NOM BARRI EDATS TOTAL HOMES TOTAL DONES TOTAL
CENTRE HISTORIC DE   0  A   5  ANYS 344 345 689
CENTRE HISTORIC DE   6  A  10  ANYS 276 229 505
CENTRE HISTORIC DE  11  A  15  ANYS 200 163 363
CENTRE HISTORIC DE  16  A  20  ANYS 220 223 443
CENTRE HISTORIC DE  21  A  25  ANYS 324 295 619
CENTRE HISTORIC DE  26  A  30  ANYS 401 379 780
CENTRE HISTORIC DE  31  A  35  ANYS 562 488 1050
CENTRE HISTORIC DE  36  A  40  ANYS 690 451 1141
CENTRE HISTORIC DE  41  A  45  ANYS 599 440 1039
CENTRE HISTORIC DE  46  A  50  ANYS 492 360 852
CENTRE HISTORIC DE  51  A  55  ANYS 394 303 697
CENTRE HISTORIC DE  56  A  60  ANYS 255 214 469
CENTRE HISTORIC DE  61  A  65  ANYS 203 183 386
CENTRE HISTORIC DE  66  A  70  ANYS 136 151 287
CENTRE HISTORIC DE  71  A  75  ANYS 114 175 289
CENTRE HISTORIC DE  76  A  80  ANYS 99 179 278
CENTRE HISTORIC MES   DE   80  ANYS 172 405 577
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE   0  A   5  ANYS 114 114 228
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE   6  A  10  ANYS 72 97 169
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  11  A  15  ANYS 77 68 145
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  16  A  20  ANYS 82 77 159
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  21  A  25  ANYS 129 144 273
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  26  A  30  ANYS 159 175 334
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  31  A  35  ANYS 220 166 386
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  36  A  40  ANYS 237 164 401
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  41  A  45  ANYS 234 150 384
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  46  A  50  ANYS 172 152 324
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  51  A  55  ANYS 150 144 294
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  56  A  60  ANYS 121 125 246
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  61  A  65  ANYS 92 103 195
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  66  A  70  ANYS 69 62 131
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  71  A  75  ANYS 39 51 90
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  76  A  80  ANYS 38 58 96
RAMBLA FERRAN - ESTACIO MES   DE   80  ANYS 56 117 173
UNIVERSITAT DE   0  A   5  ANYS 273 250 523
UNIVERSITAT DE   6  A  10  ANYS 214 213 427
UNIVERSITAT DE  11  A  15  ANYS 204 235 439
UNIVERSITAT DE  16  A  20  ANYS 266 274 540
UNIVERSITAT DE  21  A  25  ANYS 291 381 672
UNIVERSITAT DE  26  A  30  ANYS 368 355 723
UNIVERSITAT DE  31  A  35  ANYS 374 376 750
UNIVERSITAT DE  36  A  40  ANYS 449 361 810
UNIVERSITAT DE  41  A  45  ANYS 422 380 802
UNIVERSITAT DE  46  A  50  ANYS 381 430 811
UNIVERSITAT DE  51  A  55  ANYS 382 443 825
UNIVERSITAT DE  56  A  60  ANYS 389 433 822
UNIVERSITAT DE  61  A  65  ANYS 276 360 636
UNIVERSITAT DE  66  A  70  ANYS 291 378 669
UNIVERSITAT DE  71  A  75  ANYS 215 273 488
UNIVERSITAT DE  76  A  80  ANYS 170 273 443
UNIVERSITAT MES   DE   80  ANYS 293 633 926
