Portal de transparència de l'Ajuntament de Lleida
Inici » Covid-19 » Relació de Decrets en matèria de contractació dictats amb motiu de la COVID-19

Relació de Decrets en matèria de contractació dictats amb motiu de la COVID-19

 • 24/12/2020 - Exonerar ROSA MARIA ARIAS RODRIGUEZ, concessionària del contracte administratiu especial per a l’explotació del servei de cafeteria del Centre Cívic del Secà, pels imports de cànon de l’anualitat 2020, corresponents al període que no s'ha prestat el servei per raó de la crisi sanitària COVID-19.
 • 24/12/2020 - Exonerar JUAN MIGUEL CALERO BARRIGA, concessionari del contracte administratiu especial per a l’explotació del servei de cafeteria del Centre Cívic de Balafia, pels imports de cànon de l’anualitat 2020, corresponents al període que no s’ha prestat el servei per raó de la crisi sanitària COVID-19.
 • 24/12/2020 - Desestimar la petició realitzada per INTERPARKING LLEIDATANA,SA, en data 21 de juny de 2020, en el que es va sol·licitar el reequilibri del contracte com a conseqüència de l’impacte de la crisis COVID-19.
 • 23/12/2020 - Desestimar la petició realitzada per IRIDIUM APARCAMIENTOS, SL, sobre el domini públic per a la explotació d’un aparcament subterrani a la Pl. Ricard Vinyes, i en el que sol·licita que es declari la impossibilitat parcial d’execució del contracte i es reconegui el dret al reestabliment de l’equilibri econòmic del contracte com a conseqüència de l’impacte de la crisis COVID-19.
 • 15/12/2020 - Aprovar l’informe relatiu al subministrament de mòduls prefabricats amb dutxes per al servei Iglú hivern 2020 per prevenció Covid-19 i, autoritzar i disposar la despesa a nom de RENT BARRERA, SL.
 • 14/12/2020 - Aprovar la despesa extraordinària i abonar a CLANSER, SA, les factures relacionades, corresponents a la neteja de l'espai sanitari Hotel Rambla- COVID-Temporers durant el període del 22 juny a 13 setembre 2020.
 • 27/11/2020 - Aprovar l’informe relatiu a la tramitació de despeses extraordinàries i abonament de les factures de neteja espais d’allotjament PAVELLÓ 3 i PAVELLÓ 4, des del 22 de juny de 2020 al 13 de setembre de 2020.
 • 25/11/2020 - Aprovar l’informe relatiu al subministrament d’adequació dels dos vidres de les dues consultes medico-assistencials i del vidre de la porta d’entrada per tal de poder convertir-los en finestres per a fer possible la ventilació de tot l’espai del consultori mèdic de Magraners i, autoritzar i disposar la despesa a nom MANUEL SANTIAGO GARCÍA (ALUMINIOS SANTIAGO).
 • 25/11/2020 - Aprovar l’informe relatiu a la seguretat i vigilància als centres de serveis socials (octubre a 15 novembre 2020) i, autoritzar i disposar la despesa a nom de PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD, SA.
 • 25/11/2020 - Aprovar l’informe relatiu a l’allotjament d’emergència en un establiment hoteler i, autoritzar i disposar la despesa a nom PORTAL DE MAGDALENA, SL.
 • 25/11/2020 - Aprovar la despesa extraordinària de neteja realitzada als vestuaris piscines Cappont-Temporers, per l’empresa CLANSER SA, d’acord amb l’informe aprovat i la clàusula 2.9 del PCAP i el PPT que regeixen el contracte.
 • 24/11/2020 - Aprovar l’informe relatiu al servei de seguretat privada al pavelló 4 de Fira de Lleida per refugi d’urgència persones sense llar – Pla Iglú 2021-2021, durant el període del 3 de novembre de 2020 al 10 de gener de 2021 i, autoritzar i disposar la despesa a nom de PHOENIX, VIGILANCIA Y SEGURIDAD, SA.
