NOM BARRI EDATS TOTAL HOMES TOTAL DONES TOTAL
CENTRE HISTORIC DE   0  A   5  ANYS 314 319 633
CENTRE HISTORIC DE   6  A  10  ANYS 277 244 521
CENTRE HISTORIC DE  11  A  15  ANYS 219 181 400
CENTRE HISTORIC DE  16  A  20  ANYS 226 220 446
CENTRE HISTORIC DE  21  A  25  ANYS 287 316 603
CENTRE HISTORIC DE  26  A  30  ANYS 366 337 703
CENTRE HISTORIC DE  31  A  35  ANYS 448 373 821
CENTRE HISTORIC DE  36  A  40  ANYS 616 432 1048
CENTRE HISTORIC DE  41  A  45  ANYS 655 411 1066
CENTRE HISTORIC DE  46  A  50  ANYS 529 390 919
CENTRE HISTORIC DE  51  A  55  ANYS 429 330 759
CENTRE HISTORIC DE  56  A  60  ANYS 316 242 558
CENTRE HISTORIC DE  61  A  65  ANYS 220 198 418
CENTRE HISTORIC DE  66  A  70  ANYS 159 160 319
CENTRE HISTORIC DE  71  A  75  ANYS 116 160 276
CENTRE HISTORIC DE  76  A  80  ANYS 89 153 242
CENTRE HISTORIC MES   DE   80  ANYS 161 367 528
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE   0  A   5  ANYS 95 96 191
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE   6  A  10  ANYS 96 76 172
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  11  A  15  ANYS 67 77 144
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  16  A  20  ANYS 95 75 170
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  21  A  25  ANYS 116 124 240
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  26  A  30  ANYS 132 156 288
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  31  A  35  ANYS 156 127 283
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  36  A  40  ANYS 189 145 334
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  41  A  45  ANYS 214 153 367
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  46  A  50  ANYS 158 164 322
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  51  A  55  ANYS 153 124 277
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  56  A  60  ANYS 121 148 269
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  61  A  65  ANYS 104 114 218
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  66  A  70  ANYS 83 96 179
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  71  A  75  ANYS 53 52 105
RAMBLA FERRAN - ESTACIO DE  76  A  80  ANYS 31 50 81
RAMBLA FERRAN - ESTACIO MES   DE   80  ANYS 52 121 173
UNIVERSITAT DE   0  A   5  ANYS 271 246 517
UNIVERSITAT DE   6  A  10  ANYS 244 221 465
UNIVERSITAT DE  11  A  15  ANYS 191 219 410
UNIVERSITAT DE  16  A  20  ANYS 236 254 490
UNIVERSITAT DE  21  A  25  ANYS 306 340 646
UNIVERSITAT DE  26  A  30  ANYS 332 373 705
UNIVERSITAT DE  31  A  35  ANYS 333 355 688
UNIVERSITAT DE  36  A  40  ANYS 402 372 774
UNIVERSITAT DE  41  A  45  ANYS 404 380 784
UNIVERSITAT DE  46  A  50  ANYS 418 389 807
UNIVERSITAT DE  51  A  55  ANYS 380 427 807
UNIVERSITAT DE  56  A  60  ANYS 379 449 828
UNIVERSITAT DE  61  A  65  ANYS 315 399 714
UNIVERSITAT DE  66  A  70  ANYS 291 376 667
UNIVERSITAT DE  71  A  75  ANYS 262 343 605
UNIVERSITAT DE  76  A  80  ANYS 154 227 381
UNIVERSITAT MES   DE   80  ANYS 288 651 939
