NOM BARRI EDATS TOTAL HOMES TOTAL DONES TOTAL
CENTRE HISTORIC DE   0  A   5  ANYS 337 317 654
CENTRE HISTORIC DE   6  A  10  ANYS 258 249 507
CENTRE HISTORIC DE  11  A  15  ANYS 209 185 394
CENTRE HISTORIC DE  16  A  20  ANYS 223 211 434
CENTRE HISTORIC DE  21  A  25  ANYS 292 310 602
CENTRE HISTORIC DE  26  A  30  ANYS 376 331 707
CENTRE HISTORIC DE  31  A  35  ANYS 506 452 958
CENTRE HISTORIC DE  36  A  40  ANYS 701 438 1139
CENTRE HISTORIC DE  41  A  45  ANYS 609 422 1031
CENTRE HISTORIC DE  46  A  50  ANYS 499 373 872
CENTRE HISTORIC DE  51  A  55  ANYS 411 331 742
CENTRE HISTORIC DE  56  A  60  ANYS 263 224 487
CENTRE HISTORIC DE  61  A  65  ANYS 216 192 408
CENTRE HISTORIC DE  66  A  70  ANYS 139 147 286
CENTRE HISTORIC DE  71  A  75  ANYS 127 177 304
CENTRE HISTORIC DE  76  A  80  ANYS 88 160 248
CENTRE HISTORIC MES   DE   80  ANYS 171 382 553
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE   0  A   5  ANYS 112 114 226
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE   6  A  10  ANYS 81 87 168
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  11  A  15  ANYS 68 77 145
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  16  A  20  ANYS 83 92 175
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  21  A  25  ANYS 125 123 248
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  26  A  30  ANYS 142 154 296
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  31  A  35  ANYS 204 148 352
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  36  A  40  ANYS 215 163 378
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  41  A  45  ANYS 225 163 388
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  46  A  50  ANYS 177 144 321
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  51  A  55  ANYS 158 153 311
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  56  A  60  ANYS 118 130 248
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  61  A  65  ANYS 99 102 201
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  66  A  70  ANYS 71 69 140
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  71  A  75  ANYS 44 59 103
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  76  A  80  ANYS 44 42 86
RAMBLA FERRAN - ESTACIO MES   DE   80  ANYS 50 125 175
UNIVERSITAT DE   0  A   5  ANYS 268 254 522
UNIVERSITAT DE   6  A  10  ANYS 215 203 418
UNIVERSITAT DE  11  A  15  ANYS 193 225 418
UNIVERSITAT DE  16  A  20  ANYS 246 256 502
UNIVERSITAT DE  21  A  25  ANYS 314 370 684
UNIVERSITAT DE  26  A  30  ANYS 380 387 767
UNIVERSITAT DE  31  A  35  ANYS 342 351 693
UNIVERSITAT DE  36  A  40  ANYS 432 343 775
UNIVERSITAT DE  41  A  45  ANYS 417 390 807
UNIVERSITAT DE  46  A  50  ANYS 397 415 812
UNIVERSITAT DE  51  A  55  ANYS 403 443 846
UNIVERSITAT DE  56  A  60  ANYS 382 433 815
UNIVERSITAT DE  61  A  65  ANYS 298 367 665
UNIVERSITAT DE  66  A  70  ANYS 292 370 662
UNIVERSITAT DE  71  A  75  ANYS 237 322 559
UNIVERSITAT DE  76  A  80  ANYS 143 237 380
UNIVERSITAT MES   DE   80  ANYS 300 650 950