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE   0  A   5  ANYS 309 296 605
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE   6  A  10  ANYS 247 266 513
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  11  A  15  ANYS 285 245 530
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  16  A  20  ANYS 290 261 551
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  21  A  25  ANYS 367 329 696
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  26  A  30  ANYS 356 372 728
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  31  A  35  ANYS 463 386 849
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  36  A  40  ANYS 492 434 926
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  41  A  45  ANYS 501 417 918
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  46  A  50  ANYS 489 438 927
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  51  A  55  ANYS 433 451 884
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  56  A  60  ANYS 348 341 689
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  61  A  65  ANYS 259 338 597
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  66  A  70  ANYS 261 334 595
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  71  A  75  ANYS 182 232 414
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  76  A  80  ANYS 153 250 403
PRINCEP DE VIANA - CLOT MES   DE   80  ANYS 246 448 694
INSTITUTS - TEMPLERS DE   0  A   5  ANYS 175 170 345
INSTITUTS - TEMPLERS DE   6  A  10  ANYS 178 163 341
INSTITUTS - TEMPLERS DE  11  A  15  ANYS 156 171 327
INSTITUTS - TEMPLERS DE  16  A  20  ANYS 178 160 338
INSTITUTS - TEMPLERS DE  21  A  25  ANYS 195 216 411
INSTITUTS - TEMPLERS DE  26  A  30  ANYS 207 212 419
INSTITUTS - TEMPLERS DE  31  A  35  ANYS 222 227 449
INSTITUTS - TEMPLERS DE  36  A  40  ANYS 280 263 543
INSTITUTS - TEMPLERS DE  41  A  45  ANYS 275 234 509
INSTITUTS - TEMPLERS DE  46  A  50  ANYS 261 317 578
INSTITUTS - TEMPLERS DE  51  A  55  ANYS 250 291 541
INSTITUTS - TEMPLERS DE  56  A  60  ANYS 211 233 444
INSTITUTS - TEMPLERS DE  61  A  65  ANYS 170 214 384
INSTITUTS - TEMPLERS DE  66  A  70  ANYS 147 221 368
INSTITUTS - TEMPLERS DE  71  A  75  ANYS 124 152 276
INSTITUTS - TEMPLERS DE  76  A  80  ANYS 106 167 273
INSTITUTS - TEMPLERS MES   DE   80  ANYS 166 270 436
XALETS - HUMBERT TORRES DE   0  A   5  ANYS 90 87 177
XALETS - HUMBERT TORRES DE   6  A  10  ANYS 64 83 147
XALETS - HUMBERT TORRES DE  11  A  15  ANYS 76 64 140
XALETS - HUMBERT TORRES DE  16  A  20  ANYS 108 89 197
XALETS - HUMBERT TORRES DE  21  A  25  ANYS 137 102 239
XALETS - HUMBERT TORRES DE  26  A  30  ANYS 130 120 250
XALETS - HUMBERT TORRES DE  31  A  35  ANYS 145 130 275
XALETS - HUMBERT TORRES DE  36  A  40  ANYS 146 133 279
XALETS - HUMBERT TORRES DE  41  A  45  ANYS 145 126 271
XALETS - HUMBERT TORRES DE  46  A  50  ANYS 130 138 268
XALETS - HUMBERT TORRES DE  51  A  55  ANYS 120 148 268
XALETS - HUMBERT TORRES DE  56  A  60  ANYS 125 152 277
