NOM BARRI EDATS TOTAL HOMES TOTAL DONES TOTAL
CENTRE HISTORIC DE   0  A   5  ANYS 379 381 760
CENTRE HISTORIC DE   6  A  10  ANYS 245 211 456
CENTRE HISTORIC DE  11  A  15  ANYS 203 204 407
CENTRE HISTORIC DE  16  A  20  ANYS 247 227 474
CENTRE HISTORIC DE  21  A  25  ANYS 358 351 709
CENTRE HISTORIC DE  26  A  30  ANYS 512 441 953
CENTRE HISTORIC DE  31  A  35  ANYS 715 508 1223
CENTRE HISTORIC DE  36  A  40  ANYS 674 460 1134
CENTRE HISTORIC DE  41  A  45  ANYS 572 407 979
CENTRE HISTORIC DE  46  A  50  ANYS 453 338 791
CENTRE HISTORIC DE  51  A  55  ANYS 349 259 608
CENTRE HISTORIC DE  56  A  60  ANYS 225 193 418
CENTRE HISTORIC DE  61  A  65  ANYS 160 180 340
CENTRE HISTORIC DE  66  A  70  ANYS 128 174 302
CENTRE HISTORIC DE  71  A  75  ANYS 128 171 299
CENTRE HISTORIC DE  76  A  80  ANYS 108 196 304
CENTRE HISTORIC MES   DE   80  ANYS 189 420 609
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE   0  A   5  ANYS 118 114 232
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE   6  A  10  ANYS 87 83 170
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  11  A  15  ANYS 81 68 149
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  16  A  20  ANYS 91 97 188
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  21  A  25  ANYS 144 156 300
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  26  A  30  ANYS 179 173 352
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  31  A  35  ANYS 249 188 437
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  36  A  40  ANYS 279 179 458
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  41  A  45  ANYS 219 157 376
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  46  A  50  ANYS 175 135 310
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  51  A  55  ANYS 133 161 294
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  56  A  60  ANYS 122 106 228
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  61  A  65  ANYS 93 94 187
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  66  A  70  ANYS 65 50 115
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  71  A  75  ANYS 36 47 83
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  76  A  80  ANYS 47 70 117
RAMBLA FERRAN - ESTACIO MES   DE   80  ANYS 55 124 179
UNIVERSITAT DE   0  A   5  ANYS 285 259 544
UNIVERSITAT DE   6  A  10  ANYS 201 211 412
UNIVERSITAT DE  11  A  15  ANYS 223 258 481
UNIVERSITAT DE  16  A  20  ANYS 282 326 608
UNIVERSITAT DE  21  A  25  ANYS 341 401 742
UNIVERSITAT DE  26  A  30  ANYS 383 381 764
UNIVERSITAT DE  31  A  35  ANYS 466 384 850
UNIVERSITAT DE  36  A  40  ANYS 456 405 861
UNIVERSITAT DE  41  A  45  ANYS 445 395 840
UNIVERSITAT DE  46  A  50  ANYS 387 420 807
UNIVERSITAT DE  51  A  55  ANYS 409 468 877
UNIVERSITAT DE  56  A  60  ANYS 349 426 775
UNIVERSITAT DE  61  A  65  ANYS 289 378 667
UNIVERSITAT DE  66  A  70  ANYS 289 341 630
UNIVERSITAT DE  71  A  75  ANYS 178 240 418
UNIVERSITAT DE  76  A  80  ANYS 200 303 503
UNIVERSITAT MES   DE   80  ANYS 279 593 872
