NOM BARRI EDATS TOTAL HOMES TOTAL DONES TOTAL
CENTRE HISTORIC DE   0  A   5  ANYS 332 314 646
CENTRE HISTORIC DE   6  A  10  ANYS 272 252 524
CENTRE HISTORIC DE  11  A  15  ANYS 197 182 379
CENTRE HISTORIC DE  16  A  20  ANYS 234 195 429
CENTRE HISTORIC DE  21  A  25  ANYS 303 324 627
CENTRE HISTORIC DE  26  A  30  ANYS 359 321 680
CENTRE HISTORIC DE  31  A  35  ANYS 491 397 888
CENTRE HISTORIC DE  36  A  40  ANYS 685 433 1118
CENTRE HISTORIC DE  41  A  45  ANYS 634 442 1076
CENTRE HISTORIC DE  46  A  50  ANYS 533 382 915
CENTRE HISTORIC DE  51  A  55  ANYS 427 326 753
CENTRE HISTORIC DE  56  A  60  ANYS 288 250 538
CENTRE HISTORIC DE  61  A  65  ANYS 209 191 400
CENTRE HISTORIC DE  66  A  70  ANYS 154 156 310
CENTRE HISTORIC DE  71  A  75  ANYS 119 161 280
CENTRE HISTORIC DE  76  A  80  ANYS 89 151 240
CENTRE HISTORIC MES   DE   80  ANYS 170 374 544
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE   0  A   5  ANYS 104 108 212
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE   6  A  10  ANYS 97 85 182
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  11  A  15  ANYS 67 77 144
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  16  A  20  ANYS 78 92 170
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  21  A  25  ANYS 126 109 235
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  26  A  30  ANYS 140 151 291
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  31  A  35  ANYS 165 132 297
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  36  A  40  ANYS 207 155 362
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  41  A  45  ANYS 210 155 365
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  46  A  50  ANYS 178 157 335
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  51  A  55  ANYS 143 141 284
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  56  A  60  ANYS 133 138 271
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  61  A  65  ANYS 88 104 192
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  66  A  70  ANYS 84 88 172
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  71  A  75  ANYS 45 60 105
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  76  A  80  ANYS 38 41 79
RAMBLA FERRAN - ESTACIO MES   DE   80  ANYS 54 126 180
UNIVERSITAT DE   0  A   5  ANYS 267 256 523
UNIVERSITAT DE   6  A  10  ANYS 229 214 443
UNIVERSITAT DE  11  A  15  ANYS 204 233 437
UNIVERSITAT DE  16  A  20  ANYS 222 262 484
UNIVERSITAT DE  21  A  25  ANYS 303 355 658
UNIVERSITAT DE  26  A  30  ANYS 355 376 731
UNIVERSITAT DE  31  A  35  ANYS 335 340 675
UNIVERSITAT DE  36  A  40  ANYS 401 355 756
UNIVERSITAT DE  41  A  45  ANYS 415 381 796
UNIVERSITAT DE  46  A  50  ANYS 405 404 809
UNIVERSITAT DE  51  A  55  ANYS 400 464 864
UNIVERSITAT DE  56  A  60  ANYS 383 437 820
UNIVERSITAT DE  61  A  65  ANYS 301 374 675
UNIVERSITAT DE  66  A  70  ANYS 286 379 665
UNIVERSITAT DE  71  A  75  ANYS 242 324 566
UNIVERSITAT DE  76  A  80  ANYS 152 227 379
UNIVERSITAT MES   DE   80  ANYS 291 666 957