 • 09/11/2020 - Aprovar l’informe relatiu a la contractació del subministrament d’escenaris, cadires, tanques, mobiliari, personal i material de desinfecció Festes de la Tardor 2020 i autoritzar i disposar la despesa a nom d'ILERDA LLOGUERS I MUNTATGES, SL.
 • 28/10/2020 - Aprovar l’informe relatiu al subministrament de material Equips de protecció individual EPIs per a les professionals de Serveis Socials de la Regidoria de Persones, Comunitat i Agenda 2030, durant el període del 20 de juliol al 13 de setembre de 2020 i, autoritzar i disposar la despesa a nom de PÀMPOLS PACKAGING INTEGRAL, SA.
 • 25/09/2020 - Aprovar, per tramitació d’emergència, la despesa corresponent al servei d’atenció a persones vinculades a patologia COVID a l’allotjament d’emergència de l’espai sanitari en un establiment hoteler per temporers 2020, durant el període del 22 de juny al 31 de juliol de 2020, a nom de FUNDACIÓ SERVEI DE SUPORT.
 • 22/09/2020 - Rectificar el 4t punt del Decret-Alcalde, de data 14 de setembre de 2020, relatiu a l'adjudicació del subministrament de mascaretes reutilitzables logotipades per a ús del personal municipal i institucional.
 • 14/09/2020 - Aprovar l’informe relatiu a l’aprovació de la despesa pel subministrament de mascaretes reutilitzables logotipades per a ús del personal municipal i institucional i, autoritzar i disposar la despesa a nom WURTH MODYF.
 • 04/09/2020 - Aprovar, per tramitació d’emergència, la despesa corresponent al subministrament de dues cabines sanitàries (poly-klyns) per a l'exterior del pavelló fira temporers 2020 per prevenció, amb l’empresa RENT BARRERA, SL.
 • 07/08/2020 - Aprovar, per tramitació d’emergència, la despesa corresponent al subministrament de dinars als equipaments d’allotjament d’urgència per a temporers als pavellons 3 i 4 de Fira de Lleida, durant el període del 16 al 31 de juliol de 2020, a nom de RAFIHI CHARAH.
 • 04/08/2020 - Aprovar, per tramitació d’emergència, la despesa extraordinària realitzada en concepte de servei d’allotjament i servei de menjador de persones temporeres al pavelló 3 i 4 de Fira de Lleida, del 13 de juliol al 13 de setembre de 2020 i al servei de menjador de migdia, a partir del 15 de juliol i fins una data màxima de 16 d’agost, a nom de CÀRITES DIOCESANA DE LLEIDA i FUNDACIÓ SOCIAL SANT IGNASI DE LOIOLA, ARRELS SANT IGNASI.
 • 31/07/2020 - Aprovar, per tramitació d’emergència, la contractació del subministrament d’entrepans per esmorzar als allotjaments d’emergència per temporers 2020 (espai sanitari, pavelló 3, pavelló 4), de dilluns a diumenge, de l’1 d’agost al 13 de setembre de 2020, a IDEA DE PATATA, SL.
 • 31/07/2020 - Aprovar, per tramitació d’emergència, la contractació del subministrament d'àpats de dissabte i diumenge als allotjaments d’emergència temporers 2020, de l’1 d’agost al 13 de setembre de 2020, a DIMARC INVERSIONES, SL.
 • 31/07/2020 - Adjudicar el contracte de borsa d’hores de vigilància i seguretat dels equipaments d’allotjament de la campanya de la fruita 2020, Lot 2 Servei vigilància en equipament Pavelló Fira 3, a PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD, SA.
 • 31/07/2020 - Adjudicar el contracte de borsa d’hores de vigilància i seguretat dels equipaments d’allotjament de la campanya de la fruita 2020, Lot 1 Servei vigilància en equipament sanitari en un establiment hoteler, a ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SL.
 • 31/07/2020 - Aprovar, per tramitació d’emergència, la contractació del subministrament d’àpats (dilluns a divendres) als allotjaments d’emergència per temporers 2020, (espai sanitari en establiment hoteler, pavelló 3, pavelló 4 de Fira de Lleida), de l’1 agost al 13 de setembre de 2020, a DIMARC INVERSIONES 2000, SL.
