NOM BARRI EDATS TOTAL HOMES TOTAL DONES TOTAL
CENTRE HISTORIC DE   0  A   5  ANYS 355 350 705
CENTRE HISTORIC DE   6  A  10  ANYS 260 210 470
CENTRE HISTORIC DE  11  A  15  ANYS 194 177 371
CENTRE HISTORIC DE  16  A  20  ANYS 235 226 461
CENTRE HISTORIC DE  21  A  25  ANYS 339 302 641
CENTRE HISTORIC DE  26  A  30  ANYS 424 399 823
CENTRE HISTORIC DE  31  A  35  ANYS 646 481 1127
CENTRE HISTORIC DE  36  A  40  ANYS 679 439 1118
CENTRE HISTORIC DE  41  A  45  ANYS 587 448 1035
CENTRE HISTORIC DE  46  A  50  ANYS 459 325 784
CENTRE HISTORIC DE  51  A  55  ANYS 361 299 660
CENTRE HISTORIC DE  56  A  60  ANYS 239 198 437
CENTRE HISTORIC DE  61  A  65  ANYS 188 180 368
CENTRE HISTORIC DE  66  A  70  ANYS 138 168 306
CENTRE HISTORIC DE  71  A  75  ANYS 124 166 290
CENTRE HISTORIC DE  76  A  80  ANYS 109 195 304
CENTRE HISTORIC MES   DE   80  ANYS 179 396 575
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE   0  A   5  ANYS 112 105 217
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE   6  A  10  ANYS 76 84 160
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  11  A  15  ANYS 78 72 150
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  16  A  20  ANYS 84 85 169
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  21  A  25  ANYS 128 148 276
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  26  A  30  ANYS 181 166 347
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  31  A  35  ANYS 227 175 402
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  36  A  40  ANYS 245 169 414
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  41  A  45  ANYS 221 152 373
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  46  A  50  ANYS 161 136 297
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  51  A  55  ANYS 150 158 308
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  56  A  60  ANYS 116 108 224
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  61  A  65  ANYS 101 107 208
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  66  A  70  ANYS 64 54 118
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  71  A  75  ANYS 39 45 84
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  76  A  80  ANYS 45 57 102
RAMBLA FERRAN - ESTACIO MES   DE   80  ANYS 52 123 175
UNIVERSITAT DE   0  A   5  ANYS 277 262 539
UNIVERSITAT DE   6  A  10  ANYS 214 210 424
UNIVERSITAT DE  11  A  15  ANYS 221 233 454
UNIVERSITAT DE  16  A  20  ANYS 259 305 564
UNIVERSITAT DE  21  A  25  ANYS 325 394 719
UNIVERSITAT DE  26  A  30  ANYS 374 367 741
UNIVERSITAT DE  31  A  35  ANYS 435 387 822
UNIVERSITAT DE  36  A  40  ANYS 455 392 847
UNIVERSITAT DE  41  A  45  ANYS 430 391 821
UNIVERSITAT DE  46  A  50  ANYS 388 428 816
UNIVERSITAT DE  51  A  55  ANYS 410 453 863
UNIVERSITAT DE  56  A  60  ANYS 372 425 797
UNIVERSITAT DE  61  A  65  ANYS 282 367 649
UNIVERSITAT DE  66  A  70  ANYS 293 348 641
UNIVERSITAT DE  71  A  75  ANYS 193 264 457
UNIVERSITAT DE  76  A  80  ANYS 173 292 465
UNIVERSITAT MES   DE   80  ANYS 291 611 902