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE   0  A   5  ANYS 306 273 579
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE   6  A  10  ANYS 264 253 517
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  11  A  15  ANYS 282 238 520
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  16  A  20  ANYS 288 280 568
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  21  A  25  ANYS 357 319 676
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  26  A  30  ANYS 342 352 694
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  31  A  35  ANYS 419 387 806
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  36  A  40  ANYS 498 417 915
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  41  A  45  ANYS 490 403 893
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  46  A  50  ANYS 495 429 924
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  51  A  55  ANYS 404 450 854
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  56  A  60  ANYS 351 347 698
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  61  A  65  ANYS 266 332 598
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  66  A  70  ANYS 265 352 617
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  71  A  75  ANYS 203 261 464
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  76  A  80  ANYS 140 219 359
PRINCEP DE VIANA - CLOT MES   DE   80  ANYS 244 444 688
INSTITUTS - TEMPLERS DE   0  A   5  ANYS 150 156 306
INSTITUTS - TEMPLERS DE   6  A  10  ANYS 172 154 326
INSTITUTS - TEMPLERS DE  11  A  15  ANYS 158 182 340
INSTITUTS - TEMPLERS DE  16  A  20  ANYS 169 153 322
INSTITUTS - TEMPLERS DE  21  A  25  ANYS 190 204 394
INSTITUTS - TEMPLERS DE  26  A  30  ANYS 180 208 388
INSTITUTS - TEMPLERS DE  31  A  35  ANYS 229 217 446
INSTITUTS - TEMPLERS DE  36  A  40  ANYS 252 260 512
INSTITUTS - TEMPLERS DE  41  A  45  ANYS 275 245 520
INSTITUTS - TEMPLERS DE  46  A  50  ANYS 248 272 520
INSTITUTS - TEMPLERS DE  51  A  55  ANYS 247 310 557
INSTITUTS - TEMPLERS DE  56  A  60  ANYS 213 236 449
INSTITUTS - TEMPLERS DE  61  A  65  ANYS 174 216 390
INSTITUTS - TEMPLERS DE  66  A  70  ANYS 148 215 363
INSTITUTS - TEMPLERS DE  71  A  75  ANYS 141 187 328
INSTITUTS - TEMPLERS DE  76  A  80  ANYS 97 145 242
INSTITUTS - TEMPLERS MES   DE   80  ANYS 163 265 428
XALETS - HUMBERT TORRES DE   0  A   5  ANYS 80 86 166
XALETS - HUMBERT TORRES DE   6  A  10  ANYS 63 89 152
XALETS - HUMBERT TORRES DE  11  A  15  ANYS 85 71 156
XALETS - HUMBERT TORRES DE  16  A  20  ANYS 116 89 205
XALETS - HUMBERT TORRES DE  21  A  25  ANYS 136 97 233
XALETS - HUMBERT TORRES DE  26  A  30  ANYS 113 108 221
XALETS - HUMBERT TORRES DE  31  A  35  ANYS 139 131 270
XALETS - HUMBERT TORRES DE  36  A  40  ANYS 166 123 289
XALETS - HUMBERT TORRES DE  41  A  45  ANYS 151 132 283
XALETS - HUMBERT TORRES DE  46  A  50  ANYS 135 141 276
XALETS - HUMBERT TORRES DE  51  A  55  ANYS 130 143 273
XALETS - HUMBERT TORRES DE  56  A  60  ANYS 105 147 252