XALETS - HUMBERT TORRES DE  61  A  65  ANYS 134 155 289
XALETS - HUMBERT TORRES DE  66  A  70  ANYS 115 156 271
XALETS - HUMBERT TORRES DE  71  A  75  ANYS 105 137 242
XALETS - HUMBERT TORRES DE  76  A  80  ANYS 65 106 171
XALETS - HUMBERT TORRES MES   DE   80  ANYS 111 202 313
CAMP D,ESPORTS DE   0  A   5  ANYS 95 77 172
CAMP D,ESPORTS DE   6  A  10  ANYS 98 84 182
CAMP D,ESPORTS DE  11  A  15  ANYS 104 90 194
CAMP D,ESPORTS DE  16  A  20  ANYS 100 123 223
CAMP D,ESPORTS DE  21  A  25  ANYS 140 134 274
CAMP D,ESPORTS DE  26  A  30  ANYS 126 120 246
CAMP D,ESPORTS DE  31  A  35  ANYS 125 152 277
CAMP D,ESPORTS DE  36  A  40  ANYS 172 154 326
CAMP D,ESPORTS DE  41  A  45  ANYS 143 159 302
CAMP D,ESPORTS DE  46  A  50  ANYS 163 151 314
CAMP D,ESPORTS DE  51  A  55  ANYS 166 175 341
CAMP D,ESPORTS DE  56  A  60  ANYS 158 176 334
CAMP D,ESPORTS DE  61  A  65  ANYS 139 171 310
CAMP D,ESPORTS DE  66  A  70  ANYS 134 164 298
CAMP D,ESPORTS DE  71  A  75  ANYS 86 121 207
CAMP D,ESPORTS DE  76  A  80  ANYS 81 112 193
CAMP D,ESPORTS MES   DE   80  ANYS 111 236 347
JOC DE LA BOLA DE   0  A   5  ANYS 72 66 138
JOC DE LA BOLA DE   6  A  10  ANYS 84 75 159
JOC DE LA BOLA DE  11  A  15  ANYS 87 103 190
JOC DE LA BOLA DE  16  A  20  ANYS 109 135 244
JOC DE LA BOLA DE  21  A  25  ANYS 137 126 263
JOC DE LA BOLA DE  26  A  30  ANYS 101 81 182
JOC DE LA BOLA DE  31  A  35  ANYS 74 70 144
JOC DE LA BOLA DE  36  A  40  ANYS 70 81 151
JOC DE LA BOLA DE  41  A  45  ANYS 82 108 190
JOC DE LA BOLA DE  46  A  50  ANYS 118 164 282
JOC DE LA BOLA DE  51  A  55  ANYS 188 216 404
JOC DE LA BOLA DE  56  A  60  ANYS 139 139 278
JOC DE LA BOLA DE  61  A  65  ANYS 107 134 241
JOC DE LA BOLA DE  66  A  70  ANYS 83 98 181
JOC DE LA BOLA DE  71  A  75  ANYS 58 59 117
JOC DE LA BOLA DE  76  A  80  ANYS 35 46 81
JOC DE LA BOLA MES   DE   80  ANYS 36 71 107
MARIOLA DE   0  A   5  ANYS 439 394 833
MARIOLA DE   6  A  10  ANYS 291 343 634
MARIOLA DE  11  A  15  ANYS 257 254 511
MARIOLA DE  16  A  20  ANYS 258 281 539
MARIOLA DE  21  A  25  ANYS 333 316 649
MARIOLA DE  26  A  30  ANYS 382 370 752
MARIOLA DE  31  A  35  ANYS 476 440 916
MARIOLA DE  36  A  40  ANYS 549 395 944
MARIOLA DE  41  A  45  ANYS 474 352 826
MARIOLA DE  46  A  50  ANYS 395 362 757
MARIOLA DE  51  A  55  ANYS 387 379 766
MARIOLA DE  56  A  60  ANYS 322 345 667
MARIOLA DE  61  A  65  ANYS 297 325 622
MARIOLA DE  66  A  70  ANYS 253 292 545
MARIOLA DE  71  A  75  ANYS 191 280 471
MARIOLA DE  76  A  80  ANYS 198 250 448
MARIOLA MES   DE   80  ANYS 206 394 600
BALAFIA DE   0  A   5  ANYS 625 590 1215
BALAFIA DE   6  A  10  ANYS 565 562 1127
BALAFIA DE  11  A  15  ANYS 356 352 708
BALAFIA DE  16  A  20  ANYS 295 273 568
BALAFIA DE  21  A  25  ANYS 332 331 663
BALAFIA DE  26  A  30  ANYS 348 412 760
BALAFIA DE  31  A  35  ANYS 567 605 1172
BALAFIA DE  36  A  40  ANYS 890 808 1698
BALAFIA DE  41  A  45  ANYS 758 673 1431
BALAFIA DE  46  A  50  ANYS 597 554 1151
BALAFIA DE  51  A  55  ANYS 438 395 833