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE   0  A   5  ANYS 340 310 650
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE   6  A  10  ANYS 248 261 509
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  11  A  15  ANYS 272 244 516
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  16  A  20  ANYS 313 277 590
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  21  A  25  ANYS 371 362 733
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  26  A  30  ANYS 407 382 789
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  31  A  35  ANYS 501 424 925
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  36  A  40  ANYS 520 421 941
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  41  A  45  ANYS 513 424 937
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  46  A  50  ANYS 468 478 946
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  51  A  55  ANYS 424 401 825
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  56  A  60  ANYS 341 341 682
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  61  A  65  ANYS 252 354 606
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  66  A  70  ANYS 251 307 558
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  71  A  75  ANYS 174 239 413
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  76  A  80  ANYS 174 271 445
PRINCEP DE VIANA - CLOT MES   DE   80  ANYS 237 425 662
INSTITUTS - TEMPLERS DE   0  A   5  ANYS 182 166 348
INSTITUTS - TEMPLERS DE   6  A  10  ANYS 166 157 323
INSTITUTS - TEMPLERS DE  11  A  15  ANYS 167 179 346
INSTITUTS - TEMPLERS DE  16  A  20  ANYS 181 171 352
INSTITUTS - TEMPLERS DE  21  A  25  ANYS 207 227 434
INSTITUTS - TEMPLERS DE  26  A  30  ANYS 205 200 405
INSTITUTS - TEMPLERS DE  31  A  35  ANYS 228 247 475
INSTITUTS - TEMPLERS DE  36  A  40  ANYS 304 262 566
INSTITUTS - TEMPLERS DE  41  A  45  ANYS 279 259 538
INSTITUTS - TEMPLERS DE  46  A  50  ANYS 258 332 590
INSTITUTS - TEMPLERS DE  51  A  55  ANYS 248 278 526
INSTITUTS - TEMPLERS DE  56  A  60  ANYS 210 221 431
INSTITUTS - TEMPLERS DE  61  A  65  ANYS 170 212 382
INSTITUTS - TEMPLERS DE  66  A  70  ANYS 146 226 372
INSTITUTS - TEMPLERS DE  71  A  75  ANYS 128 144 272
INSTITUTS - TEMPLERS DE  76  A  80  ANYS 104 166 270
INSTITUTS - TEMPLERS MES   DE   80  ANYS 159 269 428
XALETS - HUMBERT TORRES DE   0  A   5  ANYS 96 98 194
XALETS - HUMBERT TORRES DE   6  A  10  ANYS 74 81 155
XALETS - HUMBERT TORRES DE  11  A  15  ANYS 81 67 148
XALETS - HUMBERT TORRES DE  16  A  20  ANYS 113 84 197
XALETS - HUMBERT TORRES DE  21  A  25  ANYS 127 96 223
XALETS - HUMBERT TORRES DE  26  A  30  ANYS 142 137 279
XALETS - HUMBERT TORRES DE  31  A  35  ANYS 177 137 314
XALETS - HUMBERT TORRES DE  36  A  40  ANYS 143 125 268
XALETS - HUMBERT TORRES DE  41  A  45  ANYS 154 138 292
XALETS - HUMBERT TORRES DE  46  A  50  ANYS 126 152 278
XALETS - HUMBERT TORRES DE  51  A  55  ANYS 112 150 262
XALETS - HUMBERT TORRES DE  56  A  60  ANYS 136 157 293