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE   0  A   5  ANYS 317 271 588
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE   6  A  10  ANYS 239 249 488
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  11  A  15  ANYS 252 229 481
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  16  A  20  ANYS 295 288 583
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  21  A  25  ANYS 368 301 669
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  26  A  30  ANYS 343 331 674
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  31  A  35  ANYS 373 335 708
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  36  A  40  ANYS 469 392 861
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  41  A  45  ANYS 472 386 858
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  46  A  50  ANYS 471 427 898
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  51  A  55  ANYS 443 454 897
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  56  A  60  ANYS 361 378 739
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  61  A  65  ANYS 295 329 624
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  66  A  70  ANYS 239 332 571
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  71  A  75  ANYS 213 295 508
PRINCEP DE VIANA - CLOT DE  76  A  80  ANYS 140 214 354
PRINCEP DE VIANA - CLOT MES   DE   80  ANYS 265 446 711
INSTITUTS - TEMPLERS DE   0  A   5  ANYS 143 135 278
INSTITUTS - TEMPLERS DE   6  A  10  ANYS 167 151 318
INSTITUTS - TEMPLERS DE  11  A  15  ANYS 150 176 326
INSTITUTS - TEMPLERS DE  16  A  20  ANYS 173 156 329
INSTITUTS - TEMPLERS DE  21  A  25  ANYS 192 201 393
INSTITUTS - TEMPLERS DE  26  A  30  ANYS 181 176 357
INSTITUTS - TEMPLERS DE  31  A  35  ANYS 187 198 385
INSTITUTS - TEMPLERS DE  36  A  40  ANYS 216 223 439
INSTITUTS - TEMPLERS DE  41  A  45  ANYS 291 241 532
INSTITUTS - TEMPLERS DE  46  A  50  ANYS 241 263 504
INSTITUTS - TEMPLERS DE  51  A  55  ANYS 248 306 554
INSTITUTS - TEMPLERS DE  56  A  60  ANYS 234 275 509
INSTITUTS - TEMPLERS DE  61  A  65  ANYS 188 231 419
INSTITUTS - TEMPLERS DE  66  A  70  ANYS 156 198 354
INSTITUTS - TEMPLERS DE  71  A  75  ANYS 139 200 339
INSTITUTS - TEMPLERS DE  76  A  80  ANYS 95 147 242
INSTITUTS - TEMPLERS MES   DE   80  ANYS 165 292 457
XALETS - HUMBERT TORRES DE   0  A   5  ANYS 72 82 154
XALETS - HUMBERT TORRES DE   6  A  10  ANYS 79 76 155
XALETS - HUMBERT TORRES DE  11  A  15  ANYS 82 78 160
XALETS - HUMBERT TORRES DE  16  A  20  ANYS 103 80 183
XALETS - HUMBERT TORRES DE  21  A  25  ANYS 128 88 216
XALETS - HUMBERT TORRES DE  26  A  30  ANYS 117 109 226
XALETS - HUMBERT TORRES DE  31  A  35  ANYS 127 122 249
XALETS - HUMBERT TORRES DE  36  A  40  ANYS 164 114 278
XALETS - HUMBERT TORRES DE  41  A  45  ANYS 140 122 262
XALETS - HUMBERT TORRES DE  46  A  50  ANYS 143 147 290
XALETS - HUMBERT TORRES DE  51  A  55  ANYS 134 126 260
XALETS - HUMBERT TORRES DE  56  A  60  ANYS 103 147 250
