Taula de la Promoció de la Ciutat de Lleida La Paeria - Ajuntament de Lleida

Taula de Promoció de la Ciutat de Lleida


Sou a la pàgina web de la Taula de Promoció de la Ciutat de Lleida que impulsada per l’Ajuntament de Lleida, es constitueix el 3 de novembre de 2016.

La Taula de Promoció de la Ciutat neix del compromís del Govern Municipal de la Paeria com a resposta a les demandes de diferents col·lectius sectorials per tal de dotar la ciutat de Lleida d’un mecanisme de debat obert i totalment participatiu que ens encari als grans reptes de la ciutat de Lleida, en l’horitzó de l’any 2020.

Sembla innegable que, en paral·lel al desenvolupament urbanístic de Lleida que reflecteix el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), s’ha de produir una evolució socioeconòmica totalment transversal i amb una prioritat definida: la generació d’ocupació en el marc de la promoció econòmica global de la nostra ciutat.

La generació d’ocupació és, per tant, l’eix troncal d’aquesta nova eina de participació. Es tracta d’augmentar l’ocupabilitat de tota la ciutadania actuant en tots els vectors possibles: des de la promoció de l’esperit emprenedor, passant per aproximar l’oferta i la demanda de treball, i també desenvolupant mesures públiques que afectin el sistema de formació professional en un context de formació, acompanyament i assessorament sociolaboral.

La Taula de Promoció de la Ciutat de Lleida està oberta a totes les entitats i institucions que s’hi vulguin implicar i s’estructura inicialment en 5 línies de debat que ocupen els àmbits del desenvolupament turístic i comercial de la ciutat; el creixement industrial i agroalimentari; les infraestructures; la generació d’indústria cultural, d’esdeveniments i de lleure; i també la consolidació empresarial del Parc Científic com a pol de generació de coneixement i tecnologia.

La Taula de Promoció de la Ciutat de Lleida té en el seu objectiu la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de Lleida.

Normes de funcionament


La Paeria – Ajuntament de Lleida
Avís legal

Facebook