XALETS - HUMBERT TORRES DE  61  A  65  ANYS 147 158 305
XALETS - HUMBERT TORRES DE  66  A  70  ANYS 114 162 276
XALETS - HUMBERT TORRES DE  71  A  75  ANYS 111 133 244
XALETS - HUMBERT TORRES DE  76  A  80  ANYS 63 110 173
XALETS - HUMBERT TORRES MES   DE   80  ANYS 113 196 309
CAMP D,ESPORTS DE   0  A   5  ANYS 93 81 174
CAMP D,ESPORTS DE   6  A  10  ANYS 89 84 173
CAMP D,ESPORTS DE  11  A  15  ANYS 105 94 199
CAMP D,ESPORTS DE  16  A  20  ANYS 101 110 211
CAMP D,ESPORTS DE  21  A  25  ANYS 117 121 238
CAMP D,ESPORTS DE  26  A  30  ANYS 128 127 255
CAMP D,ESPORTS DE  31  A  35  ANYS 122 134 256
CAMP D,ESPORTS DE  36  A  40  ANYS 154 156 310
CAMP D,ESPORTS DE  41  A  45  ANYS 143 142 285
CAMP D,ESPORTS DE  46  A  50  ANYS 168 158 326
CAMP D,ESPORTS DE  51  A  55  ANYS 157 172 329
CAMP D,ESPORTS DE  56  A  60  ANYS 165 174 339
CAMP D,ESPORTS DE  61  A  65  ANYS 146 175 321
CAMP D,ESPORTS DE  66  A  70  ANYS 114 165 279
CAMP D,ESPORTS DE  71  A  75  ANYS 114 138 252
CAMP D,ESPORTS DE  76  A  80  ANYS 70 106 176
CAMP D,ESPORTS MES   DE   80  ANYS 123 243 366
JOC DE LA BOLA DE   0  A   5  ANYS 67 53 120
JOC DE LA BOLA DE   6  A  10  ANYS 84 81 165
JOC DE LA BOLA DE  11  A  15  ANYS 82 93 175
JOC DE LA BOLA DE  16  A  20  ANYS 120 129 249
JOC DE LA BOLA DE  21  A  25  ANYS 130 136 266
JOC DE LA BOLA DE  26  A  30  ANYS 100 80 180
JOC DE LA BOLA DE  31  A  35  ANYS 80 71 151
JOC DE LA BOLA DE  36  A  40  ANYS 61 73 134
JOC DE LA BOLA DE  41  A  45  ANYS 81 106 187
JOC DE LA BOLA DE  46  A  50  ANYS 113 143 256
JOC DE LA BOLA DE  51  A  55  ANYS 165 221 386
JOC DE LA BOLA DE  56  A  60  ANYS 155 156 311
JOC DE LA BOLA DE  61  A  65  ANYS 108 132 240
JOC DE LA BOLA DE  66  A  70  ANYS 89 107 196
JOC DE LA BOLA DE  71  A  75  ANYS 65 65 130
JOC DE LA BOLA DE  76  A  80  ANYS 31 41 72
JOC DE LA BOLA MES   DE   80  ANYS 44 79 123
MARIOLA DE   0  A   5  ANYS 429 421 850
MARIOLA DE   6  A  10  ANYS 323 340 663
MARIOLA DE  11  A  15  ANYS 268 267 535
MARIOLA DE  16  A  20  ANYS 246 270 516
MARIOLA DE  21  A  25  ANYS 308 317 625
MARIOLA DE  26  A  30  ANYS 382 352 734
MARIOLA DE  31  A  35  ANYS 465 435 900
MARIOLA DE  36  A  40  ANYS 547 424 971
MARIOLA DE  41  A  45  ANYS 485 326 811
MARIOLA DE  46  A  50  ANYS 419 352 771
MARIOLA DE  51  A  55  ANYS 389 380 769
MARIOLA DE  56  A  60  ANYS 319 364 683
MARIOLA DE  61  A  65  ANYS 312 340 652
MARIOLA DE  66  A  70  ANYS 247 286 533
MARIOLA DE  71  A  75  ANYS 217 278 495
MARIOLA DE  76  A  80  ANYS 165 245 410
MARIOLA MES   DE   80  ANYS 224 402 626
BALAFIA DE   0  A   5  ANYS 567 516 1083
BALAFIA DE   6  A  10  ANYS 585 575 1160
BALAFIA DE  11  A  15  ANYS 357 369 726
BALAFIA DE  16  A  20  ANYS 330 255 585
BALAFIA DE  21  A  25  ANYS 325 305 630
BALAFIA DE  26  A  30  ANYS 332 382 714
BALAFIA DE  31  A  35  ANYS 491 561 1052
BALAFIA DE  36  A  40  ANYS 869 763 1632
BALAFIA DE  41  A  45  ANYS 774 709 1483
BALAFIA DE  46  A  50  ANYS 627 562 1189
BALAFIA DE  51  A  55  ANYS 452 430 882