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE   0  A   5  ANYS 299 272 571
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE   6  A  10  ANYS 263 240 503
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  11  A  15  ANYS 255 234 489
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  16  A  20  ANYS 293 279 572
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  21  A  25  ANYS 368 319 687
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  26  A  30  ANYS 347 341 688
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  31  A  35  ANYS 382 364 746
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  36  A  40  ANYS 496 404 900
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  41  A  45  ANYS 473 385 858
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  46  A  50  ANYS 475 446 921
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  51  A  55  ANYS 428 466 894
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  56  A  60  ANYS 356 359 715
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  61  A  65  ANYS 275 326 601
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  66  A  70  ANYS 258 346 604
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  71  A  75  ANYS 209 275 484
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  76  A  80  ANYS 138 228 366
PRINCEP DE VIANA - CLOT MES   DE   80  ANYS 258 443 701
INSTITUTS - TEMPLERS DE   0  A   5  ANYS 149 138 287
INSTITUTS - TEMPLERS DE   6  A  10  ANYS 176 153 329
INSTITUTS - TEMPLERS DE  11  A  15  ANYS 150 174 324
INSTITUTS - TEMPLERS DE  16  A  20  ANYS 171 159 330
INSTITUTS - TEMPLERS DE  21  A  25  ANYS 185 198 383
INSTITUTS - TEMPLERS DE  26  A  30  ANYS 178 204 382
INSTITUTS - TEMPLERS DE  31  A  35  ANYS 207 199 406
INSTITUTS - TEMPLERS DE  36  A  40  ANYS 242 239 481
INSTITUTS - TEMPLERS DE  41  A  45  ANYS 291 238 529
INSTITUTS - TEMPLERS DE  46  A  50  ANYS 240 279 519
INSTITUTS - TEMPLERS DE  51  A  55  ANYS 240 308 548
INSTITUTS - TEMPLERS DE  56  A  60  ANYS 233 252 485
INSTITUTS - TEMPLERS DE  61  A  65  ANYS 173 223 396
INSTITUTS - TEMPLERS DE  66  A  70  ANYS 152 202 354
INSTITUTS - TEMPLERS DE  71  A  75  ANYS 136 201 337
INSTITUTS - TEMPLERS DE  76  A  80  ANYS 102 141 243
INSTITUTS - TEMPLERS MES   DE   80  ANYS 167 287 454
XALETS - HUMBERT TORRES DE   0  A   5  ANYS 67 91 158
XALETS - HUMBERT TORRES DE   6  A  10  ANYS 64 99 163
XALETS - HUMBERT TORRES DE  11  A  15  ANYS 77 75 152
XALETS - HUMBERT TORRES DE  16  A  20  ANYS 113 76 189
XALETS - HUMBERT TORRES DE  21  A  25  ANYS 124 95 219
XALETS - HUMBERT TORRES DE  26  A  30  ANYS 113 102 215
XALETS - HUMBERT TORRES DE  31  A  35  ANYS 125 125 250
XALETS - HUMBERT TORRES DE  36  A  40  ANYS 175 115 290
XALETS - HUMBERT TORRES DE  41  A  45  ANYS 151 129 280
XALETS - HUMBERT TORRES DE  46  A  50  ANYS 134 141 275
XALETS - HUMBERT TORRES DE  51  A  55  ANYS 135 139 274
XALETS - HUMBERT TORRES DE  56  A  60  ANYS 111 156 267