XALETS - HUMBERT TORRES DE  61  A  65  ANYS 145 165 310
XALETS - HUMBERT TORRES DE  66  A  70  ANYS 124 156 280
XALETS - HUMBERT TORRES DE  71  A  75  ANYS 122 132 254
XALETS - HUMBERT TORRES DE  76  A  80  ANYS 70 125 195
XALETS - HUMBERT TORRES MES   DE   80  ANYS 114 207 321
CAMP D,ESPORTS DE   0  A   5  ANYS 100 83 183
CAMP D,ESPORTS DE   6  A  10  ANYS 78 87 165
CAMP D,ESPORTS DE  11  A  15  ANYS 97 76 173
CAMP D,ESPORTS DE  16  A  20  ANYS 110 110 220
CAMP D,ESPORTS DE  21  A  25  ANYS 110 129 239
CAMP D,ESPORTS DE  26  A  30  ANYS 147 125 272
CAMP D,ESPORTS DE  31  A  35  ANYS 91 125 216
CAMP D,ESPORTS DE  36  A  40  ANYS 134 130 264
CAMP D,ESPORTS DE  41  A  45  ANYS 149 141 290
CAMP D,ESPORTS DE  46  A  50  ANYS 148 150 298
CAMP D,ESPORTS DE  51  A  55  ANYS 137 159 296
CAMP D,ESPORTS DE  56  A  60  ANYS 155 173 328
CAMP D,ESPORTS DE  61  A  65  ANYS 151 171 322
CAMP D,ESPORTS DE  66  A  70  ANYS 114 173 287
CAMP D,ESPORTS DE  71  A  75  ANYS 126 134 260
CAMP D,ESPORTS DE  76  A  80  ANYS 82 131 213
CAMP D,ESPORTS MES   DE   80  ANYS 118 240 358
JOC DE LA BOLA DE   0  A   5  ANYS 51 56 107
JOC DE LA BOLA DE   6  A  10  ANYS 79 65 144
JOC DE LA BOLA DE  11  A  15  ANYS 81 82 163
JOC DE LA BOLA DE  16  A  20  ANYS 98 120 218
JOC DE LA BOLA DE  21  A  25  ANYS 119 136 255
JOC DE LA BOLA DE  26  A  30  ANYS 108 93 201
JOC DE LA BOLA DE  31  A  35  ANYS 55 56 111
JOC DE LA BOLA DE  36  A  40  ANYS 70 69 139
JOC DE LA BOLA DE  41  A  45  ANYS 83 91 174
JOC DE LA BOLA DE  46  A  50  ANYS 93 114 207
JOC DE LA BOLA DE  51  A  55  ANYS 129 203 332
JOC DE LA BOLA DE  56  A  60  ANYS 177 194 371
JOC DE LA BOLA DE  61  A  65  ANYS 113 127 240
JOC DE LA BOLA DE  66  A  70  ANYS 104 123 227
JOC DE LA BOLA DE  71  A  75  ANYS 74 72 146
JOC DE LA BOLA DE  76  A  80  ANYS 33 43 76
JOC DE LA BOLA MES   DE   80  ANYS 49 81 130
MARIOLA DE   0  A   5  ANYS 374 383 757
MARIOLA DE   6  A  10  ANYS 335 339 674
MARIOLA DE  11  A  15  ANYS 302 295 597
MARIOLA DE  16  A  20  ANYS 238 267 505
MARIOLA DE  21  A  25  ANYS 322 298 620
MARIOLA DE  26  A  30  ANYS 346 340 686
MARIOLA DE  31  A  35  ANYS 407 367 774
MARIOLA DE  36  A  40  ANYS 495 433 928
MARIOLA DE  41  A  45  ANYS 523 352 875
MARIOLA DE  46  A  50  ANYS 414 356 770
MARIOLA DE  51  A  55  ANYS 379 384 763
MARIOLA DE  56  A  60  ANYS 346 370 716
MARIOLA DE  61  A  65  ANYS 313 345 658
MARIOLA DE  66  A  70  ANYS 251 296 547
MARIOLA DE  71  A  75  ANYS 229 271 500
MARIOLA DE  76  A  80  ANYS 158 248 406
MARIOLA MES   DE   80  ANYS 225 405 630
BALAFIA DE   0  A   5  ANYS 474 471 945
BALAFIA DE   6  A  10  ANYS 612 546 1158
BALAFIA DE  11  A  15  ANYS 449 476 925
BALAFIA DE  16  A  20  ANYS 326 285 611
BALAFIA DE  21  A  25  ANYS 310 280 590
BALAFIA DE  26  A  30  ANYS 330 340 670
BALAFIA DE  31  A  35  ANYS 408 474 882
BALAFIA DE  36  A  40  ANYS 756 696 1452
BALAFIA DE  41  A  45  ANYS 800 770 1570
BALAFIA DE  46  A  50  ANYS 669 607 1276
BALAFIA DE  51  A  55  ANYS 495 477 972