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE   0  A   5  ANYS 323 340 663
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE   6  A  10  ANYS 272 252 524
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  11  A  15  ANYS 274 251 525
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  16  A  20  ANYS 327 268 595
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  21  A  25  ANYS 366 377 743
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  26  A  30  ANYS 431 391 822
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  31  A  35  ANYS 548 432 980
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  36  A  40  ANYS 522 422 944
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  41  A  45  ANYS 492 442 934
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  46  A  50  ANYS 465 477 942
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  51  A  55  ANYS 400 396 796
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  56  A  60  ANYS 314 347 661
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  61  A  65  ANYS 265 347 612
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  66  A  70  ANYS 250 296 546
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  71  A  75  ANYS 154 239 393
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  76  A  80  ANYS 188 278 466
PRINCEP DE VIANA - CLOT MES   DE   80  ANYS 223 414 637
INSTITUTS - TEMPLERS DE   0  A   5  ANYS 188 180 368
INSTITUTS - TEMPLERS DE   6  A  10  ANYS 152 175 327
INSTITUTS - TEMPLERS DE  11  A  15  ANYS 153 145 298
INSTITUTS - TEMPLERS DE  16  A  20  ANYS 175 179 354
INSTITUTS - TEMPLERS DE  21  A  25  ANYS 214 225 439
INSTITUTS - TEMPLERS DE  26  A  30  ANYS 241 204 445
INSTITUTS - TEMPLERS DE  31  A  35  ANYS 257 260 517
INSTITUTS - TEMPLERS DE  36  A  40  ANYS 329 252 581
INSTITUTS - TEMPLERS DE  41  A  45  ANYS 265 268 533
INSTITUTS - TEMPLERS DE  46  A  50  ANYS 274 321 595
INSTITUTS - TEMPLERS DE  51  A  55  ANYS 240 273 513
INSTITUTS - TEMPLERS DE  56  A  60  ANYS 205 224 429
INSTITUTS - TEMPLERS DE  61  A  65  ANYS 159 209 368
INSTITUTS - TEMPLERS DE  66  A  70  ANYS 161 206 367
INSTITUTS - TEMPLERS DE  71  A  75  ANYS 113 153 266
INSTITUTS - TEMPLERS DE  76  A  80  ANYS 121 158 279
INSTITUTS - TEMPLERS MES   DE   80  ANYS 150 263 413
XALETS - HUMBERT TORRES DE   0  A   5  ANYS 105 111 216
XALETS - HUMBERT TORRES DE   6  A  10  ANYS 72 87 159
XALETS - HUMBERT TORRES DE  11  A  15  ANYS 91 71 162
XALETS - HUMBERT TORRES DE  16  A  20  ANYS 114 86 200
XALETS - HUMBERT TORRES DE  21  A  25  ANYS 127 111 238
XALETS - HUMBERT TORRES DE  26  A  30  ANYS 158 145 303
XALETS - HUMBERT TORRES DE  31  A  35  ANYS 192 145 337
XALETS - HUMBERT TORRES DE  36  A  40  ANYS 142 130 272
XALETS - HUMBERT TORRES DE  41  A  45  ANYS 147 153 300
XALETS - HUMBERT TORRES DE  46  A  50  ANYS 131 130 261
XALETS - HUMBERT TORRES DE  51  A  55  ANYS 102 157 259
XALETS - HUMBERT TORRES DE  56  A  60  ANYS 147 167 314