XALETS - HUMBERT TORRES DE  61  A  65  ANYS 138 149 287
XALETS - HUMBERT TORRES DE  66  A  70  ANYS 123 160 283
XALETS - HUMBERT TORRES DE  71  A  75  ANYS 116 120 236
XALETS - HUMBERT TORRES DE  76  A  80  ANYS 67 131 198
XALETS - HUMBERT TORRES MES   DE   80  ANYS 116 197 313
CAMP D,ESPORTS DE   0  A   5  ANYS 95 79 174
CAMP D,ESPORTS DE   6  A  10  ANYS 93 79 172
CAMP D,ESPORTS DE  11  A  15  ANYS 91 93 184
CAMP D,ESPORTS DE  16  A  20  ANYS 105 100 205
CAMP D,ESPORTS DE  21  A  25  ANYS 122 127 249
CAMP D,ESPORTS DE  26  A  30  ANYS 125 128 253
CAMP D,ESPORTS DE  31  A  35  ANYS 111 133 244
CAMP D,ESPORTS DE  36  A  40  ANYS 146 140 286
CAMP D,ESPORTS DE  41  A  45  ANYS 143 140 283
CAMP D,ESPORTS DE  46  A  50  ANYS 148 163 311
CAMP D,ESPORTS DE  51  A  55  ANYS 155 169 324
CAMP D,ESPORTS DE  56  A  60  ANYS 162 170 332
CAMP D,ESPORTS DE  61  A  65  ANYS 145 179 324
CAMP D,ESPORTS DE  66  A  70  ANYS 118 158 276
CAMP D,ESPORTS DE  71  A  75  ANYS 112 139 251
CAMP D,ESPORTS DE  76  A  80  ANYS 83 113 196
CAMP D,ESPORTS MES   DE   80  ANYS 115 246 361
JOC DE LA BOLA DE   0  A   5  ANYS 57 54 111
JOC DE LA BOLA DE   6  A  10  ANYS 77 71 148
JOC DE LA BOLA DE  11  A  15  ANYS 79 87 166
JOC DE LA BOLA DE  16  A  20  ANYS 114 126 240
JOC DE LA BOLA DE  21  A  25  ANYS 125 140 265
JOC DE LA BOLA DE  26  A  30  ANYS 107 83 190
JOC DE LA BOLA DE  31  A  35  ANYS 66 59 125
JOC DE LA BOLA DE  36  A  40  ANYS 64 69 133
JOC DE LA BOLA DE  41  A  45  ANYS 85 95 180
JOC DE LA BOLA DE  46  A  50  ANYS 103 108 211
JOC DE LA BOLA DE  51  A  55  ANYS 146 233 379
JOC DE LA BOLA DE  56  A  60  ANYS 171 173 344
JOC DE LA BOLA DE  61  A  65  ANYS 105 132 237
JOC DE LA BOLA DE  66  A  70  ANYS 99 117 216
JOC DE LA BOLA DE  71  A  75  ANYS 65 68 133
JOC DE LA BOLA DE  76  A  80  ANYS 34 43 77
JOC DE LA BOLA MES   DE   80  ANYS 48 77 125
MARIOLA DE   0  A   5  ANYS 391 392 783
MARIOLA DE   6  A  10  ANYS 329 342 671
MARIOLA DE  11  A  15  ANYS 289 279 568
MARIOLA DE  16  A  20  ANYS 232 267 499
MARIOLA DE  21  A  25  ANYS 310 300 610
MARIOLA DE  26  A  30  ANYS 347 342 689
MARIOLA DE  31  A  35  ANYS 435 378 813
MARIOLA DE  36  A  40  ANYS 533 439 972
MARIOLA DE  41  A  45  ANYS 492 315 807
MARIOLA DE  46  A  50  ANYS 427 360 787
MARIOLA DE  51  A  55  ANYS 382 375 757
MARIOLA DE  56  A  60  ANYS 333 389 722
MARIOLA DE  61  A  65  ANYS 316 318 634
MARIOLA DE  66  A  70  ANYS 241 309 550
MARIOLA DE  71  A  75  ANYS 224 269 493
MARIOLA DE  76  A  80  ANYS 159 251 410
MARIOLA MES   DE   80  ANYS 232 399 631
BALAFIA DE   0  A   5  ANYS 533 496 1029
BALAFIA DE   6  A  10  ANYS 611 558 1169
BALAFIA DE  11  A  15  ANYS 399 411 810
BALAFIA DE  16  A  20  ANYS 319 274 593
BALAFIA DE  21  A  25  ANYS 318 292 610
BALAFIA DE  26  A  30  ANYS 305 347 652
BALAFIA DE  31  A  35  ANYS 448 514 962
BALAFIA DE  36  A  40  ANYS 808 741 1549
BALAFIA DE  41  A  45  ANYS 815 759 1574
BALAFIA DE  46  A  50  ANYS 631 555 1186
BALAFIA DE  51  A  55  ANYS 468 449 917