BALAFIA DE  56  A  60  ANYS 388 372 760
BALAFIA DE  61  A  65  ANYS 293 296 589
BALAFIA DE  66  A  70  ANYS 240 268 508
BALAFIA DE  71  A  75  ANYS 198 272 470
BALAFIA DE  76  A  80  ANYS 132 180 312
BALAFIA MES   DE   80  ANYS 194 347 541
SECA DE SANT PERE DE   0  A   5  ANYS 119 118 237
SECA DE SANT PERE DE   6  A  10  ANYS 118 151 269
SECA DE SANT PERE DE  11  A  15  ANYS 128 142 270
SECA DE SANT PERE DE  16  A  20  ANYS 101 115 216
SECA DE SANT PERE DE  21  A  25  ANYS 118 81 199
SECA DE SANT PERE DE  26  A  30  ANYS 104 102 206
SECA DE SANT PERE DE  31  A  35  ANYS 108 98 206
SECA DE SANT PERE DE  36  A  40  ANYS 172 158 330
SECA DE SANT PERE DE  41  A  45  ANYS 191 166 357
SECA DE SANT PERE DE  46  A  50  ANYS 184 162 346
SECA DE SANT PERE DE  51  A  55  ANYS 146 124 270
SECA DE SANT PERE DE  56  A  60  ANYS 110 120 230
SECA DE SANT PERE DE  61  A  65  ANYS 98 79 177
SECA DE SANT PERE DE  66  A  70  ANYS 67 91 158
SECA DE SANT PERE DE  71  A  75  ANYS 69 87 156
SECA DE SANT PERE DE  76  A  80  ANYS 40 63 103
SECA DE SANT PERE MES   DE   80  ANYS 56 91 147
PARDINYES DE   0  A   5  ANYS 411 367 778
PARDINYES DE   6  A  10  ANYS 454 420 874
PARDINYES DE  11  A  15  ANYS 465 406 871
PARDINYES DE  16  A  20  ANYS 388 336 724
PARDINYES DE  21  A  25  ANYS 328 299 627
PARDINYES DE  26  A  30  ANYS 351 312 663
PARDINYES DE  31  A  35  ANYS 369 385 754
PARDINYES DE  36  A  40  ANYS 510 556 1066
PARDINYES DE  41  A  45  ANYS 612 647 1259
PARDINYES DE  46  A  50  ANYS 661 614 1275
PARDINYES DE  51  A  55  ANYS 572 537 1109
PARDINYES DE  56  A  60  ANYS 416 436 852
PARDINYES DE  61  A  65  ANYS 297 297 594
PARDINYES DE  66  A  70  ANYS 224 248 472
PARDINYES DE  71  A  75  ANYS 137 218 355
PARDINYES DE  76  A  80  ANYS 93 144 237
PARDINYES MES   DE   80  ANYS 167 288 455
CAPPONT DE   0  A   5  ANYS 401 412 813
CAPPONT DE   6  A  10  ANYS 353 367 720
CAPPONT DE  11  A  15  ANYS 291 274 565
CAPPONT DE  16  A  20  ANYS 320 291 611
CAPPONT DE  21  A  25  ANYS 308 292 600
CAPPONT DE  26  A  30  ANYS 328 328 656
CAPPONT DE  31  A  35  ANYS 430 402 832
CAPPONT DE  36  A  40  ANYS 580 607 1187
CAPPONT DE  41  A  45  ANYS 575 539 1114
CAPPONT DE  46  A  50  ANYS 500 483 983
CAPPONT DE  51  A  55  ANYS 463 469 932
CAPPONT DE  56  A  60  ANYS 378 395 773
CAPPONT DE  61  A  65  ANYS 329 354 683
CAPPONT DE  66  A  70  ANYS 232 304 536
CAPPONT DE  71  A  75  ANYS 201 256 457
CAPPONT DE  76  A  80  ANYS 114 186 300
CAPPONT MES   DE   80  ANYS 229 378 607
LA BORDETA DE   0  A   5  ANYS 499 404 903
LA BORDETA DE   6  A  10  ANYS 491 397 888
LA BORDETA DE  11  A  15  ANYS 416 415 831
LA BORDETA DE  16  A  20  ANYS 409 358 767
LA BORDETA DE  21  A  25  ANYS 359 335 694
LA BORDETA DE  26  A  30  ANYS 341 323 664
LA BORDETA DE  31  A  35  ANYS 427 440 867
LA BORDETA DE  36  A  40  ANYS 597 613 1210
LA BORDETA DE  41  A  45  ANYS 672 662 1334
LA BORDETA DE  46  A  50  ANYS 595 555 1150
LA BORDETA DE  51  A  55  ANYS 536 485 1021
