Índex

Inici

Ajuntament

Ingressos

Classificació económica

Pressupost per conceptes d'ingrés

Despeses

Classificació económica

Pressupost econòmic per partides de despesa

Classificació per àrees de despesa

Pressupost per programes de despesa

Classificació orgànica

Pressupost orgànic per partides de despesa

Classificació orgànica-per programa-econòmica

Pressupost orgànic-per programa-econòmic per partides de despesa

Institut Municipal de Treball "Salvador Seguí"

Ingressos

Despeses econòmic

Despeses per programa

Institut Municipal d'Informàtica

Ingressos

Despeses

Institut Municipal de Mercats i Consum

Ingressos

Despeses econòmic

Despeses per programa

Patronat Municipal de Turisme

Ingressos

Despeses

Institut Municipal d'Acció Cultural

Ingressos

Despeses econòmic

Despeses per programa

Institut Municipal d'Acció Esportiva

Ingressos

Despeses

Institut Municipal d'Educació

Ingressos

Despeses

Empresa Municipal d'Urbanisme, SL

Compte de pèrdues i guanys

Pressupost de capital

Altres

Bases d'execució

Ordenances fiscals