BALAFIA DE  56  A  60  ANYS 395 357 752
BALAFIA DE  61  A  65  ANYS 273 289 562
BALAFIA DE  66  A  70  ANYS 234 282 516
BALAFIA DE  71  A  75  ANYS 179 260 439
BALAFIA DE  76  A  80  ANYS 147 190 337
BALAFIA MES   DE   80  ANYS 202 346 548
SECA DE SANT PERE DE   0  A   5  ANYS 112 119 231
SECA DE SANT PERE DE   6  A  10  ANYS 126 148 274
SECA DE SANT PERE DE  11  A  15  ANYS 131 136 267
SECA DE SANT PERE DE  16  A  20  ANYS 104 102 206
SECA DE SANT PERE DE  21  A  25  ANYS 121 86 207
SECA DE SANT PERE DE  26  A  30  ANYS 92 96 188
SECA DE SANT PERE DE  31  A  35  ANYS 113 108 221
SECA DE SANT PERE DE  36  A  40  ANYS 166 171 337
SECA DE SANT PERE DE  41  A  45  ANYS 187 181 368
SECA DE SANT PERE DE  46  A  50  ANYS 180 141 321
SECA DE SANT PERE DE  51  A  55  ANYS 137 123 260
SECA DE SANT PERE DE  56  A  60  ANYS 111 109 220
SECA DE SANT PERE DE  61  A  65  ANYS 88 83 171
SECA DE SANT PERE DE  66  A  70  ANYS 67 88 155
SECA DE SANT PERE DE  71  A  75  ANYS 69 89 158
SECA DE SANT PERE DE  76  A  80  ANYS 45 65 110
SECA DE SANT PERE MES   DE   80  ANYS 51 80 131
PARDINYES DE   0  A   5  ANYS 420 395 815
PARDINYES DE   6  A  10  ANYS 440 404 844
PARDINYES DE  11  A  15  ANYS 450 417 867
PARDINYES DE  16  A  20  ANYS 382 307 689
PARDINYES DE  21  A  25  ANYS 343 306 649
PARDINYES DE  26  A  30  ANYS 336 333 669
PARDINYES DE  31  A  35  ANYS 381 384 765
PARDINYES DE  36  A  40  ANYS 583 597 1180
PARDINYES DE  41  A  45  ANYS 624 652 1276
PARDINYES DE  46  A  50  ANYS 666 616 1282
PARDINYES DE  51  A  55  ANYS 540 508 1048
PARDINYES DE  56  A  60  ANYS 397 394 791
PARDINYES DE  61  A  65  ANYS 295 290 585
PARDINYES DE  66  A  70  ANYS 221 240 461
PARDINYES DE  71  A  75  ANYS 121 196 317
PARDINYES DE  76  A  80  ANYS 97 151 248
PARDINYES MES   DE   80  ANYS 163 291 454
CAPPONT DE   0  A   5  ANYS 417 414 831
CAPPONT DE   6  A  10  ANYS 355 349 704
CAPPONT DE  11  A  15  ANYS 283 275 558
CAPPONT DE  16  A  20  ANYS 310 272 582
CAPPONT DE  21  A  25  ANYS 317 287 604
CAPPONT DE  26  A  30  ANYS 352 334 686
CAPPONT DE  31  A  35  ANYS 470 455 925
CAPPONT DE  36  A  40  ANYS 597 584 1181
CAPPONT DE  41  A  45  ANYS 554 524 1078
CAPPONT DE  46  A  50  ANYS 472 490 962
CAPPONT DE  51  A  55  ANYS 469 464 933
CAPPONT DE  56  A  60  ANYS 375 386 761
CAPPONT DE  61  A  65  ANYS 309 330 639
CAPPONT DE  66  A  70  ANYS 242 304 546
CAPPONT DE  71  A  75  ANYS 181 240 421
CAPPONT DE  76  A  80  ANYS 124 201 325
CAPPONT MES   DE   80  ANYS 214 360 574
LA BORDETA DE   0  A   5  ANYS 510 410 920
LA BORDETA DE   6  A  10  ANYS 487 400 887
LA BORDETA DE  11  A  15  ANYS 421 396 817
LA BORDETA DE  16  A  20  ANYS 388 352 740
LA BORDETA DE  21  A  25  ANYS 374 331 705
LA BORDETA DE  26  A  30  ANYS 324 358 682
LA BORDETA DE  31  A  35  ANYS 457 453 910
LA BORDETA DE  36  A  40  ANYS 632 636 1268
LA BORDETA DE  41  A  45  ANYS 683 661 1344
LA BORDETA DE  46  A  50  ANYS 561 533 1094
LA BORDETA DE  51  A  55  ANYS 572 477 1049