LA BORDETA DE  56  A  60  ANYS 437 419 856
LA BORDETA DE  61  A  65  ANYS 301 340 641
LA BORDETA DE  66  A  70  ANYS 266 282 548
LA BORDETA DE  71  A  75  ANYS 200 200 400
LA BORDETA DE  76  A  80  ANYS 106 162 268
LA BORDETA MES   DE   80  ANYS 175 298 473
MAGRANERS DE   0  A   5  ANYS 81 62 143
MAGRANERS DE   6  A  10  ANYS 81 65 146
MAGRANERS DE  11  A  15  ANYS 93 64 157
MAGRANERS DE  16  A  20  ANYS 77 73 150
MAGRANERS DE  21  A  25  ANYS 81 81 162
MAGRANERS DE  26  A  30  ANYS 116 100 216
MAGRANERS DE  31  A  35  ANYS 103 92 195
MAGRANERS DE  36  A  40  ANYS 113 104 217
MAGRANERS DE  41  A  45  ANYS 104 84 188
MAGRANERS DE  46  A  50  ANYS 114 115 229
MAGRANERS DE  51  A  55  ANYS 99 100 199
MAGRANERS DE  56  A  60  ANYS 84 82 166
MAGRANERS DE  61  A  65  ANYS 70 66 136
MAGRANERS DE  66  A  70  ANYS 54 60 114
MAGRANERS DE  71  A  75  ANYS 47 40 87
MAGRANERS DE  76  A  80  ANYS 29 42 71
MAGRANERS MES   DE   80  ANYS 45 73 118
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE   0  A   5  ANYS 160 160 320
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE   6  A  10  ANYS 134 116 250
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  11  A  15  ANYS 73 84 157
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  16  A  20  ANYS 50 59 109
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  21  A  25  ANYS 59 65 124
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  26  A  30  ANYS 88 103 191
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  31  A  35  ANYS 143 151 294
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  36  A  40  ANYS 200 195 395
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  41  A  45  ANYS 163 177 340
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  46  A  50  ANYS 150 114 264
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  51  A  55  ANYS 107 106 213
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  56  A  60  ANYS 86 83 169
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  61  A  65  ANYS 80 74 154
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  66  A  70  ANYS 44 48 92
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  71  A  75  ANYS 24 41 65
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. DE  76  A  80  ANYS 18 21 39
CAPPONT-POLIGON-VILANOV. MES   DE   80  ANYS 26 33 59
BUTSENIT DE   0  A   5  ANYS 8 14 22
BUTSENIT DE   6  A  10  ANYS 28 13 41
BUTSENIT DE  11  A  15  ANYS 27 28 55
BUTSENIT DE  16  A  20  ANYS 39 17 56
BUTSENIT DE  21  A  25  ANYS 27 33 60
BUTSENIT DE  26  A  30  ANYS 25 31 56
BUTSENIT DE  31  A  35  ANYS 39 31 70
BUTSENIT DE  36  A  40  ANYS 47 28 75
BUTSENIT DE  41  A  45  ANYS 49 42 91
BUTSENIT DE  46  A  50  ANYS 40 41 81
BUTSENIT DE  51  A  55  ANYS 79 56 135
BUTSENIT DE  56  A  60  ANYS 51 54 105
BUTSENIT DE  61  A  65  ANYS 37 41 78
BUTSENIT DE  66  A  70  ANYS 54 61 115
BUTSENIT DE  71  A  75  ANYS 44 56 100
BUTSENIT DE  76  A  80  ANYS 33 36 69
BUTSENIT MES   DE   80  ANYS 58 87 145