 • 31/07/2020 - Aprovar, per tramitació d’emergència, la contractació del Servei borsa hores de vigilància i seguretat als recursos d’allotjament espai emergència sanitària en establiment hoteler de la ciutat de Lleida (matins) i de pavelló 4 de fira de Lleida (nits), i adjudicar el LOT 2- pavelló 4 fira nits - campanya temporers 2020, a PROTECCIÓN INTEGRAL LLEIDATANA, SL.
 • 31/07/2020 - Aprovar, per tramitació d’emergència, la contractació del Servei borsa hores de vigilància i seguretat als recursos d’allotjament espai emergència sanitària en establiment hoteler de la ciutat de Lleida (matins) i de pavelló 4 de fira de Lleida (nits), i adjudicar el LOT 1-espai sanitari matins - campanya temporers 2020, a PROTECCIÓN INTEGRAL LLEIDATANA, SL.
 • 31/07/2020 - Aprovar l’informe relatiu al lloguer del Pavelló 4 de la Fira de Lleida pel Pla d’acollida a les persones temporers per a la Campanya de la fruita 2020, del 16 de juny al 13 de setembre de 2020 i, autoritzar i disposar la despesa a nom de FUNDACIÓ LA FIRA DE LLEIDA.
 • 30/07/2020 - Aprovar, per tramitació d’emergència, la contractació del Servei d’atenció a les persones dins allotjament d’urgència de dilluns a diumenge a l’espai sanitari en un establiment hoteler per temporers 2020 i, adjudicar-li a FUNDACIÓ SERVEIS DE SUPORT.
 • 27/07/2020 - Aprovar l’informe relatiu al servei d'organització de l'acte d'homenatge i record per a les persones que han traspassat durant el confinament i, autoritzar i disposar la despesa a nom de VIDAL CAPITAN 2006 SL.
 • 27/07/2020 - Aprovar, per tramitació d’emergència, la despesa extraordinària realitzada en concepte de servei de dutxes de persones temporeres a l’equipament del pavelló 3 i 4 de Fira de Lleida, del 6 de juliol al 13 de setembre de 2020, a nom de CREU ROJA.
 • 21/07/2020 - Aprovar, per tramitació d’emergència, la despesa corresponent al subministrament de 28 mampares de metacrilat per als serveis essencials de l’Ajuntament de Lleida, a nom de SIGNUM RÈTOLS LLEIDA, SLU.
 • 21/07/2020 - Aprovar, per tramitació d’emergència, la despesa corresponent al subministrament d’esmorzar a l'allotjament d’emergència per temporers 2020 Pavelló 4 des del 17 de juny al 31 juliol de 2020, a nom de FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS.
 • 21/07/2020 - Aprovar, per tramitació d’emergència, la despesa extraordinària realitzada, en concepte de servei de mediació intercultural per a persones temporeres al pavelló 3 i 4 de Fira de Lleida i Hotel Rambla, a nom d’ASSOCIACIÓ DE MONITORS I EDUCADORS DE LLEIDA.
 • 21/07/2020 - Aprovar, per tramitació d’emergència, la despesa extraordinària realitzada en concepte de servei de vigilància i seguretat al recurs d’allotjament espai emergència sanitària en un establiment hoteler de la ciutat de Lleida, a nom de PROTECCION INTEGRAL LLEIDATANA, SL.
 • 21/07/2020 - Aprovar, per tramitació d’emergència, la despesa extraordinària realitzada per al servei per la realització de les proves serològiques voluntàries als treballadors/es de l’Ajuntament de Lleida, per l’empresa ANALIZA, SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO, SL.
 • 13/07/2020 - Aprovar l’informe relatiu a la contractació del servei d’acollida temporers a l'allotjament emergència pavelló 4 fira de Lleida, del 19 de juny al 12 de juliol de 2020 i, autoritzar i disposar la despesa a nom de SANT JOAN DE DEU TERRES DE LLEIDA.