XALETS - HUMBERT TORRES DE  61  A  65  ANYS 143 153 296
XALETS - HUMBERT TORRES DE  66  A  70  ANYS 114 150 264
XALETS - HUMBERT TORRES DE  71  A  75  ANYS 98 137 235
XALETS - HUMBERT TORRES DE  76  A  80  ANYS 71 107 178
XALETS - HUMBERT TORRES MES   DE   80  ANYS 101 193 294
CAMP D,ESPORTS DE   0  A   5  ANYS 97 88 185
CAMP D,ESPORTS DE   6  A  10  ANYS 96 93 189
CAMP D,ESPORTS DE  11  A  15  ANYS 102 90 192
CAMP D,ESPORTS DE  16  A  20  ANYS 102 114 216
CAMP D,ESPORTS DE  21  A  25  ANYS 152 141 293
CAMP D,ESPORTS DE  26  A  30  ANYS 126 142 268
CAMP D,ESPORTS DE  31  A  35  ANYS 144 156 300
CAMP D,ESPORTS DE  36  A  40  ANYS 175 146 321
CAMP D,ESPORTS DE  41  A  45  ANYS 157 171 328
CAMP D,ESPORTS DE  46  A  50  ANYS 163 159 322
CAMP D,ESPORTS DE  51  A  55  ANYS 162 184 346
CAMP D,ESPORTS DE  56  A  60  ANYS 165 175 340
CAMP D,ESPORTS DE  61  A  65  ANYS 132 175 307
CAMP D,ESPORTS DE  66  A  70  ANYS 131 145 276
CAMP D,ESPORTS DE  71  A  75  ANYS 91 129 220
CAMP D,ESPORTS DE  76  A  80  ANYS 80 112 192
CAMP D,ESPORTS MES   DE   80  ANYS 109 223 332
JOC DE LA BOLA DE   0  A   5  ANYS 80 73 153
JOC DE LA BOLA DE   6  A  10  ANYS 72 71 143
JOC DE LA BOLA DE  11  A  15  ANYS 94 104 198
JOC DE LA BOLA DE  16  A  20  ANYS 118 142 260
JOC DE LA BOLA DE  21  A  25  ANYS 135 126 261
JOC DE LA BOLA DE  26  A  30  ANYS 87 77 164
JOC DE LA BOLA DE  31  A  35  ANYS 80 75 155
JOC DE LA BOLA DE  36  A  40  ANYS 73 90 163
JOC DE LA BOLA DE  41  A  45  ANYS 90 94 184
JOC DE LA BOLA DE  46  A  50  ANYS 118 189 307
JOC DE LA BOLA DE  51  A  55  ANYS 196 212 408
JOC DE LA BOLA DE  56  A  60  ANYS 127 133 260
JOC DE LA BOLA DE  61  A  65  ANYS 103 123 226
JOC DE LA BOLA DE  66  A  70  ANYS 84 83 167
JOC DE LA BOLA DE  71  A  75  ANYS 47 53 100
JOC DE LA BOLA DE  76  A  80  ANYS 32 47 79
JOC DE LA BOLA MES   DE   80  ANYS 36 69 105
MARIOLA DE   0  A   5  ANYS 431 406 837
MARIOLA DE   6  A  10  ANYS 291 333 624
MARIOLA DE  11  A  15  ANYS 241 245 486
MARIOLA DE  16  A  20  ANYS 258 284 542
MARIOLA DE  21  A  25  ANYS 360 345 705
MARIOLA DE  26  A  30  ANYS 444 372 816
MARIOLA DE  31  A  35  ANYS 519 456 975
MARIOLA DE  36  A  40  ANYS 550 369 919
MARIOLA DE  41  A  45  ANYS 436 354 790
MARIOLA DE  46  A  50  ANYS 399 356 755
MARIOLA DE  51  A  55  ANYS 371 392 763
MARIOLA DE  56  A  60  ANYS 342 356 698
MARIOLA DE  61  A  65  ANYS 287 312 599
MARIOLA DE  66  A  70  ANYS 239 286 525
MARIOLA DE  71  A  75  ANYS 197 267 464
MARIOLA DE  76  A  80  ANYS 189 277 466
MARIOLA MES   DE   80  ANYS 209 364 573
BALAFIA DE   0  A   5  ANYS 638 616 1254
BALAFIA DE   6  A  10  ANYS 527 533 1060
BALAFIA DE  11  A  15  ANYS 327 295 622
BALAFIA DE  16  A  20  ANYS 297 271 568
BALAFIA DE  21  A  25  ANYS 319 339 658
BALAFIA DE  26  A  30  ANYS 374 438 812
BALAFIA DE  31  A  35  ANYS 624 620 1244
BALAFIA DE  36  A  40  ANYS 897 824 1721
BALAFIA DE  41  A  45  ANYS 721 627 1348
BALAFIA DE  46  A  50  ANYS 565 514 1079
BALAFIA DE  51  A  55  ANYS 425 398 823