BALAFIA DE  56  A  60  ANYS 341 333 674
BALAFIA DE  61  A  65  ANYS 252 284 536
BALAFIA DE  66  A  70  ANYS 231 272 503
BALAFIA DE  71  A  75  ANYS 160 227 387
BALAFIA DE  76  A  80  ANYS 146 185 331
BALAFIA MES   DE   80  ANYS 195 338 533
SECA DE SANT PERE DE   0  A   5  ANYS 137 147 284
SECA DE SANT PERE DE   6  A  10  ANYS 129 137 266
SECA DE SANT PERE DE  11  A  15  ANYS 129 127 256
SECA DE SANT PERE DE  16  A  20  ANYS 111 93 204
SECA DE SANT PERE DE  21  A  25  ANYS 99 89 188
SECA DE SANT PERE DE  26  A  30  ANYS 118 99 217
SECA DE SANT PERE DE  31  A  35  ANYS 142 139 281
SECA DE SANT PERE DE  36  A  40  ANYS 175 180 355
SECA DE SANT PERE DE  41  A  45  ANYS 187 172 359
SECA DE SANT PERE DE  46  A  50  ANYS 167 147 314
SECA DE SANT PERE DE  51  A  55  ANYS 138 106 244
SECA DE SANT PERE DE  56  A  60  ANYS 107 83 190
SECA DE SANT PERE DE  61  A  65  ANYS 88 90 178
SECA DE SANT PERE DE  66  A  70  ANYS 78 103 181
SECA DE SANT PERE DE  71  A  75  ANYS 46 67 113
SECA DE SANT PERE DE  76  A  80  ANYS 56 69 125
SECA DE SANT PERE MES   DE   80  ANYS 41 78 119
PARDINYES DE   0  A   5  ANYS 494 442 936
PARDINYES DE   6  A  10  ANYS 490 396 886
PARDINYES DE  11  A  15  ANYS 410 400 810
PARDINYES DE  16  A  20  ANYS 349 295 644
PARDINYES DE  21  A  25  ANYS 334 335 669
PARDINYES DE  26  A  30  ANYS 347 386 733
PARDINYES DE  31  A  35  ANYS 487 485 972
PARDINYES DE  36  A  40  ANYS 649 627 1276
PARDINYES DE  41  A  45  ANYS 659 672 1331
PARDINYES DE  46  A  50  ANYS 645 592 1237
PARDINYES DE  51  A  55  ANYS 508 466 974
PARDINYES DE  56  A  60  ANYS 360 359 719
PARDINYES DE  61  A  65  ANYS 247 268 515
PARDINYES DE  66  A  70  ANYS 196 246 442
PARDINYES DE  71  A  75  ANYS 99 151 250
PARDINYES DE  76  A  80  ANYS 105 183 288
PARDINYES MES   DE   80  ANYS 149 256 405
CAPPONT DE   0  A   5  ANYS 445 437 882
CAPPONT DE   6  A  10  ANYS 322 304 626
CAPPONT DE  11  A  15  ANYS 304 261 565
CAPPONT DE  16  A  20  ANYS 290 266 556
CAPPONT DE  21  A  25  ANYS 309 285 594
CAPPONT DE  26  A  30  ANYS 407 397 804
CAPPONT DE  31  A  35  ANYS 521 513 1034
CAPPONT DE  36  A  40  ANYS 614 565 1179
CAPPONT DE  41  A  45  ANYS 534 521 1055
CAPPONT DE  46  A  50  ANYS 482 473 955
CAPPONT DE  51  A  55  ANYS 411 426 837
CAPPONT DE  56  A  60  ANYS 350 362 712
CAPPONT DE  61  A  65  ANYS 286 325 611
CAPPONT DE  66  A  70  ANYS 232 265 497
CAPPONT DE  71  A  75  ANYS 145 207 352
CAPPONT DE  76  A  80  ANYS 146 220 366
CAPPONT MES   DE   80  ANYS 197 326 523
LA BORDETA DE   0  A   5  ANYS 524 436 960
LA BORDETA DE   6  A  10  ANYS 469 412 881
LA BORDETA DE  11  A  15  ANYS 398 390 788
LA BORDETA DE  16  A  20  ANYS 362 337 699
LA BORDETA DE  21  A  25  ANYS 365 334 699
LA BORDETA DE  26  A  30  ANYS 391 386 777
LA BORDETA DE  31  A  35  ANYS 544 543 1087
LA BORDETA DE  36  A  40  ANYS 700 666 1366
LA BORDETA DE  41  A  45  ANYS 637 620 1257
LA BORDETA DE  46  A  50  ANYS 585 534 1119
LA BORDETA DE  51  A  55  ANYS 480 444 924