 • 13/07/2020 - Aprovar l’informe relatiu a la contractació del servei d’un sistema telemàtic basat en una app i servei web per a compra d’entrades i abonaments al servei les piscines municipals i, autoritzar i disposar la despesa a nom de PERCEPTION TECHNOLOGIES, SL.
 • 30/06/2020 - Decret desestimant la petició realitzada per INTERPARKING LLEIDATANA, SA, en qualitat de concessionària del contracte d’un estacionament subterrani de vehicles automòbils a l’av. Blondel, en el que sol·licita reequilibri del contracte com a conseqüència de l’impacte de la crisis COVID-19.
 • 30/06/2020 - Decret desestimant la petició realitzada per IMPURSA SA, en qualitat de concessionària del contracte per la instal·lació i manteniment de les marquesines pels autobusos, elements de senyalització de transport urbà i altres elements informatius i publicitaris, en el que sol·licita reequilibri del contracte com a conseqüència de l’impacte de la crisis COVID-19.
 • 25/06/2020 - Decret d'aprovar l’informe i el PCAP relatius al subministrament de casetes i/o contenidors amb dutxes i WC amb contracte de lloguer, per poder habilitar el pavelló de FIRA 3, com a allotjament temporal per a persones que arriben a la recerca de treball en el camp agrari i, autoritzar i disposar la despesa a nom de RENT BARRERA SL.
 • 25/06/2020 - Decret d'aprovar per tramitació d’emergència, la despesa corresponent al subministrament d’àpats els caps de setmana, del 6 de juny al 31 de juliol de 2020, als allotjaments d’emergència per temporers, a M. PILAR PINÓS CASQUET.
 • 18/06/2020 - Decret d'aprovar la modificació dels horaris del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a Lleida, amb efectes a partir del dia 18 de juny.
 • 16/06/2020 - Decret rectificant les dates d'execució del Decret de data 9 de juny de 2020, relatiu a la tramitació d’emergència de la despesa extraordinària realitzada per al servei d’acollida de temporers a l'allotjament d’emergència Pavelló 3 Fira de Lleida, Campanya temporers 2020, essent les correctes, de l’1 de juny al 13 de setembre de 2020.
 • 13/06/2020 - Decret d'aprovar l’informe relatiu al subministrament d'esmorzar a l’allotjament d’emergència pavelló Fira 3 per temporers, del 2 de juny al 31 de juliol de 2020 i, autoritzar i disposar la despesa a nom de FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS.
 • 13/06/2020 - Decret d'aprovar per tramitació d’emergència, la despesa corresponent al subministrament de material d’higiene personal pel servei de dutxes als allotjaments d’emergència per temporers 2020, de l’1 de juny al 13 de setembre de 2020, amb l’empresa ILERDA SERVEIS, SA.
 • 13/06/2020 - Decret d'aprovar l’informe relatiu a la realització del servei de vigilància i seguretat a l’OFICINA ÚNICA D’ATENCIÓ SOCIAL, situada al Pavelló 3 de la Fira de Lleida, de l’1 de juny al 13 de setembre de 2020 i, autoritzar i disposar la despesa a nom de PROTECCIÓN INTEGRAL LLEIDATANA.
 • 09/06/2020 - Decret d'aprovar l’informe relatiu a la despesa corresponent al subministrament d’esmorzar a l’allotjament d’emergència de l’espai sanitari en un establiment hoteler per a temporers 2020, del 2 de juny al 31 de juliol de 2020 i, autoritzar i disposar la despesa a nom de FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS.
 • 09/06/2020 - Decret d'aprovar l’informe relatiu a la despesa corresponent al subministrament àpats (dinar+sopar) a l'allotjament d'emergència espai sanitari en establiment hoteler per temporers 2020 i, autoritzar i disposar la despesa a nom d'ALESSA CATERING SERVICES S.A. UNIPERSONAL.
 • 09/06/2020 - Decret d'aprovar l’informe relatiu a la despesa corresponent al subministrament de sopars a l'allotjament d'emergència Pavelló Fira 3 per temporers 2020 i, autoritzar i disposar la despesa a nom d'ALESSA CATERING SERVICES S.A. UNIPERSONAL.