XALETS - HUMBERT TORRES DE  61  A  65  ANYS 128 160 288
XALETS - HUMBERT TORRES DE  66  A  70  ANYS 127 141 268
XALETS - HUMBERT TORRES DE  71  A  75  ANYS 91 134 225
XALETS - HUMBERT TORRES DE  76  A  80  ANYS 70 112 182
XALETS - HUMBERT TORRES MES   DE   80  ANYS 89 187 276
CAMP D,ESPORTS DE   0  A   5  ANYS 102 99 201
CAMP D,ESPORTS DE   6  A  10  ANYS 102 93 195
CAMP D,ESPORTS DE  11  A  15  ANYS 99 95 194
CAMP D,ESPORTS DE  16  A  20  ANYS 99 130 229
CAMP D,ESPORTS DE  21  A  25  ANYS 151 140 291
CAMP D,ESPORTS DE  26  A  30  ANYS 137 159 296
CAMP D,ESPORTS DE  31  A  35  ANYS 170 153 323
CAMP D,ESPORTS DE  36  A  40  ANYS 160 150 310
CAMP D,ESPORTS DE  41  A  45  ANYS 169 163 332
CAMP D,ESPORTS DE  46  A  50  ANYS 160 177 337
CAMP D,ESPORTS DE  51  A  55  ANYS 167 168 335
CAMP D,ESPORTS DE  56  A  60  ANYS 162 177 339
CAMP D,ESPORTS DE  61  A  65  ANYS 124 169 293
CAMP D,ESPORTS DE  66  A  70  ANYS 127 136 263
CAMP D,ESPORTS DE  71  A  75  ANYS 90 135 225
CAMP D,ESPORTS DE  76  A  80  ANYS 72 120 192
CAMP D,ESPORTS MES   DE   80  ANYS 112 205 317
JOC DE LA BOLA DE   0  A   5  ANYS 93 78 171
JOC DE LA BOLA DE   6  A  10  ANYS 63 78 141
JOC DE LA BOLA DE  11  A  15  ANYS 96 108 204
JOC DE LA BOLA DE  16  A  20  ANYS 123 146 269
JOC DE LA BOLA DE  21  A  25  ANYS 129 111 240
JOC DE LA BOLA DE  26  A  30  ANYS 96 78 174
JOC DE LA BOLA DE  31  A  35  ANYS 85 79 164
JOC DE LA BOLA DE  36  A  40  ANYS 75 94 169
JOC DE LA BOLA DE  41  A  45  ANYS 96 105 201
JOC DE LA BOLA DE  46  A  50  ANYS 130 196 326
JOC DE LA BOLA DE  51  A  55  ANYS 181 203 384
JOC DE LA BOLA DE  56  A  60  ANYS 122 134 256
JOC DE LA BOLA DE  61  A  65  ANYS 112 127 239
JOC DE LA BOLA DE  66  A  70  ANYS 78 70 148
JOC DE LA BOLA DE  71  A  75  ANYS 40 44 84
JOC DE LA BOLA DE  76  A  80  ANYS 30 46 76
JOC DE LA BOLA MES   DE   80  ANYS 34 65 99
MARIOLA DE   0  A   5  ANYS 435 429 864
MARIOLA DE   6  A  10  ANYS 290 327 617
MARIOLA DE  11  A  15  ANYS 238 247 485
MARIOLA DE  16  A  20  ANYS 289 275 564
MARIOLA DE  21  A  25  ANYS 380 380 760
MARIOLA DE  26  A  30  ANYS 472 424 896
MARIOLA DE  31  A  35  ANYS 527 442 969
MARIOLA DE  36  A  40  ANYS 553 350 903
MARIOLA DE  41  A  45  ANYS 442 364 806
MARIOLA DE  46  A  50  ANYS 400 389 789
MARIOLA DE  51  A  55  ANYS 374 378 752
MARIOLA DE  56  A  60  ANYS 352 357 709
MARIOLA DE  61  A  65  ANYS 264 305 569
MARIOLA DE  66  A  70  ANYS 254 287 541
MARIOLA DE  71  A  75  ANYS 195 274 469
MARIOLA DE  76  A  80  ANYS 189 261 450
MARIOLA MES   DE   80  ANYS 202 342 544
BALAFIA DE   0  A   5  ANYS 687 658 1345
BALAFIA DE   6  A  10  ANYS 478 480 958
BALAFIA DE  11  A  15  ANYS 319 271 590
BALAFIA DE  16  A  20  ANYS 305 287 592
BALAFIA DE  21  A  25  ANYS 333 323 656
BALAFIA DE  26  A  30  ANYS 392 469 861
BALAFIA DE  31  A  35  ANYS 750 700 1450
BALAFIA DE  36  A  40  ANYS 863 796 1659
BALAFIA DE  41  A  45  ANYS 702 577 1279
BALAFIA DE  46  A  50  ANYS 537 494 1031
BALAFIA DE  51  A  55  ANYS 405 385 790
