Covid-19

Amb motiu de la COVID-19 l’Ajuntament de Lleida ha desenvolupat tot un seguit d’actuacions per frenar l’expansió de la pandèmia i fer front a les necessitats ciutadanes que s’han generat amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per aquesta malaltia. En aquest espai podeu trobar informació general de la COVID-19 i informació relacionada amb l’actuació de l’Ajuntament de Lleida, facilitant d’aquesta manera el retiment de comptes a la ciutadania.

Informació General

Informació sobre les actuacions de l’Ajuntament de Lleida en relació a la COVID – 19

  • Web Paeria COVID – 19