Colaboración y Participación de la Ciudadanía

Els ciutadans i ciutadanes poden col·laborar en la millora dels serveis municipals, aportant els seus suggeriments i queixes a través dels diferents canals que posa a disposició l'ajuntament:

Totes les persones poden col·laborar en la millora continua dels serveis municipals i totes les aportacions es posaran en coneixement dels responsables dels serveis i seran tingudes en compte en els processos de revisió, actualització i ampliació del Catàleg de Tràmits i Serveis.