 • 09/06/2020 - Decret d'aprovar l’informe relatiu a la realització de les despeses extraordinàries derivades del COVID-19 per ajuts urgència social mitjançant targetes de subministrament d’aliments i productes de neteja per a famílies en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Lleida i, autoritzar i disposar la despesa a nom de SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL.
 • 09/06/2020 - Decret declarant la urgència en la tramitació de la contractació del Servei de control de plagues a la via pública i espais municipals del municipi de Lleida, d’acord a la Disposició Addicional 5a del DL 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries.
 • 09/06/2020 - Decret d'aprovar l’informe relatiu a la realització de la despesa extraordinària derivada d'actuacions del COVID-19, corresponent al servei d’acollida de temporers a l'allotjament d’emergència Pavelló 3 Fira de Lleida, de l’1 de juny al 30 de setembre de 2020 i, autoritzar i disposar la despesa a nom de SANT JOAN DE DEU TERRES DE LLEIDA.
 • 03/06/2020 - Decret d'aixecament de la suspensió del contracte del Servei per a la col·locació i subministrament de personal d’atenció al públic, per a tasques complementàries de diferents activitats i programes culturals, amb efectes 6 de juny, per garantir la incorporació al seu lloc de treball del personal d’atenció al públic que presta servei en els equipaments municipals, i segons el quadrant d’horaris recollit en l’informe del Regidor de Ciutat i Cultura.
 • 30/05/2020 - Decret d'aprovar la modificació dels horaris del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a Lleida, en els termes establerts en l’informe de data 29 de maig de 2020 del Cap de Servei d’Obra Pública de l’Ajuntament de Lleida, amb efectes a partir del dia 1 de juny.
 • 28/05/2020 - Decret d'aprovar la pròrroga de l’1 de juliol al 30 de novembre de 2020, del contracte de serveis de places en establiment social adreçat a l’allotjament d’urgència per a dones que es troben en situació de violència masclista i els seus fills i filles, adjudicat a l’ASSOCIACIÓ REFEM, segons l'article 34.1 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, que estableix "Medidas en matèria de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19".
 • 27/05/2020 - Decret d'aprovar per tramitació d’emergència, la despesa extraordinària en relació al servei de vigilància i seguretat al recurs d’allotjament espai emergència sanitària en un espai hoteler de la ciutat de Lleida per temporers, de l’1 de juny al 31 de juliol de 2020, amb l'empresa PROTECCIÓN INTEGRAL LLEIDATANA.
 • 27/05/2020 - Decret d'aprovar per tramitació d’emergència, la despesa extraordinària en relació al servei de vigilància i seguretat al recurs d’allotjament del Pavelló 3 de Fira de Lleida, Campanya temporers 2020, diàriament de 20h a 8h, de l'1 de juny al 31 de juliol de 2020, amb l’empresa PHOENIX, VIGILANCIA Y SEGURIDAD SA.
 • 22/05/2020 - Decret d'aixecament de la suspensió dels contractes d'obres aprovats per Decret-Alcalde de l‘Ajuntament de Lleida en data 20 de març de 2020, que a continuació es relacionen; Projecte d'execució d'una rambla verda a Corregidor Escofet, Memòria Valorada per a la creació d'un parc amb jocs infantils al Parc Joan Oró de Lleida i les obres del Projecte d'enjardinament dels miradors del Secà.
 • 18/05/2020 - Decret d'aixecament de la suspensió parcial en l’execució del contracte de transport urbà de viatgers, acordada per Decrets de data 19 de març, 15 d’abril i 12 de maig de 2020, amb efectes a partir del dia 18 de maig de 2020.