BALAFIA DE  56  A  60  ANYS 316 310 626
BALAFIA DE  61  A  65  ANYS 253 266 519
BALAFIA DE  66  A  70  ANYS 220 276 496
BALAFIA DE  71  A  75  ANYS 150 210 360
BALAFIA DE  76  A  80  ANYS 149 192 341
BALAFIA MES   DE   80  ANYS 191 354 545
SECA DE SANT PERE DE   0  A   5  ANYS 145 159 304
SECA DE SANT PERE DE   6  A  10  ANYS 119 133 252
SECA DE SANT PERE DE  11  A  15  ANYS 124 129 253
SECA DE SANT PERE DE  16  A  20  ANYS 109 82 191
SECA DE SANT PERE DE  21  A  25  ANYS 104 83 187
SECA DE SANT PERE DE  26  A  30  ANYS 122 122 244
SECA DE SANT PERE DE  31  A  35  ANYS 153 157 310
SECA DE SANT PERE DE  36  A  40  ANYS 188 183 371
SECA DE SANT PERE DE  41  A  45  ANYS 196 181 377
SECA DE SANT PERE DE  46  A  50  ANYS 150 122 272
SECA DE SANT PERE DE  51  A  55  ANYS 138 126 264
SECA DE SANT PERE DE  56  A  60  ANYS 100 71 171
SECA DE SANT PERE DE  61  A  65  ANYS 82 99 181
SECA DE SANT PERE DE  66  A  70  ANYS 79 92 171
SECA DE SANT PERE DE  71  A  75  ANYS 46 68 114
SECA DE SANT PERE DE  76  A  80  ANYS 51 73 124
SECA DE SANT PERE MES   DE   80  ANYS 41 75 116
PARDINYES DE   0  A   5  ANYS 530 489 1019
PARDINYES DE   6  A  10  ANYS 471 417 888
PARDINYES DE  11  A  15  ANYS 406 353 759
PARDINYES DE  16  A  20  ANYS 328 317 645
PARDINYES DE  21  A  25  ANYS 350 326 676
PARDINYES DE  26  A  30  ANYS 358 377 735
PARDINYES DE  31  A  35  ANYS 520 534 1054
PARDINYES DE  36  A  40  ANYS 680 660 1340
PARDINYES DE  41  A  45  ANYS 686 652 1338
PARDINYES DE  46  A  50  ANYS 635 581 1216
PARDINYES DE  51  A  55  ANYS 477 450 927
PARDINYES DE  56  A  60  ANYS 348 344 692
PARDINYES DE  61  A  65  ANYS 229 263 492
PARDINYES DE  66  A  70  ANYS 181 226 407
PARDINYES DE  71  A  75  ANYS 85 158 243
PARDINYES DE  76  A  80  ANYS 127 172 299
PARDINYES MES   DE   80  ANYS 136 245 381
CAPPONT DE   0  A   5  ANYS 469 458 927
CAPPONT DE   6  A  10  ANYS 309 282 591
CAPPONT DE  11  A  15  ANYS 308 273 581
CAPPONT DE  16  A  20  ANYS 277 270 547
CAPPONT DE  21  A  25  ANYS 312 289 601
CAPPONT DE  26  A  30  ANYS 423 423 846
CAPPONT DE  31  A  35  ANYS 552 550 1102
CAPPONT DE  36  A  40  ANYS 603 575 1178
CAPPONT DE  41  A  45  ANYS 524 496 1020
CAPPONT DE  46  A  50  ANYS 484 463 947
CAPPONT DE  51  A  55  ANYS 410 417 827
CAPPONT DE  56  A  60  ANYS 352 348 700
CAPPONT DE  61  A  65  ANYS 262 325 587
CAPPONT DE  66  A  70  ANYS 223 258 481
CAPPONT DE  71  A  75  ANYS 143 199 342
CAPPONT DE  76  A  80  ANYS 145 240 385
CAPPONT MES   DE   80  ANYS 196 325 521
LA BORDETA DE   0  A   5  ANYS 574 454 1028
LA BORDETA DE   6  A  10  ANYS 445 420 865
LA BORDETA DE  11  A  15  ANYS 387 366 753
LA BORDETA DE  16  A  20  ANYS 356 337 693
LA BORDETA DE  21  A  25  ANYS 365 336 701
LA BORDETA DE  26  A  30  ANYS 416 396 812
LA BORDETA DE  31  A  35  ANYS 579 586 1165
LA BORDETA DE  36  A  40  ANYS 715 652 1367
LA BORDETA DE  41  A  45  ANYS 600 587 1187
LA BORDETA DE  46  A  50  ANYS 570 529 1099
LA BORDETA DE  51  A  55  ANYS 470 441 911