BALAFIA DE  56  A  60  ANYS 310 318 628
BALAFIA DE  61  A  65  ANYS 268 258 526
BALAFIA DE  66  A  70  ANYS 197 270 467
BALAFIA DE  71  A  75  ANYS 153 201 354
BALAFIA DE  76  A  80  ANYS 145 204 349
BALAFIA MES   DE   80  ANYS 196 341 537
SECA DE SANT PERE DE   0  A   5  ANYS 138 159 297
SECA DE SANT PERE DE   6  A  10  ANYS 113 135 248
SECA DE SANT PERE DE  11  A  15  ANYS 115 108 223
SECA DE SANT PERE DE  16  A  20  ANYS 120 87 207
SECA DE SANT PERE DE  21  A  25  ANYS 126 105 231
SECA DE SANT PERE DE  26  A  30  ANYS 113 128 241
SECA DE SANT PERE DE  31  A  35  ANYS 157 168 325
SECA DE SANT PERE DE  36  A  40  ANYS 186 177 363
SECA DE SANT PERE DE  41  A  45  ANYS 196 175 371
SECA DE SANT PERE DE  46  A  50  ANYS 156 121 277
SECA DE SANT PERE DE  51  A  55  ANYS 118 127 245
SECA DE SANT PERE DE  56  A  60  ANYS 99 81 180
SECA DE SANT PERE DE  61  A  65  ANYS 80 91 171
SECA DE SANT PERE DE  66  A  70  ANYS 80 86 166
SECA DE SANT PERE DE  71  A  75  ANYS 50 67 117
SECA DE SANT PERE DE  76  A  80  ANYS 52 72 124
SECA DE SANT PERE MES   DE   80  ANYS 35 78 113
PARDINYES DE   0  A   5  ANYS 556 516 1072
PARDINYES DE   6  A  10  ANYS 467 424 891
PARDINYES DE  11  A  15  ANYS 391 344 735
PARDINYES DE  16  A  20  ANYS 331 310 641
PARDINYES DE  21  A  25  ANYS 346 325 671
PARDINYES DE  26  A  30  ANYS 405 387 792
PARDINYES DE  31  A  35  ANYS 572 590 1162
PARDINYES DE  36  A  40  ANYS 672 685 1357
PARDINYES DE  41  A  45  ANYS 704 626 1330
PARDINYES DE  46  A  50  ANYS 603 550 1153
PARDINYES DE  51  A  55  ANYS 461 448 909
PARDINYES DE  56  A  60  ANYS 326 321 647
PARDINYES DE  61  A  65  ANYS 218 247 465
PARDINYES DE  66  A  70  ANYS 155 219 374
PARDINYES DE  71  A  75  ANYS 99 156 255
PARDINYES DE  76  A  80  ANYS 111 176 287
PARDINYES MES   DE   80  ANYS 135 226 361
CAPPONT DE   0  A   5  ANYS 503 433 936
CAPPONT DE   6  A  10  ANYS 298 286 584
CAPPONT DE  11  A  15  ANYS 304 280 584
CAPPONT DE  16  A  20  ANYS 263 262 525
CAPPONT DE  21  A  25  ANYS 318 332 650
CAPPONT DE  26  A  30  ANYS 453 443 896
CAPPONT DE  31  A  35  ANYS 576 600 1176
CAPPONT DE  36  A  40  ANYS 593 546 1139
CAPPONT DE  41  A  45  ANYS 516 476 992
CAPPONT DE  46  A  50  ANYS 481 473 954
CAPPONT DE  51  A  55  ANYS 418 399 817
CAPPONT DE  56  A  60  ANYS 331 351 682
CAPPONT DE  61  A  65  ANYS 259 301 560
CAPPONT DE  66  A  70  ANYS 217 261 478
CAPPONT DE  71  A  75  ANYS 136 192 328
CAPPONT DE  76  A  80  ANYS 152 233 385
CAPPONT MES   DE   80  ANYS 191 316 507
LA BORDETA DE   0  A   5  ANYS 568 462 1030
LA BORDETA DE   6  A  10  ANYS 420 413 833
LA BORDETA DE  11  A  15  ANYS 372 379 751
LA BORDETA DE  16  A  20  ANYS 367 321 688
LA BORDETA DE  21  A  25  ANYS 350 341 691
LA BORDETA DE  26  A  30  ANYS 441 433 874
LA BORDETA DE  31  A  35  ANYS 634 595 1229
LA BORDETA DE  36  A  40  ANYS 704 660 1364
LA BORDETA DE  41  A  45  ANYS 626 558 1184
LA BORDETA DE  46  A  50  ANYS 560 503 1063
LA BORDETA DE  51  A  55  ANYS 439 427 866