LA BORDETA DE  56  A  60  ANYS 356 367 723
LA BORDETA DE  61  A  65  ANYS 296 313 609
LA BORDETA DE  66  A  70  ANYS 252 221 473
LA BORDETA DE  71  A  75  ANYS 139 188 327
LA BORDETA DE  76  A  80  ANYS 123 169 292
LA BORDETA MES   DE   80  ANYS 160 275 435
MAGRANERS DE   0  A   5  ANYS 83 71 154
MAGRANERS DE   6  A  10  ANYS 87 72 159
MAGRANERS DE  11  A  15  ANYS 80 76 156
MAGRANERS DE  16  A  20  ANYS 77 71 148
MAGRANERS DE  21  A  25  ANYS 92 97 189
MAGRANERS DE  26  A  30  ANYS 87 106 193
MAGRANERS DE  31  A  35  ANYS 124 98 222
MAGRANERS DE  36  A  40  ANYS 119 106 225
MAGRANERS DE  41  A  45  ANYS 96 98 194
MAGRANERS DE  46  A  50  ANYS 107 110 217
MAGRANERS DE  51  A  55  ANYS 101 74 175
MAGRANERS DE  56  A  60  ANYS 84 85 169
MAGRANERS DE  61  A  65  ANYS 58 51 109
MAGRANERS DE  66  A  70  ANYS 59 55 114
MAGRANERS DE  71  A  75  ANYS 39 45 84
MAGRANERS DE  76  A  80  ANYS 38 47 85
MAGRANERS MES   DE   80  ANYS 36 75 111
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE   0  A   5  ANYS 160 159 319
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE   6  A  10  ANYS 106 109 215
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  11  A  15  ANYS 41 60 101
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  16  A  20  ANYS 54 53 107
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  21  A  25  ANYS 49 77 126
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  26  A  30  ANYS 100 116 216
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  31  A  35  ANYS 181 169 350
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  36  A  40  ANYS 185 201 386
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  41  A  45  ANYS 147 129 276
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  46  A  50  ANYS 120 99 219
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  51  A  55  ANYS 92 94 186
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  56  A  60  ANYS 83 74 157
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  61  A  65  ANYS 54 55 109
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  66  A  70  ANYS 32 40 72
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  71  A  75  ANYS 23 30 53
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  76  A  80  ANYS 14 21 35
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. MES   DE   80  ANYS 22 30 52
BUTSENIT DE   0  A   5  ANYS 22 18 40
BUTSENIT DE   6  A  10  ANYS 21 21 42
BUTSENIT DE  11  A  15  ANYS 42 27 69
BUTSENIT DE  16  A  20  ANYS 28 29 57
BUTSENIT DE  21  A  25  ANYS 34 33 67
BUTSENIT DE  26  A  30  ANYS 22 30 52
BUTSENIT DE  31  A  35  ANYS 45 35 80
BUTSENIT DE  36  A  40  ANYS 42 40 82
BUTSENIT DE  41  A  45  ANYS 54 40 94
BUTSENIT DE  46  A  50  ANYS 62 51 113
BUTSENIT DE  51  A  55  ANYS 62 60 122
BUTSENIT DE  56  A  60  ANYS 45 41 86
BUTSENIT DE  61  A  65  ANYS 57 60 117
BUTSENIT DE  66  A  70  ANYS 46 55 101
BUTSENIT DE  71  A  75  ANYS 46 50 96
BUTSENIT DE  76  A  80  ANYS 30 49 79