TORRES DE SANUI DE   0  A   5  ANYS 78 76 154
TORRES DE SANUI DE   6  A  10  ANYS 80 83 163
TORRES DE SANUI DE  11  A  15  ANYS 100 101 201
TORRES DE SANUI DE  16  A  20  ANYS 88 81 169
TORRES DE SANUI DE  21  A  25  ANYS 91 85 176
TORRES DE SANUI DE  26  A  30  ANYS 79 66 145
TORRES DE SANUI DE  31  A  35  ANYS 80 78 158
TORRES DE SANUI DE  36  A  40  ANYS 65 85 150
TORRES DE SANUI DE  41  A  45  ANYS 106 110 216
TORRES DE SANUI DE  46  A  50  ANYS 108 114 222
TORRES DE SANUI DE  51  A  55  ANYS 108 110 218
TORRES DE SANUI DE  56  A  60  ANYS 124 140 264
TORRES DE SANUI DE  61  A  65  ANYS 99 113 212
TORRES DE SANUI DE  66  A  70  ANYS 88 67 155
TORRES DE SANUI DE  71  A  75  ANYS 51 48 99
TORRES DE SANUI DE  76  A  80  ANYS 34 29 63
TORRES DE SANUI MES   DE   80  ANYS 35 59 94
BASSES D,ALPICAT DE   0  A   5  ANYS 23 28 51
BASSES D,ALPICAT DE   6  A  10  ANYS 43 37 80
BASSES D,ALPICAT DE  11  A  15  ANYS 48 56 104
BASSES D,ALPICAT DE  16  A  20  ANYS 53 62 115
BASSES D,ALPICAT DE  21  A  25  ANYS 67 59 126
BASSES D,ALPICAT DE  26  A  30  ANYS 35 39 74
BASSES D,ALPICAT DE  31  A  35  ANYS 34 26 60
BASSES D,ALPICAT DE  36  A  40  ANYS 55 37 92
BASSES D,ALPICAT DE  41  A  45  ANYS 44 56 100
BASSES D,ALPICAT DE  46  A  50  ANYS 74 71 145
BASSES D,ALPICAT DE  51  A  55  ANYS 92 79 171
BASSES D,ALPICAT DE  56  A  60  ANYS 81 71 152
BASSES D,ALPICAT DE  61  A  65  ANYS 83 74 157
BASSES D,ALPICAT DE  66  A  70  ANYS 57 52 109
BASSES D,ALPICAT DE  71  A  75  ANYS 43 36 79
BASSES D,ALPICAT DE  76  A  80  ANYS 23 38 61
BASSES D,ALPICAT MES   DE   80  ANYS 59 77 136
LLIVIA DE   0  A   5  ANYS 49 39 88
LLIVIA DE   6  A  10  ANYS 47 46 93
LLIVIA DE  11  A  15  ANYS 41 32 73
LLIVIA DE  16  A  20  ANYS 39 27 66
LLIVIA DE  21  A  25  ANYS 33 33 66
LLIVIA DE  26  A  30  ANYS 43 54 97
LLIVIA DE  31  A  35  ANYS 60 64 124
LLIVIA DE  36  A  40  ANYS 71 57 128
LLIVIA DE  41  A  45  ANYS 66 55 121
LLIVIA DE  46  A  50  ANYS 58 62 120
LLIVIA DE  51  A  55  ANYS 61 49 110
LLIVIA DE  56  A  60  ANYS 55 47 102
LLIVIA DE  61  A  65  ANYS 43 44 87
LLIVIA DE  66  A  70  ANYS 33 47 80
LLIVIA DE  71  A  75  ANYS 44 34 78
LLIVIA DE  76  A  80  ANYS 18 23 41
LLIVIA MES   DE   80  ANYS 44 72 116
RAIMAT - SUCHS DE   0  A   5  ANYS 30 23 53
RAIMAT - SUCHS DE   6  A  10  ANYS 33 37 70
RAIMAT - SUCHS DE  11  A  15  ANYS 39 34 73
RAIMAT - SUCHS DE  16  A  20  ANYS 31 37 68
RAIMAT - SUCHS DE  21  A  25  ANYS 28 13 41
RAIMAT - SUCHS DE  26  A  30  ANYS 27 17 44
RAIMAT - SUCHS DE  31  A  35  ANYS 22 23 45
RAIMAT - SUCHS DE  36  A  40  ANYS 40 36 76
RAIMAT - SUCHS DE  41  A  45  ANYS 39 38 77
RAIMAT - SUCHS DE  46  A  50  ANYS 40 47 87
RAIMAT - SUCHS DE  51  A  55  ANYS 43 29 72
RAIMAT - SUCHS DE  56  A  60  ANYS 28 35 63
RAIMAT - SUCHS DE  61  A  65  ANYS 28 34 62
RAIMAT - SUCHS DE  66  A  70  ANYS 30 35 65
RAIMAT - SUCHS DE  71  A  75  ANYS 29 27 56
RAIMAT - SUCHS DE  76  A  80  ANYS 20 29 49
RAIMAT - SUCHS MES   DE   80  ANYS 34 41 75