BALAFIA DE  56  A  60  ANYS 360 349 709
BALAFIA DE  61  A  65  ANYS 262 266 528
BALAFIA DE  66  A  70  ANYS 234 284 518
BALAFIA DE  71  A  75  ANYS 174 245 419
BALAFIA DE  76  A  80  ANYS 144 190 334
BALAFIA MES   DE   80  ANYS 210 337 547
SECA DE SANT PERE DE   0  A   5  ANYS 124 136 260
SECA DE SANT PERE DE   6  A  10  ANYS 130 150 280
SECA DE SANT PERE DE  11  A  15  ANYS 131 122 253
SECA DE SANT PERE DE  16  A  20  ANYS 100 107 207
SECA DE SANT PERE DE  21  A  25  ANYS 118 91 209
SECA DE SANT PERE DE  26  A  30  ANYS 99 103 202
SECA DE SANT PERE DE  31  A  35  ANYS 130 128 258
SECA DE SANT PERE DE  36  A  40  ANYS 172 172 344
SECA DE SANT PERE DE  41  A  45  ANYS 181 181 362
SECA DE SANT PERE DE  46  A  50  ANYS 175 142 317
SECA DE SANT PERE DE  51  A  55  ANYS 139 119 258
SECA DE SANT PERE DE  56  A  60  ANYS 117 89 206
SECA DE SANT PERE DE  61  A  65  ANYS 85 88 173
SECA DE SANT PERE DE  66  A  70  ANYS 79 108 187
SECA DE SANT PERE DE  71  A  75  ANYS 55 71 126
SECA DE SANT PERE DE  76  A  80  ANYS 46 66 112
SECA DE SANT PERE MES   DE   80  ANYS 49 78 127
PARDINYES DE   0  A   5  ANYS 433 423 856
PARDINYES DE   6  A  10  ANYS 451 398 849
PARDINYES DE  11  A  15  ANYS 436 397 833
PARDINYES DE  16  A  20  ANYS 358 287 645
PARDINYES DE  21  A  25  ANYS 336 340 676
PARDINYES DE  26  A  30  ANYS 356 347 703
PARDINYES DE  31  A  35  ANYS 420 432 852
PARDINYES DE  36  A  40  ANYS 611 624 1235
PARDINYES DE  41  A  45  ANYS 661 683 1344
PARDINYES DE  46  A  50  ANYS 656 580 1236
PARDINYES DE  51  A  55  ANYS 512 487 999
PARDINYES DE  56  A  60  ANYS 389 375 764
PARDINYES DE  61  A  65  ANYS 256 274 530
PARDINYES DE  66  A  70  ANYS 213 247 460
PARDINYES DE  71  A  75  ANYS 105 183 288
PARDINYES DE  76  A  80  ANYS 96 144 240
PARDINYES MES   DE   80  ANYS 167 283 450
CAPPONT DE   0  A   5  ANYS 440 414 854
CAPPONT DE   6  A  10  ANYS 349 328 677
CAPPONT DE  11  A  15  ANYS 295 268 563
CAPPONT DE  16  A  20  ANYS 295 270 565
CAPPONT DE  21  A  25  ANYS 303 278 581
CAPPONT DE  26  A  30  ANYS 377 383 760
CAPPONT DE  31  A  35  ANYS 480 470 950
CAPPONT DE  36  A  40  ANYS 625 568 1193
CAPPONT DE  41  A  45  ANYS 534 535 1069
CAPPONT DE  46  A  50  ANYS 463 477 940
CAPPONT DE  51  A  55  ANYS 447 435 882
CAPPONT DE  56  A  60  ANYS 369 381 750
CAPPONT DE  61  A  65  ANYS 287 327 614
CAPPONT DE  66  A  70  ANYS 241 281 522
CAPPONT DE  71  A  75  ANYS 167 235 402
CAPPONT DE  76  A  80  ANYS 129 191 320
CAPPONT MES   DE   80  ANYS 212 351 563
LA BORDETA DE   0  A   5  ANYS 530 432 962
LA BORDETA DE   6  A  10  ANYS 479 419 898
LA BORDETA DE  11  A  15  ANYS 396 387 783
LA BORDETA DE  16  A  20  ANYS 384 343 727
LA BORDETA DE  21  A  25  ANYS 355 322 677
LA BORDETA DE  26  A  30  ANYS 351 377 728
LA BORDETA DE  31  A  35  ANYS 496 478 974
LA BORDETA DE  36  A  40  ANYS 662 668 1330
LA BORDETA DE  41  A  45  ANYS 672 629 1301
LA BORDETA DE  46  A  50  ANYS 569 545 1114
LA BORDETA DE  51  A  55  ANYS 526 449 975