 • 15/05/2020 - Decret aixecament de la suspensió parcial del contracte de concessió dels serveis d’aparcament regulat de vehicles, del servei de dipòsit municipal, arrossegament i immobilització de vehicles a la via pública i servei d’aparcament superfície al pati de l’antiga escola de Magisteri, adjudicat a l’empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS,SA (EYSA)
 • 14/05/2020 - Decret aixecament suspensió parcial contracte servei del pla de manteniment, conservació i millora de voreres i brigada d'acció immediata, adjudicat a l'empresa B.BIOSCA SL
 • 14/05/2020 - Decret aixecament de la suspensió aprovada per Decret-Alcalde de l‘Ajuntament de Lleida en data 20 de març de 2020, relatiu a la paralització de les obres del Projecte de construcció de carril bici a l’av. Doctor Fleming entre c/ Magí Morera i c/ Alcalde Pujol, Fase 1 executades per INMOBLES SHOPPING 2016, SL
 • 12/05/2020 - Decret aixecament suspensió obres de projectes municipals en execució a la via pública executades per FCC AQUALIA
 • 12/05/2020 - Decret noves mesures suspensió parcial del contracte de gestió del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a Lleida
 • 12/05/2020 - Decret d'aprovar la nova forma de prestació de la totalitat dels serveis inclosos en el contracte del servei de suport Psicològic dins del marc del Projecte Salut Jove, mentre duri l’estat d‘alarma
 • 05/05/2020 - Decret aixecament suspensió Jardineria urbana ciutat de Lleida. Sector 3. Adjudicat a la FUNDACIÓ ASPROS.
 • 05/05/2020 - Decret d'aprovar aixecament suspensió parcial, del contracte del Servei de la gestió del servei de manteniment, conservació i neteja de la jardineria urbana de nous espais de la ciutat, adjudicat a la FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS
 • 05/05/2020 - Decret d'aixecament de la suspensió parcial, del contracte del Servei de manteniment i conservació de la jardineria urbana de la ciutat de Lleida. Lot 1: Sector 2, adjudicat a l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS
 • 05/05/2020 - Decret d'aixecament de la suspensió parcial del contracte de serveis per l’execució de les tasques d’emergència pel servei de manteniment, conservació i neteja de la jardineria urbana de la ciutat de Lleida Sector 4, adjudicat a l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS
 • 05/05/2020 - Decret d'aprovar la nova forma de prestació de la totalitat dels serveis inclosos en el contracte de serveis per a la direcció i la gestió artística del Centre d’art La Panera de la ciutat de Lleida, mentre duri l’estat d‘alarma o altres resolucions que impossibilitin l’execució del mateix, en els termes i condicions establerts en l’informe de la Responsable-coordinadora de Ciutat i Cultura de l’Ajuntament de Lleida, de data 3 de maig de 2020.
 • 05/05/2020 - Decret aixecament de la suspensió parcial del contracte de Servei de manteniment, conservació i neteja del parc dels Camps Elisis de Lleida, adjudicat a l’empresa URBASER,SA
 • 05/05/2020 - Decret d'aixecament de la suspensió parcial del contracte del servei de manteniment i conservació de la jardineria urbana de la ciutat de Lleida 2011-2013, adjudicat a la UTE-JARDINERS DE LLEIDA
 • 03/05/2020 - Decret per deixar sense efectes la suspensió del contracte de serveis de dinamització del programa de desenvolupament comunitari (PDC) de la ciutat de Lleida: Lot 1: Blocs Mariola, Lot 2: Pius XII-Escorxador, Lot 3: Barri Antic i aprovar la nova forma de prestació de la totalitat dels serveis inclosos en el contracte.
 • 03/05/2020 - Decret per deixar sense efectes la suspensió del contracte de Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) municipal en els centres oberts: Remolins, Companyia, Pas a pas, Mercadet i Ginjol i aprovar la nova forma de prestació de la totalitat dels serveis inclosos en el contracte.
