PARDINYES DE  21  A  25  ANYS 378 361 739
PARDINYES DE  26  A  30  ANYS 447 421 868
PARDINYES DE  31  A  35  ANYS 683 654 1337
PARDINYES DE  36  A  40  ANYS 686 707 1393
PARDINYES DE  41  A  45  ANYS 694 594 1288
PARDINYES DE  46  A  50  ANYS 571 506 1077
PARDINYES DE  51  A  55  ANYS 418 397 815
PARDINYES DE  56  A  60  ANYS 281 296 577
PARDINYES DE  61  A  65  ANYS 229 251 480
PARDINYES DE  66  A  70  ANYS 122 181 303
PARDINYES DE  71  A  75  ANYS 101 148 249
PARDINYES DE  76  A  80  ANYS 132 193 325
PARDINYES MES   DE   80  ANYS 112 192 304
CAPPONT DE   0  A   5  ANYS 448 429 877
CAPPONT DE   6  A  10  ANYS 307 284 591
CAPPONT DE  11  A  15  ANYS 286 283 569
CAPPONT DE  16  A  20  ANYS 278 262 540
CAPPONT DE  21  A  25  ANYS 353 383 736
CAPPONT DE  26  A  30  ANYS 522 491 1013
CAPPONT DE  31  A  35  ANYS 622 576 1198
CAPPONT DE  36  A  40  ANYS 551 549 1100
CAPPONT DE  41  A  45  ANYS 472 496 968
CAPPONT DE  46  A  50  ANYS 501 429 930
CAPPONT DE  51  A  55  ANYS 389 384 773
CAPPONT DE  56  A  60  ANYS 287 317 604
CAPPONT DE  61  A  65  ANYS 262 294 556
CAPPONT DE  66  A  70  ANYS 179 234 413
CAPPONT DE  71  A  75  ANYS 159 209 368
CAPPONT DE  76  A  80  ANYS 157 218 375
CAPPONT MES   DE   80  ANYS 173 284 457
LA BORDETA DE   0  A   5  ANYS 578 503 1081
LA BORDETA DE   6  A  10  ANYS 404 390 794
LA BORDETA DE  11  A  15  ANYS 351 357 708
LA BORDETA DE  16  A  20  ANYS 374 322 696
LA BORDETA DE  21  A  25  ANYS 359 358 717
LA BORDETA DE  26  A  30  ANYS 480 447 927
LA BORDETA DE  31  A  35  ANYS 684 663 1347
LA BORDETA DE  36  A  40  ANYS 711 615 1326
LA BORDETA DE  41  A  45  ANYS 605 567 1172
LA BORDETA DE  46  A  50  ANYS 538 463 1001
LA BORDETA DE  51  A  55  ANYS 379 408 787
LA BORDETA DE  56  A  60  ANYS 334 326 660
LA BORDETA DE  61  A  65  ANYS 259 228 487
LA BORDETA DE  66  A  70  ANYS 192 214 406
LA BORDETA DE  71  A  75  ANYS 122 186 308
LA BORDETA DE  76  A  80  ANYS 129 158 287
LA BORDETA MES   DE   80  ANYS 135 235 370
MAGRANERS DE   0  A   5  ANYS 100 66 166
MAGRANERS DE   6  A  10  ANYS 69 63 132
MAGRANERS DE  11  A  15  ANYS 65 58 123
MAGRANERS DE  16  A  20  ANYS 75 70 145
MAGRANERS DE  21  A  25  ANYS 77 95 172
MAGRANERS DE  26  A  30  ANYS 107 93 200
MAGRANERS DE  31  A  35  ANYS 105 97 202
MAGRANERS DE  36  A  40  ANYS 113 79 192
MAGRANERS DE  41  A  45  ANYS 112 103 215
MAGRANERS DE  46  A  50  ANYS 87 84 171
MAGRANERS DE  51  A  55  ANYS 94 85 179
MAGRANERS DE  56  A  60  ANYS 65 42 107
MAGRANERS DE  61  A  65  ANYS 58 59 117
MAGRANERS DE  66  A  70  ANYS 50 44 94
MAGRANERS DE  71  A  75  ANYS 30 50 80
MAGRANERS DE  76  A  80  ANYS 39 56 95
MAGRANERS MES   DE   80  ANYS 28 61 89
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE   0  A   5  ANYS 148 154 302
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE   6  A  10  ANYS 56 67 123
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  11  A  15  ANYS 49 51 100
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  16  A  20  ANYS 41 49 90
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  21  A  25  ANYS 72 77 149
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  26  A  30  ANYS 147 152 299
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  31  A  35  ANYS 161 175 336
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  36  A  40  ANYS 156 121 277
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  41  A  45  ANYS 110 94 204
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  46  A  50  ANYS 102 94 196
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  51  A  55  ANYS 77 76 153
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  56  A  60  ANYS 57 50 107
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  61  A  65  ANYS 38 44 82
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  66  A  70  ANYS 24 38 62