LA BORDETA DE  56  A  60  ANYS 339 351 690
LA BORDETA DE  61  A  65  ANYS 306 316 622
LA BORDETA DE  66  A  70  ANYS 221 206 427
LA BORDETA DE  71  A  75  ANYS 128 176 304
LA BORDETA DE  76  A  80  ANYS 125 173 298
LA BORDETA MES   DE   80  ANYS 162 260 422
MAGRANERS DE   0  A   5  ANYS 81 69 150
MAGRANERS DE   6  A  10  ANYS 97 66 163
MAGRANERS DE  11  A  15  ANYS 71 72 143
MAGRANERS DE  16  A  20  ANYS 71 72 143
MAGRANERS DE  21  A  25  ANYS 93 96 189
MAGRANERS DE  26  A  30  ANYS 102 101 203
MAGRANERS DE  31  A  35  ANYS 123 101 224
MAGRANERS DE  36  A  40  ANYS 114 99 213
MAGRANERS DE  41  A  45  ANYS 101 108 209
MAGRANERS DE  46  A  50  ANYS 111 102 213
MAGRANERS DE  51  A  55  ANYS 96 78 174
MAGRANERS DE  56  A  60  ANYS 81 78 159
MAGRANERS DE  61  A  65  ANYS 55 53 108
MAGRANERS DE  66  A  70  ANYS 57 53 110
MAGRANERS DE  71  A  75  ANYS 37 46 83
MAGRANERS DE  76  A  80  ANYS 43 46 89
MAGRANERS MES   DE   80  ANYS 34 75 109
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE   0  A   5  ANYS 162 165 327
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE   6  A  10  ANYS 94 104 198
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  11  A  15  ANYS 35 57 92
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  16  A  20  ANYS 46 55 101
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  21  A  25  ANYS 54 71 125
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  26  A  30  ANYS 121 124 245
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  31  A  35  ANYS 187 185 372
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  36  A  40  ANYS 189 170 359
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  41  A  45  ANYS 142 121 263
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  46  A  50  ANYS 103 98 201
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  51  A  55  ANYS 100 92 192
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  56  A  60  ANYS 70 70 140
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  61  A  65  ANYS 50 49 99
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  66  A  70  ANYS 36 41 77
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  71  A  75  ANYS 19 24 43
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  76  A  80  ANYS 17 17 34
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. MES   DE   80  ANYS 19 26 45
BUTSENIT DE   0  A   5  ANYS 21 19 40
BUTSENIT DE   6  A  10  ANYS 25 25 50
BUTSENIT DE  11  A  15  ANYS 36 21 57
BUTSENIT DE  16  A  20  ANYS 32 33 65
BUTSENIT DE  21  A  25  ANYS 33 34 67
BUTSENIT DE  26  A  30  ANYS 25 28 53
BUTSENIT DE  31  A  35  ANYS 49 35 84
BUTSENIT DE  36  A  40  ANYS 43 47 90
BUTSENIT DE  41  A  45  ANYS 49 43 92
BUTSENIT DE  46  A  50  ANYS 71 55 126
BUTSENIT DE  51  A  55  ANYS 62 54 116
BUTSENIT DE  56  A  60  ANYS 38 45 83
BUTSENIT DE  61  A  65  ANYS 63 64 127
BUTSENIT DE  66  A  70  ANYS 45 63 108
BUTSENIT DE  71  A  75  ANYS 39 45 84
BUTSENIT DE  76  A  80  ANYS 34 47 81
