Processos participatius en xarxaLa Paeria - Ajuntament de Lleida
Inici > Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 2015
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 2015

El Programa de participació ciutadana del Pla d’ordenació urbanística municipal és el document que determina les mesures i actuacions previstes per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de planejament, com la formulació d’al·legacions, suggeriments o propostes alternatives en el marc del tràmit d’informació pública del Pla.

Els diferents mecanismes de participació establerts al Programa pretenen obtenir la implicació ciutadana en les diferents fases del procés de formulació del Pla d’ordenació urbanística municipal, i s’articulen a traves de diferents metodologies de participació, tant de caràcter individual com col·lectives, amb els objectius següents:

 • Fomentar i garantir els drets d’informació, iniciativa i participació ciutadana.
 • Facilitar la divulgació i comprensió dels continguts dels treballs.
 • Establir el marc de la participació col·lectiva en la definició del model de territori, del model de ciutat i de la ordenació de l’espai.
 • Utilitzar els mitjans on es pugui donar veu als ciutadans per assolir el grau de consens adequat de les propostes del planejament.
 • Facilitar el lideratge i el compromís polític amb el procés de desenvolupament del planejament urbanístic.

El desenvolupament del Programa de participació ciutadana té com a resultat final:

 • Generar una major confiança entre la ciutadania i l’administració.
 • Un major coneixement de la realitat urbanística de la ciutat per part de tots els ciutadans.
 • Ciutadans més informats i, per tant, amb disposició a participar en els grans temes de debat que afecten a la ciutat.
 • Polítiques urbanístiques més adequades a les necessitats i a les demandes socials.
 • Un planejament urbanístic que conjumina els diversos interessos dels complex entramat que integra la població.
 • Un model de ciutat més equilibrat i ajustat a les expectatives de futur del conjunt de la ciutadania.

Per més informació:


Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament RegionalGeneralitat de Catalunya - Departament de Governació i Relacions InstitucionalsDiputació de Lleida
Contactar | Avís legal
© Ajuntament de Lleida | Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida

paeria.cat