LA BORDETA DE  56  A  60  ANYS 374 404 778
LA BORDETA DE  61  A  65  ANYS 297 321 618
LA BORDETA DE  66  A  70  ANYS 250 260 510
LA BORDETA DE  71  A  75  ANYS 192 194 386
LA BORDETA DE  76  A  80  ANYS 117 167 284
LA BORDETA MES   DE   80  ANYS 170 288 458
MAGRANERS DE   0  A   5  ANYS 84 69 153
MAGRANERS DE   6  A  10  ANYS 84 66 150
MAGRANERS DE  11  A  15  ANYS 86 65 151
MAGRANERS DE  16  A  20  ANYS 69 80 149
MAGRANERS DE  21  A  25  ANYS 91 82 173
MAGRANERS DE  26  A  30  ANYS 100 97 197
MAGRANERS DE  31  A  35  ANYS 101 103 204
MAGRANERS DE  36  A  40  ANYS 113 94 207
MAGRANERS DE  41  A  45  ANYS 100 90 190
MAGRANERS DE  46  A  50  ANYS 113 114 227
MAGRANERS DE  51  A  55  ANYS 98 89 187
MAGRANERS DE  56  A  60  ANYS 83 86 169
MAGRANERS DE  61  A  65  ANYS 68 50 118
MAGRANERS DE  66  A  70  ANYS 52 64 116
MAGRANERS DE  71  A  75  ANYS 36 41 77
MAGRANERS DE  76  A  80  ANYS 36 42 78
MAGRANERS MES   DE   80  ANYS 40 75 115
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE   0  A   5  ANYS 169 159 328
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE   6  A  10  ANYS 130 119 249
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  11  A  15  ANYS 59 73 132
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  16  A  20  ANYS 51 62 113
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  21  A  25  ANYS 65 66 131
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  26  A  30  ANYS 84 105 189
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  31  A  35  ANYS 171 161 332
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  36  A  40  ANYS 202 202 404
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  41  A  45  ANYS 168 168 336
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  46  A  50  ANYS 132 104 236
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  51  A  55  ANYS 107 104 211
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  56  A  60  ANYS 92 79 171
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  61  A  65  ANYS 61 77 138
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  66  A  70  ANYS 45 38 83
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  71  A  75  ANYS 22 39 61
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  76  A  80  ANYS 16 21 37
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. MES   DE   80  ANYS 22 33 55
BUTSENIT DE   0  A   5  ANYS 17 15 32
BUTSENIT DE   6  A  10  ANYS 21 19 40
BUTSENIT DE  11  A  15  ANYS 33 28 61
BUTSENIT DE  16  A  20  ANYS 33 20 53
BUTSENIT DE  21  A  25  ANYS 29 37 66
BUTSENIT DE  26  A  30  ANYS 27 32 59
BUTSENIT DE  31  A  35  ANYS 38 30 68
BUTSENIT DE  36  A  40  ANYS 46 33 79
BUTSENIT DE  41  A  45  ANYS 50 41 91
BUTSENIT DE  46  A  50  ANYS 43 46 89
BUTSENIT DE  51  A  55  ANYS 79 58 137
BUTSENIT DE  56  A  60  ANYS 47 50 97
BUTSENIT DE  61  A  65  ANYS 40 47 87
BUTSENIT DE  66  A  70  ANYS 59 63 122
BUTSENIT DE  71  A  75  ANYS 46 53 99
BUTSENIT DE  76  A  80  ANYS 35 43 78