BUTSENIT MES   DE   80  ANYS 63 81 144
TORRES DE SANUI DE   0  A   5  ANYS 80 65 145
TORRES DE SANUI DE   6  A  10  ANYS 77 85 162
TORRES DE SANUI DE  11  A  15  ANYS 80 79 159
TORRES DE SANUI DE  16  A  20  ANYS 87 72 159
TORRES DE SANUI DE  21  A  25  ANYS 89 83 172
TORRES DE SANUI DE  26  A  30  ANYS 78 62 140
TORRES DE SANUI DE  31  A  35  ANYS 71 74 145
TORRES DE SANUI DE  36  A  40  ANYS 87 85 172
TORRES DE SANUI DE  41  A  45  ANYS 88 108 196
TORRES DE SANUI DE  46  A  50  ANYS 103 98 201
TORRES DE SANUI DE  51  A  55  ANYS 113 134 247
TORRES DE SANUI DE  56  A  60  ANYS 114 125 239
TORRES DE SANUI DE  61  A  65  ANYS 88 73 161
TORRES DE SANUI DE  66  A  70  ANYS 63 53 116
TORRES DE SANUI DE  71  A  75  ANYS 35 28 63
TORRES DE SANUI DE  76  A  80  ANYS 29 27 56
TORRES DE SANUI MES   DE   80  ANYS 27 61 88
BASSES D,ALPICAT DE   0  A   5  ANYS 34 38 72
BASSES D,ALPICAT DE   6  A  10  ANYS 48 52 100
BASSES D,ALPICAT DE  11  A  15  ANYS 54 71 125
BASSES D,ALPICAT DE  16  A  20  ANYS 65 54 119
BASSES D,ALPICAT DE  21  A  25  ANYS 55 55 110
BASSES D,ALPICAT DE  26  A  30  ANYS 45 45 90
BASSES D,ALPICAT DE  31  A  35  ANYS 54 43 97
BASSES D,ALPICAT DE  36  A  40  ANYS 44 48 92
BASSES D,ALPICAT DE  41  A  45  ANYS 69 67 136
BASSES D,ALPICAT DE  46  A  50  ANYS 83 70 153
BASSES D,ALPICAT DE  51  A  55  ANYS 85 78 163
BASSES D,ALPICAT DE  56  A  60  ANYS 90 81 171
BASSES D,ALPICAT DE  61  A  65  ANYS 70 66 136
BASSES D,ALPICAT DE  66  A  70  ANYS 53 38 91
BASSES D,ALPICAT DE  71  A  75  ANYS 26 40 66
BASSES D,ALPICAT DE  76  A  80  ANYS 38 35 73
BASSES D,ALPICAT MES   DE   80  ANYS 42 67 109
LLIVIA DE   0  A   5  ANYS 50 53 103
LLIVIA DE   6  A  10  ANYS 32 36 68
LLIVIA DE  11  A  15  ANYS 44 29 73
LLIVIA DE  16  A  20  ANYS 24 26 50
LLIVIA DE  21  A  25  ANYS 34 42 76
LLIVIA DE  26  A  30  ANYS 57 51 108
LLIVIA DE  31  A  35  ANYS 71 54 125
LLIVIA DE  36  A  40  ANYS 60 59 119
LLIVIA DE  41  A  45  ANYS 62 67 129
LLIVIA DE  46  A  50  ANYS 61 45 106
LLIVIA DE  51  A  55  ANYS 54 52 106
LLIVIA DE  56  A  60  ANYS 45 48 93
LLIVIA DE  61  A  65  ANYS 33 45 78
LLIVIA DE  66  A  70  ANYS 49 38 87
LLIVIA DE  71  A  75  ANYS 34 35 69
LLIVIA DE  76  A  80  ANYS 32 54 86
LLIVIA MES   DE   80  ANYS 54 87 141
RAIMAT - SUCHS DE   0  A   5  ANYS 36 37 73
RAIMAT - SUCHS DE   6  A  10  ANYS 35 41 76
RAIMAT - SUCHS DE  11  A  15  ANYS 26 29 55
RAIMAT - SUCHS DE  16  A  20  ANYS 30 23 53
RAIMAT - SUCHS DE  21  A  25  ANYS 25 20 45
RAIMAT - SUCHS DE  26  A  30  ANYS 33 26 59
RAIMAT - SUCHS DE  31  A  35  ANYS 42 32 74
RAIMAT - SUCHS DE  36  A  40  ANYS 43 37 80
RAIMAT - SUCHS DE  41  A  45  ANYS 36 38 74
RAIMAT - SUCHS DE  46  A  50  ANYS 46 29 75
RAIMAT - SUCHS DE  51  A  55  ANYS 31 39 70
RAIMAT - SUCHS DE  56  A  60  ANYS 30 33 63
RAIMAT - SUCHS DE  61  A  65  ANYS 32 36 68
RAIMAT - SUCHS DE  66  A  70  ANYS 30 26 56
RAIMAT - SUCHS DE  71  A  75  ANYS 24 33 57
RAIMAT - SUCHS DE  76  A  80  ANYS 28 28 56
RAIMAT - SUCHS MES   DE   80  ANYS 32 30 62