 • 30/04/2020 - Decret aprovar, d’acord amb l’article 16 del Real Decreto-Ley 7/2020 de 12 de març, l’article 5 del Decret-llei 7/2020, de 17 de març i l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aprovar, per tramitació d’emergència, la despesa extraordinària realitzada per al servei de seguretat als recursos d’acollida de persones sense llar i/o exclusió social, per l’empresa PROTECCIÓN INTEGRAL LLEIDATANA SL, amb CIF núm. B25731142, per un import màxim de 20.627,36€+ 4.331,75€ d’IVA 21% (Total: 24.959,11€)
 • 30/04/2020 - Decret d'aprovar, d’acord amb l’article 16 del Real Decreto-Ley 7/2020 de 12 de març, l’article 5 del Decret-llei 7/2020, de 17 de març i l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aprovar, per tramitació d’emergència, la despesa extraordinària realitzada per al subministrament d’àpats per a persones sense llar i/o en situació d’exclusió social amb situació de vulnerabilitat a la ciutat de Lleida, durant els caps de setmana compresos entre el 21 de març de 2020 fins al 15 de maig de 2020, per l’empresa SERHS FOOD AREA SL, amb CIF B59803825, per un import màxim de 18.990,00 € + 1.899,00 € d’IVA 10% (Total: 20.899,00 €) i amb un preu per àpat de 7,50 € + 0,75 € d’IVA al 10% (Total 8,25 €/àpat), amb una previsió de 2.532 àpats.
 • 30/04/2020 - Decret d'aprovar, d’acord amb l’article 16 del Real Decreto-Ley 7/2020 de 12 de març, l’article 5 del Decret-llei 7/2020, de 17 de març i l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aprovar, per tramitació d’emergència, la despesa extraordinària realitzada per al subministrament d’àpats per a persones sense llar i/o en situació d’exclusió social amb situació de vulnerabilitat a la ciutat de Lleida, entre el 17 de març de 2020 fins al 15 de maig de 2020, per l’empresa d’ALESSA CATERING SERVICES S.A. UNIPERSONAL, amb CIF A08827180, per un import màxim de 37.840,74 € + 3.784,07 € d’IVA 10% (Total: 41.624,81 €) i amb un preu per àpat de 4,27 € + 0,43 € d’IVA al 10% (Total 4,70 €/àpat), amb una previsió de 8.862 àpats.
 • 15/04/2020 - Decret noves mesures suspensió parcial del contracte de gestió del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a Lleida
 • 09/04/2020 - Decret d'aprovar la nova forma de prestació de la totalitat dels serveis inclosos en el contracte de servei de l‘equip psicopedagògic de les Escoles Bressol Municipals, mentre duri l’estat d'alarma.
 • 07/04/2020 - Decret noves mesures suspensió parcial del contracte de gestió del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a Lleida
 • 07/04/2020 - Decret d'aprovar la suspensió de l’execució dels contractes de servei que a continuació es relacionen, amb efectes del passat 14 de març, mentre estigui vigent l’estat d’alarma o d’altres resolucions que impossibilitin l’execució dels mateixos: servei Bucs d'assaig El Mercat; Serveis Intervenció Socioeducativa (SIS); serveis de dinamització del Programa de Desenvolupament Comunitari (PDC), servei activitats esportives (AQUGYM) per la gent gran de la ciutat de Lleida, servei de tallers d'estimulació neurocognitiva per a persones grans a lesllars de jubilats; servei Educaesport, servei col·locació i subministrament personal d'atenció al públic per tasques complementàries de diferents activitats i programes culturals, servei bar i menjador a les llars municipals
 • 07/04/2020 - Decret de suspensió des del dia 31 de març fins al 9 d’abril de 2020, d’acord amb el que estableix el “Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19”, del contracte d’obres del Projecte bàsic i d’execució d’adequació de l’antic Palau de Justícia per a la nova seu del Museu d’Art de Lleida, adjudicat a l’UTE UTE MUSEU D’ART LLEIDA
 • 03/04/2020 - Decret suspensió parcial contracte servei del pla de manteniment, conservació i millora de voreres i brigada d'acció immediata pel que fa a les actuacions programades mentre estigui vigent l'estat d 'alarma, i mantenir operativa la disponibilitat 24 h de la brigada d'acció immediata, per poder actuar davant situacions de perill a la via pública, adjudicat a l'empresa B.BIOSCA SL
 • 01/04/2020 - Decret suspensió Jardineria urbana ciutat de Lleida. Sector 3. Adjudicat a la Fundació Aspros.