LA BORDETA DE  56  A  60  ANYS 369 394 763
LA BORDETA DE  61  A  65  ANYS 302 319 621
LA BORDETA DE  66  A  70  ANYS 243 235 478
LA BORDETA DE  71  A  75  ANYS 173 202 375
LA BORDETA DE  76  A  80  ANYS 112 164 276
LA BORDETA MES   DE   80  ANYS 159 278 437
MAGRANERS DE   0  A   5  ANYS 82 61 143
MAGRANERS DE   6  A  10  ANYS 87 72 159
MAGRANERS DE  11  A  15  ANYS 73 74 147
MAGRANERS DE  16  A  20  ANYS 71 71 142
MAGRANERS DE  21  A  25  ANYS 89 83 172
MAGRANERS DE  26  A  30  ANYS 84 101 185
MAGRANERS DE  31  A  35  ANYS 121 96 217
MAGRANERS DE  36  A  40  ANYS 107 104 211
MAGRANERS DE  41  A  45  ANYS 106 89 195
MAGRANERS DE  46  A  50  ANYS 114 110 224
MAGRANERS DE  51  A  55  ANYS 85 80 165
MAGRANERS DE  56  A  60  ANYS 94 90 184
MAGRANERS DE  61  A  65  ANYS 62 48 110
MAGRANERS DE  66  A  70  ANYS 53 56 109
MAGRANERS DE  71  A  75  ANYS 45 47 92
MAGRANERS DE  76  A  80  ANYS 30 41 71
MAGRANERS MES   DE   80  ANYS 38 77 115
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE   0  A   5  ANYS 156 173 329
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE   6  A  10  ANYS 119 112 231
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  11  A  15  ANYS 55 65 120
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  16  A  20  ANYS 54 60 114
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  21  A  25  ANYS 57 74 131
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  26  A  30  ANYS 91 119 210
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  31  A  35  ANYS 185 159 344
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  36  A  40  ANYS 174 196 370
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  41  A  45  ANYS 167 153 320
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  46  A  50  ANYS 126 105 231
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  51  A  55  ANYS 102 107 209
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  56  A  60  ANYS 84 80 164
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  61  A  65  ANYS 58 59 117
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  66  A  70  ANYS 38 44 82
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  71  A  75  ANYS 25 35 60
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  76  A  80  ANYS 12 20 32
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. MES   DE   80  ANYS 23 33 56
BUTSENIT DE   0  A   5  ANYS 19 18 37
BUTSENIT DE   6  A  10  ANYS 19 23 42
BUTSENIT DE  11  A  15  ANYS 37 27 64
BUTSENIT DE  16  A  20  ANYS 32 22 54
BUTSENIT DE  21  A  25  ANYS 28 37 65
BUTSENIT DE  26  A  30  ANYS 32 32 64
BUTSENIT DE  31  A  35  ANYS 37 32 69
BUTSENIT DE  36  A  40  ANYS 45 38 83
BUTSENIT DE  41  A  45  ANYS 53 43 96
BUTSENIT DE  46  A  50  ANYS 55 47 102
BUTSENIT DE  51  A  55  ANYS 71 59 130
BUTSENIT DE  56  A  60  ANYS 46 42 88
BUTSENIT DE  61  A  65  ANYS 43 55 98
BUTSENIT DE  66  A  70  ANYS 58 55 113
BUTSENIT DE  71  A  75  ANYS 54 58 112
BUTSENIT DE  76  A  80  ANYS 28 44 72