BUTSENIT MES   DE   80  ANYS 52 78 130
TORRES DE SANUI DE   0  A   5  ANYS 79 68 147
TORRES DE SANUI DE   6  A  10  ANYS 80 84 164
TORRES DE SANUI DE  11  A  15  ANYS 83 92 175
TORRES DE SANUI DE  16  A  20  ANYS 84 73 157
TORRES DE SANUI DE  21  A  25  ANYS 104 91 195
TORRES DE SANUI DE  26  A  30  ANYS 81 65 146
TORRES DE SANUI DE  31  A  35  ANYS 75 81 156
TORRES DE SANUI DE  36  A  40  ANYS 65 82 147
TORRES DE SANUI DE  41  A  45  ANYS 97 102 199
TORRES DE SANUI DE  46  A  50  ANYS 104 106 210
TORRES DE SANUI DE  51  A  55  ANYS 118 119 237
TORRES DE SANUI DE  56  A  60  ANYS 102 137 239
TORRES DE SANUI DE  61  A  65  ANYS 97 97 194
TORRES DE SANUI DE  66  A  70  ANYS 78 72 150
TORRES DE SANUI DE  71  A  75  ANYS 52 42 94
TORRES DE SANUI DE  76  A  80  ANYS 29 30 59
TORRES DE SANUI MES   DE   80  ANYS 39 59 98
BASSES D,ALPICAT DE   0  A   5  ANYS 27 30 57
BASSES D,ALPICAT DE   6  A  10  ANYS 36 38 74
BASSES D,ALPICAT DE  11  A  15  ANYS 49 58 107
BASSES D,ALPICAT DE  16  A  20  ANYS 58 56 114
BASSES D,ALPICAT DE  21  A  25  ANYS 62 53 115
BASSES D,ALPICAT DE  26  A  30  ANYS 40 42 82
BASSES D,ALPICAT DE  31  A  35  ANYS 39 29 68
BASSES D,ALPICAT DE  36  A  40  ANYS 51 39 90
BASSES D,ALPICAT DE  41  A  45  ANYS 53 57 110
BASSES D,ALPICAT DE  46  A  50  ANYS 78 63 141
BASSES D,ALPICAT DE  51  A  55  ANYS 86 82 168
BASSES D,ALPICAT DE  56  A  60  ANYS 77 76 153
BASSES D,ALPICAT DE  61  A  65  ANYS 86 68 154
BASSES D,ALPICAT DE  66  A  70  ANYS 61 52 113
BASSES D,ALPICAT DE  71  A  75  ANYS 36 40 76
BASSES D,ALPICAT DE  76  A  80  ANYS 25 38 63
BASSES D,ALPICAT MES   DE   80  ANYS 48 73 121
LLIVIA DE   0  A   5  ANYS 55 44 99
LLIVIA DE   6  A  10  ANYS 42 48 90
LLIVIA DE  11  A  15  ANYS 36 23 59
LLIVIA DE  16  A  20  ANYS 36 28 64
LLIVIA DE  21  A  25  ANYS 35 42 77
LLIVIA DE  26  A  30  ANYS 43 61 104
LLIVIA DE  31  A  35  ANYS 57 49 106
LLIVIA DE  36  A  40  ANYS 73 62 135
LLIVIA DE  41  A  45  ANYS 67 51 118
LLIVIA DE  46  A  50  ANYS 63 60 123
LLIVIA DE  51  A  55  ANYS 64 48 112
LLIVIA DE  56  A  60  ANYS 47 43 90
LLIVIA DE  61  A  65  ANYS 37 51 88
LLIVIA DE  66  A  70  ANYS 32 45 77
LLIVIA DE  71  A  75  ANYS 40 33 73
LLIVIA DE  76  A  80  ANYS 22 34 56
LLIVIA MES   DE   80  ANYS 53 73 126
RAIMAT - SUCHS DE   0  A   5  ANYS 32 30 62
RAIMAT - SUCHS DE   6  A  10  ANYS 33 37 70
RAIMAT - SUCHS DE  11  A  15  ANYS 36 42 78
RAIMAT - SUCHS DE  16  A  20  ANYS 27 31 58
RAIMAT - SUCHS DE  21  A  25  ANYS 27 11 38
RAIMAT - SUCHS DE  26  A  30  ANYS 31 16 47
RAIMAT - SUCHS DE  31  A  35  ANYS 21 26 47
RAIMAT - SUCHS DE  36  A  40  ANYS 44 38 82
RAIMAT - SUCHS DE  41  A  45  ANYS 46 36 82
RAIMAT - SUCHS DE  46  A  50  ANYS 35 43 78
RAIMAT - SUCHS DE  51  A  55  ANYS 42 28 70
RAIMAT - SUCHS DE  56  A  60  ANYS 27 33 60
RAIMAT - SUCHS DE  61  A  65  ANYS 28 38 66
RAIMAT - SUCHS DE  66  A  70  ANYS 32 32 64
RAIMAT - SUCHS DE  71  A  75  ANYS 25 28 53
RAIMAT - SUCHS DE  76  A  80  ANYS 19 32 51
RAIMAT - SUCHS MES   DE   80  ANYS 35 33 68