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  71  A  75  ANYS 15 20 35
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  76  A  80  ANYS 20 23 43
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. MES   DE   80  ANYS 12 20 32
BUTSENIT DE   0  A   5  ANYS 26 28 54
BUTSENIT DE   6  A  10  ANYS 33 26 59
BUTSENIT DE  11  A  15  ANYS 38 29 67
BUTSENIT DE  16  A  20  ANYS 37 38 75
BUTSENIT DE  21  A  25  ANYS 38 35 73
BUTSENIT DE  26  A  30  ANYS 47 38 85
BUTSENIT DE  31  A  35  ANYS 43 40 83
BUTSENIT DE  36  A  40  ANYS 48 45 93
BUTSENIT DE  41  A  45  ANYS 54 54 108
BUTSENIT DE  46  A  50  ANYS 70 59 129
BUTSENIT DE  51  A  55  ANYS 56 47 103
BUTSENIT DE  56  A  60  ANYS 41 58 99
BUTSENIT DE  61  A  65  ANYS 58 55 113
BUTSENIT DE  66  A  70  ANYS 59 67 126
BUTSENIT DE  71  A  75  ANYS 34 46 80
BUTSENIT DE  76  A  80  ANYS 40 47 87
BUTSENIT MES   DE   80  ANYS 49 72 121
TORRES DE SANUI DE   0  A   5  ANYS 89 90 179
TORRES DE SANUI DE   6  A  10  ANYS 82 74 156
TORRES DE SANUI DE  11  A  15  ANYS 81 68 149
TORRES DE SANUI DE  16  A  20  ANYS 89 75 164
TORRES DE SANUI DE  21  A  25  ANYS 92 72 164
TORRES DE SANUI DE  26  A  30  ANYS 73 74 147
TORRES DE SANUI DE  31  A  35  ANYS 80 73 153
TORRES DE SANUI DE  36  A  40  ANYS 82 98 180
TORRES DE SANUI DE  41  A  45  ANYS 88 97 185
TORRES DE SANUI DE  46  A  50  ANYS 110 132 242
TORRES DE SANUI DE  51  A  55  ANYS 121 118 239
TORRES DE SANUI DE  56  A  60  ANYS 102 88 190
TORRES DE SANUI DE  61  A  65  ANYS 72 75 147
TORRES DE SANUI DE  66  A  70  ANYS 51 36 87
TORRES DE SANUI DE  71  A  75  ANYS 30 25 55
TORRES DE SANUI DE  76  A  80  ANYS 23 34 57
TORRES DE SANUI MES   DE   80  ANYS 24 44 68
BASSES D,ALPICAT DE   0  A   5  ANYS 39 46 85
BASSES D,ALPICAT DE   6  A  10  ANYS 47 55 102
BASSES D,ALPICAT DE  11  A  15  ANYS 59 60 119
BASSES D,ALPICAT DE  16  A  20  ANYS 53 60 113
BASSES D,ALPICAT DE  21  A  25  ANYS 61 55 116
BASSES D,ALPICAT DE  26  A  30  ANYS 50 54 104
BASSES D,ALPICAT DE  31  A  35  ANYS 56 32 88
BASSES D,ALPICAT DE  36  A  40  ANYS 54 61 115
BASSES D,ALPICAT DE  41  A  45  ANYS 81 58 139
BASSES D,ALPICAT DE  46  A  50  ANYS 82 89 171
BASSES D,ALPICAT DE  51  A  55  ANYS 92 78 170
BASSES D,ALPICAT DE  56  A  60  ANYS 84 70 154
BASSES D,ALPICAT DE  61  A  65  ANYS 67 59 126
BASSES D,ALPICAT DE  66  A  70  ANYS 37 46 83
BASSES D,ALPICAT DE  71  A  75  ANYS 34 37 71
BASSES D,ALPICAT DE  76  A  80  ANYS 37 29 66
BASSES D,ALPICAT MES   DE   80  ANYS 39 69 108
LLIVIA DE   0  A   5  ANYS 36 55 91
LLIVIA DE   6  A  10  ANYS 46 19 65
LLIVIA DE  11  A  15  ANYS 32 35 67
LLIVIA DE  16  A  20  ANYS 30 29 59
LLIVIA DE  21  A  25  ANYS 39 43 82
LLIVIA DE  26  A  30  ANYS 72 59 131
LLIVIA DE  31  A  35  ANYS 65 58 123
LLIVIA DE  36  A  40  ANYS 60 56 116
LLIVIA DE  41  A  45  ANYS 48 53 101
LLIVIA DE  46  A  50  ANYS 67 50 117
LLIVIA DE  51  A  55  ANYS 44 48 92
LLIVIA DE  56  A  60  ANYS 44 45 89
LLIVIA DE  61  A  65  ANYS 42 44 86
LLIVIA DE  66  A  70  ANYS 40 42 82
LLIVIA DE  71  A  75  ANYS 26 39 65
LLIVIA DE  76  A  80  ANYS 37 57 94
LLIVIA MES   DE   80  ANYS 50 86 136
RAIMAT - SUCHS DE   0  A   5  ANYS 33 32 65
RAIMAT - SUCHS DE   6  A  10  ANYS 23 35 58
RAIMAT - SUCHS DE  11  A  15  ANYS 22 27 49
RAIMAT - SUCHS DE  16  A  20  ANYS 29 14 43
RAIMAT - SUCHS DE  21  A  25  ANYS 40 29 69
RAIMAT - SUCHS DE  26  A  30  ANYS 35 27 62
RAIMAT - SUCHS DE  31  A  35  ANYS 41 38 79
RAIMAT - SUCHS DE  36  A  40  ANYS 39 36 75
RAIMAT - SUCHS DE  41  A  45  ANYS 43 40 83
RAIMAT - SUCHS DE  46  A  50  ANYS 40 32 72
RAIMAT - SUCHS DE  51  A  55  ANYS 27 36 63
RAIMAT - SUCHS DE  56  A  60  ANYS 32 31 63
RAIMAT - SUCHS DE  61  A  65  ANYS 32 30 62
RAIMAT - SUCHS DE  66  A  70  ANYS 29 40 69
RAIMAT - SUCHS DE  71  A  75  ANYS 22 34 56
RAIMAT - SUCHS DE  76  A  80  ANYS 36 28 64
RAIMAT - SUCHS MES   DE   80  ANYS 21 25 46