BUTSENIT MES   DE   80  ANYS 51 79 130
TORRES DE SANUI DE   0  A   5  ANYS 82 71 153
TORRES DE SANUI DE   6  A  10  ANYS 73 85 158
TORRES DE SANUI DE  11  A  15  ANYS 84 91 175
TORRES DE SANUI DE  16  A  20  ANYS 89 74 163
TORRES DE SANUI DE  21  A  25  ANYS 100 80 180
TORRES DE SANUI DE  26  A  30  ANYS 86 73 159
TORRES DE SANUI DE  31  A  35  ANYS 72 75 147
TORRES DE SANUI DE  36  A  40  ANYS 78 79 157
TORRES DE SANUI DE  41  A  45  ANYS 91 111 202
TORRES DE SANUI DE  46  A  50  ANYS 110 94 204
TORRES DE SANUI DE  51  A  55  ANYS 108 135 243
TORRES DE SANUI DE  56  A  60  ANYS 116 122 238
TORRES DE SANUI DE  61  A  65  ANYS 97 85 182
TORRES DE SANUI DE  66  A  70  ANYS 65 77 142
TORRES DE SANUI DE  71  A  75  ANYS 50 34 84
TORRES DE SANUI DE  76  A  80  ANYS 27 23 50
TORRES DE SANUI MES   DE   80  ANYS 40 61 101
BASSES D,ALPICAT DE   0  A   5  ANYS 31 33 64
BASSES D,ALPICAT DE   6  A  10  ANYS 41 46 87
BASSES D,ALPICAT DE  11  A  15  ANYS 50 57 107
BASSES D,ALPICAT DE  16  A  20  ANYS 66 56 122
BASSES D,ALPICAT DE  21  A  25  ANYS 55 53 108
BASSES D,ALPICAT DE  26  A  30  ANYS 45 41 86
BASSES D,ALPICAT DE  31  A  35  ANYS 34 39 73
BASSES D,ALPICAT DE  36  A  40  ANYS 56 36 92
BASSES D,ALPICAT DE  41  A  45  ANYS 57 61 118
BASSES D,ALPICAT DE  46  A  50  ANYS 75 62 137
BASSES D,ALPICAT DE  51  A  55  ANYS 84 86 170
BASSES D,ALPICAT DE  56  A  60  ANYS 86 79 165
BASSES D,ALPICAT DE  61  A  65  ANYS 78 65 143
BASSES D,ALPICAT DE  66  A  70  ANYS 65 50 115
BASSES D,ALPICAT DE  71  A  75  ANYS 29 43 72
BASSES D,ALPICAT DE  76  A  80  ANYS 27 35 62
BASSES D,ALPICAT MES   DE   80  ANYS 50 70 120
LLIVIA DE   0  A   5  ANYS 56 46 102
LLIVIA DE   6  A  10  ANYS 31 49 80
LLIVIA DE  11  A  15  ANYS 41 22 63
LLIVIA DE  16  A  20  ANYS 34 32 66
LLIVIA DE  21  A  25  ANYS 32 43 75
LLIVIA DE  26  A  30  ANYS 49 55 104
LLIVIA DE  31  A  35  ANYS 67 60 127
LLIVIA DE  36  A  40  ANYS 67 63 130
LLIVIA DE  41  A  45  ANYS 65 49 114
LLIVIA DE  46  A  50  ANYS 60 55 115
LLIVIA DE  51  A  55  ANYS 64 50 114
LLIVIA DE  56  A  60  ANYS 42 43 85
LLIVIA DE  61  A  65  ANYS 40 47 87
LLIVIA DE  66  A  70  ANYS 38 44 82
LLIVIA DE  71  A  75  ANYS 37 39 76
LLIVIA DE  76  A  80  ANYS 24 35 59
LLIVIA MES   DE   80  ANYS 52 84 136
RAIMAT - SUCHS DE   0  A   5  ANYS 33 35 68
RAIMAT - SUCHS DE   6  A  10  ANYS 36 33 69
RAIMAT - SUCHS DE  11  A  15  ANYS 36 42 78
RAIMAT - SUCHS DE  16  A  20  ANYS 22 24 46
RAIMAT - SUCHS DE  21  A  25  ANYS 24 11 35
RAIMAT - SUCHS DE  26  A  30  ANYS 31 17 48
RAIMAT - SUCHS DE  31  A  35  ANYS 33 29 62
RAIMAT - SUCHS DE  36  A  40  ANYS 47 40 87
RAIMAT - SUCHS DE  41  A  45  ANYS 37 42 79
RAIMAT - SUCHS DE  46  A  50  ANYS 44 42 86
RAIMAT - SUCHS DE  51  A  55  ANYS 38 25 63
RAIMAT - SUCHS DE  56  A  60  ANYS 27 35 62
RAIMAT - SUCHS DE  61  A  65  ANYS 30 36 66
RAIMAT - SUCHS DE  66  A  70  ANYS 35 30 65
RAIMAT - SUCHS DE  71  A  75  ANYS 27 34 61
RAIMAT - SUCHS DE  76  A  80  ANYS 18 29 47
RAIMAT - SUCHS MES   DE   80  ANYS 37 31 68