LA BORDETA DE  56  A  60  ANYS 331 349 680
LA BORDETA DE  61  A  65  ANYS 283 285 568
LA BORDETA DE  66  A  70  ANYS 212 212 424
LA BORDETA DE  71  A  75  ANYS 126 181 307
LA BORDETA DE  76  A  80  ANYS 128 173 301
LA BORDETA MES   DE   80  ANYS 146 246 392
MAGRANERS DE   0  A   5  ANYS 90 65 155
MAGRANERS DE   6  A  10  ANYS 91 63 154
MAGRANERS DE  11  A  15  ANYS 66 70 136
MAGRANERS DE  16  A  20  ANYS 75 66 141
MAGRANERS DE  21  A  25  ANYS 90 89 179
MAGRANERS DE  26  A  30  ANYS 96 100 196
MAGRANERS DE  31  A  35  ANYS 104 99 203
MAGRANERS DE  36  A  40  ANYS 105 88 193
MAGRANERS DE  41  A  45  ANYS 120 113 233
MAGRANERS DE  46  A  50  ANYS 97 96 193
MAGRANERS DE  51  A  55  ANYS 92 78 170
MAGRANERS DE  56  A  60  ANYS 76 64 140
MAGRANERS DE  61  A  65  ANYS 58 61 119
MAGRANERS DE  66  A  70  ANYS 52 46 98
MAGRANERS DE  71  A  75  ANYS 36 46 82
MAGRANERS DE  76  A  80  ANYS 50 56 106
MAGRANERS MES   DE   80  ANYS 30 66 96
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE   0  A   5  ANYS 167 164 331
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE   6  A  10  ANYS 73 92 165
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  11  A  15  ANYS 41 51 92
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  16  A  20  ANYS 44 60 104
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  21  A  25  ANYS 60 69 129
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  26  A  30  ANYS 130 138 268
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  31  A  35  ANYS 190 173 363
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  36  A  40  ANYS 172 160 332
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  41  A  45  ANYS 134 103 237
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  46  A  50  ANYS 101 97 198
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  51  A  55  ANYS 84 87 171
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  56  A  60  ANYS 77 70 147
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  61  A  65  ANYS 47 45 92
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  66  A  70  ANYS 29 39 68
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  71  A  75  ANYS 19 18 37
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  76  A  80  ANYS 14 17 31
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. MES   DE   80  ANYS 19 29 48
BUTSENIT DE   0  A   5  ANYS 25 19 44
BUTSENIT DE   6  A  10  ANYS 30 30 60
BUTSENIT DE  11  A  15  ANYS 39 21 60
BUTSENIT DE  16  A  20  ANYS 33 41 74
BUTSENIT DE  21  A  25  ANYS 35 33 68
BUTSENIT DE  26  A  30  ANYS 37 39 76
BUTSENIT DE  31  A  35  ANYS 47 28 75
BUTSENIT DE  36  A  40  ANYS 45 47 92
BUTSENIT DE  41  A  45  ANYS 46 50 96
BUTSENIT DE  46  A  50  ANYS 74 57 131
BUTSENIT DE  51  A  55  ANYS 57 51 108
BUTSENIT DE  56  A  60  ANYS 37 48 85
BUTSENIT DE  61  A  65  ANYS 63 66 129
BUTSENIT DE  66  A  70  ANYS 53 60 113
BUTSENIT DE  71  A  75  ANYS 41 39 80
BUTSENIT DE  76  A  80  ANYS 29 55 84
