Com utilitzar les dades

Inici > Com utilitzar les dades

Formats dels fitxers


SHP (ESRI)

Shapefile és un format propietari de dades espacials que és l’estàndard per a l’intercanvi d’informació geogràfica entre Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS). És un format vectorial d’emmagatzematge digital on es guarda la localització d’elements geogràfics i els atributs associats a aquest, però sense capacitat per emmagatzemar informació topològica. El generen diversos arxius, mínim tres i té tres tipus d’extensions: .shp, .shx i .dbf.
Programes lectors: ArcGIS Explorer
Més informació

PDF (Format de Document Portàtil)

Document de format portable universal que manté l’apariència del document independentment del sistema operatiu que s’utilitzi (multiplataforma). Inclou qualsevol combinació de text, multimèdia i hipertext i a més es pot xifrar el contingut i signar-lo digitalment. És l’estàndard ISO, des de 2008, per a fitxers contenidors de documents electrònics de cara a la preservació de llarga durada. És una especificació que es pot crear, visualitzar o modificar amb eines de software lliure. Aquest format originalment era propietari (fins 2008).
Programes lectors: Adobe Acrobat, Foxit i OpenOffice Writer.
Més informació

CSV (Valors separats per coma)

Tipus de documents en format obert senzill per representar dades en format de taula, en columnes separades per comes (o punt i coma, on la coma és el separador decimal) i les files són salts de línia. Els camps que tenen una coma, un salt de línia o una cometa doble s’han de tancar entre cometes dobles. No indica un joc concret de caràcters, ni com van situats els bytes, ni el format per al salt de línia. Les extensions que s’utilitzen són .csv i .txt.
Programes lectors: : Microsoft Excel, Microsoft Access, OpenOffice Calc i editor de textos.
Més informació

KML-KMZ (Llenguatge d’Etiquetat d’Ull de Pany)

Gramàtica XML i format d’arxiu per a la creació de models i emmagatzematge de funcions geogràfiques com punts, línies, imatges, polígons i models que es mostraran principalment en aplicacions de mapes. S’utilitza per compartir llocs i informació entre aplicacions. És l’estàndard de l’Open Geospatial Consortium i es pot fer servir a través de Google Earth. Els fitxers KML es distribueixen comprimits com a fitxers KMZ.
Programes lectors: Google Earth i ArcGIS Explorer
Més informació

WMS (Servei de Mapes Web)

Format que produeix mapes de dades referenciades espaialment, de manera dinàmica, a partir d’informació geogràfica. És estàndard internacional. Els mapes WMS es generen normalment en un format d’imatge com PNG, GIF o JPG, i opcionalment com gràfics vectorials en format SVD o WebCGM.
Més informació

HTML

És un estàndard que, en les seves diferents versions, defineix una estructura bàsica i un codi (anomenat codi HTML) per a la definició de contingut d'una pàgina web, com text, imatges, etc.
Més informació

XLS

Format de fulls de càlcul desenvolupat per Microsoft, que conté files i columnes de cel·les i cadascuna pot incloure dades, fórmules, text, taules i gràfics.
Més informació

ZIP

Format d’emmatzematge sense pèrdua, molt utilitzat per la compressió de dades com a documents, imatges o programes. Més informació

 

El més descarregat

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, Eix 1, i en un 25% pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

Aquest projecte no ha suposat cap despesa pressupostària ni ha estat externalitzat per part de l'Ajuntament de Lleida.
Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Generalitat de Catalunya - Departament de Governació i Relacions Institucionals
Diputació de Lleida
Assessorament a l'usuari
© Ajuntament de Lleida | Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida

paeria.cat