BUTSENIT MES   DE   80  ANYS 58 86 144
TORRES DE SANUI DE   0  A   5  ANYS 90 67 157
TORRES DE SANUI DE   6  A  10  ANYS 73 81 154
TORRES DE SANUI DE  11  A  15  ANYS 78 83 161
TORRES DE SANUI DE  16  A  20  ANYS 92 76 168
TORRES DE SANUI DE  21  A  25  ANYS 91 81 172
TORRES DE SANUI DE  26  A  30  ANYS 79 77 156
TORRES DE SANUI DE  31  A  35  ANYS 65 68 133
TORRES DE SANUI DE  36  A  40  ANYS 88 79 167
TORRES DE SANUI DE  41  A  45  ANYS 99 112 211
TORRES DE SANUI DE  46  A  50  ANYS 104 105 209
TORRES DE SANUI DE  51  A  55  ANYS 113 139 252
TORRES DE SANUI DE  56  A  60  ANYS 112 116 228
TORRES DE SANUI DE  61  A  65  ANYS 94 85 179
TORRES DE SANUI DE  66  A  70  ANYS 63 66 129
TORRES DE SANUI DE  71  A  75  ANYS 44 29 73
TORRES DE SANUI DE  76  A  80  ANYS 29 29 58
TORRES DE SANUI MES   DE   80  ANYS 35 59 94
BASSES D,ALPICAT DE   0  A   5  ANYS 30 32 62
BASSES D,ALPICAT DE   6  A  10  ANYS 44 48 92
BASSES D,ALPICAT DE  11  A  15  ANYS 58 65 123
BASSES D,ALPICAT DE  16  A  20  ANYS 65 55 120
BASSES D,ALPICAT DE  21  A  25  ANYS 53 49 102
BASSES D,ALPICAT DE  26  A  30  ANYS 42 44 86
BASSES D,ALPICAT DE  31  A  35  ANYS 44 39 83
BASSES D,ALPICAT DE  36  A  40  ANYS 54 42 96
BASSES D,ALPICAT DE  41  A  45  ANYS 58 63 121
BASSES D,ALPICAT DE  46  A  50  ANYS 83 70 153
BASSES D,ALPICAT DE  51  A  55  ANYS 82 84 166
BASSES D,ALPICAT DE  56  A  60  ANYS 86 75 161
BASSES D,ALPICAT DE  61  A  65  ANYS 81 67 148
BASSES D,ALPICAT DE  66  A  70  ANYS 53 46 99
BASSES D,ALPICAT DE  71  A  75  ANYS 25 37 62
BASSES D,ALPICAT DE  76  A  80  ANYS 33 34 67
BASSES D,ALPICAT MES   DE   80  ANYS 46 73 119
LLIVIA DE   0  A   5  ANYS 58 49 107
LLIVIA DE   6  A  10  ANYS 30 47 77
LLIVIA DE  11  A  15  ANYS 46 22 68
LLIVIA DE  16  A  20  ANYS 27 32 59
LLIVIA DE  21  A  25  ANYS 38 47 85
LLIVIA DE  26  A  30  ANYS 59 56 115
LLIVIA DE  31  A  35  ANYS 71 53 124
LLIVIA DE  36  A  40  ANYS 65 63 128
LLIVIA DE  41  A  45  ANYS 57 56 113
LLIVIA DE  46  A  50  ANYS 63 57 120
LLIVIA DE  51  A  55  ANYS 56 42 98
LLIVIA DE  56  A  60  ANYS 45 46 91
LLIVIA DE  61  A  65  ANYS 33 50 83
LLIVIA DE  66  A  70  ANYS 45 43 88
LLIVIA DE  71  A  75  ANYS 38 35 73
LLIVIA DE  76  A  80  ANYS 28 47 75
LLIVIA MES   DE   80  ANYS 51 86 137
RAIMAT - SUCHS DE   0  A   5  ANYS 40 36 76
RAIMAT - SUCHS DE   6  A  10  ANYS 38 37 75
RAIMAT - SUCHS DE  11  A  15  ANYS 25 35 60
RAIMAT - SUCHS DE  16  A  20  ANYS 23 26 49
RAIMAT - SUCHS DE  21  A  25  ANYS 24 17 41
RAIMAT - SUCHS DE  26  A  30  ANYS 33 24 57
RAIMAT - SUCHS DE  31  A  35  ANYS 41 31 72
RAIMAT - SUCHS DE  36  A  40  ANYS 51 36 87
RAIMAT - SUCHS DE  41  A  45  ANYS 32 44 76
RAIMAT - SUCHS DE  46  A  50  ANYS 44 32 76
RAIMAT - SUCHS DE  51  A  55  ANYS 34 37 71
RAIMAT - SUCHS DE  56  A  60  ANYS 26 30 56
RAIMAT - SUCHS DE  61  A  65  ANYS 33 38 71
RAIMAT - SUCHS DE  66  A  70  ANYS 38 23 61
RAIMAT - SUCHS DE  71  A  75  ANYS 23 37 60
RAIMAT - SUCHS DE  76  A  80  ANYS 19 28 47
RAIMAT - SUCHS MES   DE   80  ANYS 39 34 73