BUTSENIT MES   DE   80  ANYS 62 75 137
TORRES DE SANUI DE   0  A   5  ANYS 80 72 152
TORRES DE SANUI DE   6  A  10  ANYS 80 90 170
TORRES DE SANUI DE  11  A  15  ANYS 87 75 162
TORRES DE SANUI DE  16  A  20  ANYS 85 80 165
TORRES DE SANUI DE  21  A  25  ANYS 90 73 163
TORRES DE SANUI DE  26  A  30  ANYS 81 69 150
TORRES DE SANUI DE  31  A  35  ANYS 66 67 133
TORRES DE SANUI DE  36  A  40  ANYS 98 95 193
TORRES DE SANUI DE  41  A  45  ANYS 86 105 191
TORRES DE SANUI DE  46  A  50  ANYS 108 110 218
TORRES DE SANUI DE  51  A  55  ANYS 120 139 259
TORRES DE SANUI DE  56  A  60  ANYS 102 111 213
TORRES DE SANUI DE  61  A  65  ANYS 88 70 158
TORRES DE SANUI DE  66  A  70  ANYS 59 48 107
TORRES DE SANUI DE  71  A  75  ANYS 36 27 63
TORRES DE SANUI DE  76  A  80  ANYS 24 30 54
TORRES DE SANUI MES   DE   80  ANYS 27 56 83
BASSES D,ALPICAT DE   0  A   5  ANYS 43 36 79
BASSES D,ALPICAT DE   6  A  10  ANYS 43 56 99
BASSES D,ALPICAT DE  11  A  15  ANYS 55 65 120
BASSES D,ALPICAT DE  16  A  20  ANYS 64 64 128
BASSES D,ALPICAT DE  21  A  25  ANYS 54 58 112
BASSES D,ALPICAT DE  26  A  30  ANYS 47 45 92
BASSES D,ALPICAT DE  31  A  35  ANYS 56 38 94
BASSES D,ALPICAT DE  36  A  40  ANYS 44 54 98
BASSES D,ALPICAT DE  41  A  45  ANYS 68 66 134
BASSES D,ALPICAT DE  46  A  50  ANYS 82 75 157
BASSES D,ALPICAT DE  51  A  55  ANYS 86 73 159
BASSES D,ALPICAT DE  56  A  60  ANYS 99 82 181
BASSES D,ALPICAT DE  61  A  65  ANYS 65 56 121
BASSES D,ALPICAT DE  66  A  70  ANYS 48 42 90
BASSES D,ALPICAT DE  71  A  75  ANYS 26 44 70
BASSES D,ALPICAT DE  76  A  80  ANYS 38 29 67
BASSES D,ALPICAT MES   DE   80  ANYS 43 62 105
LLIVIA DE   0  A   5  ANYS 49 49 98
LLIVIA DE   6  A  10  ANYS 38 26 64
LLIVIA DE  11  A  15  ANYS 39 29 68
LLIVIA DE  16  A  20  ANYS 25 28 53
LLIVIA DE  21  A  25  ANYS 36 39 75
LLIVIA DE  26  A  30  ANYS 67 52 119
LLIVIA DE  31  A  35  ANYS 67 54 121
LLIVIA DE  36  A  40  ANYS 64 52 116
LLIVIA DE  41  A  45  ANYS 53 65 118
LLIVIA DE  46  A  50  ANYS 61 47 108
LLIVIA DE  51  A  55  ANYS 57 52 109
LLIVIA DE  56  A  60  ANYS 45 39 84
LLIVIA DE  61  A  65  ANYS 37 53 90
LLIVIA DE  66  A  70  ANYS 47 39 86
LLIVIA DE  71  A  75  ANYS 29 31 60
LLIVIA DE  76  A  80  ANYS 35 57 92
LLIVIA MES   DE   80  ANYS 49 87 136
RAIMAT - SUCHS DE   0  A   5  ANYS 33 39 72
RAIMAT - SUCHS DE   6  A  10  ANYS 29 35 64
RAIMAT - SUCHS DE  11  A  15  ANYS 27 30 57
RAIMAT - SUCHS DE  16  A  20  ANYS 26 19 45
RAIMAT - SUCHS DE  21  A  25  ANYS 27 22 49
RAIMAT - SUCHS DE  26  A  30  ANYS 30 25 55
RAIMAT - SUCHS DE  31  A  35  ANYS 43 32 75
RAIMAT - SUCHS DE  36  A  40  ANYS 36 34 70
RAIMAT - SUCHS DE  41  A  45  ANYS 41 41 82
RAIMAT - SUCHS DE  46  A  50  ANYS 43 31 74
RAIMAT - SUCHS DE  51  A  55  ANYS 34 36 70
RAIMAT - SUCHS DE  56  A  60  ANYS 28 31 59
RAIMAT - SUCHS DE  61  A  65  ANYS 30 37 67
RAIMAT - SUCHS DE  66  A  70  ANYS 29 29 58
RAIMAT - SUCHS DE  71  A  75  ANYS 22 34 56
RAIMAT - SUCHS DE  76  A  80  ANYS 34 27 61
RAIMAT - SUCHS MES   DE   80  ANYS 31 27 58