 • 01/04/2020 - Decret de suspensió parcial, amb efectes del passat 14 de març, mentre estigui vigent l’estat d’alarma o d’altres resolucions que impossibilitin l’execució del mateix, del contracte del Servei de la gestió del servei de manteniment, conservació i neteja de la jardineria urbana de nous espais de la ciutat, adjudicat a la FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS
 • 01/04/2020 - Decret d'aprovar la suspensió parcial, amb efectes del passat 14 de març, mentre estigui vigent l’estat d’alarma o d’altres resolucions que impossibilitin l’execució del mateix, del contracte del Servei de manteniment i conservació de la jardineria urbana de la ciutat de Lleida. Lot 1: Sector 2, adjudicat a l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS
 • 01/04/2020 - Decret de suspensió parcial, amb efectes del passat 14 de març, mentre estigui vigent l’estat d’alarma o d’altres resolucions que impossibilitin l’execució del mateix, del contracte de serveis per l’execució de les tasques d’emergència pel servei de manteniment, conservació i neteja de la jardineria urbana de la ciutat de Lleida Sector 4, adjudicat a l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS
 • 01/04/2020 - Decret de suspensió parcial, amb efectes del passat 14 de març, mentre estigui vigent l’estat d’alarma o d’altres resolucions que impossibilitin l’execució del mateix, del contracte de Servei de manteniment, conservació i neteja del parc dels Camps Elisis de Lleida, adjudicat a l’empresa URBASER,SA
 • 01/04/2020 - Decret d'aprovar la suspensió parcial, amb efectes del passat 14 de març, mentre estigui vigent l’estat d’alarma o d’altres resolucions que impossibilitin l’execució del mateix, del contracte del servei de manteniment i conservació de la jardineria urbana de la ciutat de Lleida 2011-2013, adjudicat a la UTE-JARDINERS DE LLEIDA
 • 30/03/2020 - Decret de suspensió parcial del contracte del servei de Manteniment i Neteja per la gestió sostenible dels edificis municipals de l’Ajuntament de Lleida, adjudicat a l’empresa CLANSER SA amb CIF A25040759, amb efectes del passat 14 de març, mentre estigui vigent l’estat d’alarma o d’altres resolucions que impossibilitin l’execució del mateix; que afecta el servei de neteja i manteniment que es realitza en tots els centres educatius, així com en els edificis i equipaments en què s’ha suspès temporalment l’activitat, d’acord amb l’establert en els Decrets d’alcaldia de data 12 de març de 2020 i 27 de març de 2020
 • 26/03/2020 - Decret suspensió obres: renovació Xarxa d'aigua del carrer Bonaire en el tram comprés entre els carrers Sant Martí i Onofre Cerveró; projecte realització bypass dels dipòsits de la seu Vella, Adjudicat a FCC AQUALIA
 • 20/03/2020 - Decret d'aprovar la suspensió parcial del contracte de concessió dels serveis d’aparcament regulat de vehicles, del servei de dipòsit municipal, arrossegament i immobilització de vehicles a la via pública i servei d’aparcament superfície al pati de l’antiga escola de Magisteri, adjudicat a l’empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS,SA (EYSA)
 • 20/03/2020 - Decret d'aprovar la suspensió de l'execució d'obres que a continuació es relacionen: proj. cnstrucció carril bici a l'Av. Dr. Flefimng; proj. execució Rambla Verda a Corregidor Escofet; MV Creació parc amb jocs infantils al parc Joan Oró, proj. enjardinament miradors del secà
 • 19/03/2020 - Decret suspensió parcial contracte de gestió del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a Lleida segons informe de data 19/03/2020
 • Processos Participatius
 • Dades obertes de Lleida Open Data
 • Pressupostos Ajuntament de Lleida
 • Seu Electrònica


Contacta Pl. Paeria, 1
25007
Lleida (Spain)
Servei d'informació Telèfon 010 Informació i condicions d'ús Servei d'atenció a persones sordes o amb discapacitat auditiva i/o de fonació
Adreces, telèfons i fax municipals
paeria@paeria.cat

Infoparticip@

Avís legal
Xarxes socials

 

logo red