La Paeria - Ajuntament de Lleida

 

INFORMACIÓ DELS CONTRACTES FORMALITZATS

OBJECTE, IMPORT DE LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ, PROCEDIMENT UTILITZAT, INSTRUMENTS DE PUBLICITAT, NÚMERO DE LICITADORS PARTICIPANTS AL PROCEDIMENT I IDENTITAT DELS ADJUDICATARIS I MODIFICACIONS DEL CONTRACTE.

 

CONTRACTES DE SERVEIS

NÚMERO EXPEDIENT

TÍTOL

OBJECTE DEL CONTRACTE

IMPORT LICITACIÓ

IMPORT ADJUDICACIÓ

PROCEDIMENT UTILITZAT

INSTRUMENTS DE PUBLICACIÓ (SI CORRESPON)

NÚMERO LICITADORS PARTICIPANTS

IDENTITAT DELS ADJUDICATARIS

MODIFICACIONS DE CONTRATES FORMALIZATS

112/2014

CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN QUIOSC PER A LA VENDA DE FLORS AL CEMENTIRI MUNICIPAL

L’atorgament d’una llicència municipal per a la instal·lació d’un quiosc per a la venda de flors al Cementiri Municipal de Lleida.

La taxa que s’haurà de pagar, pel que fa a l’any 2014, d´acord amb el que estableix l’article 24 b) de DL.2/2004 pel que s’aprova el text refós de la Llei d´hisendes Local la taxa fixada per l’ordenança fiscal 3.1 – Taxa per ocupació de la via pública, es fixa en la quantitat de 2.787,30 euros (9m2 x 309,70€=2.787,30 €)

Taxa de 6.200,00 €

PROC.

NEGOCIAT

LA MAÑANA 26/08/2014 I SEGRE 25/08/2014. Perfil del contractant:

 

enllaç-extern

enllaç-extern

DELMIRA PERALTA JOVÉ

NO EXISTEIX

179/2014

SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ASSESSORAMENT MUSEOGRÀFIC EN L'ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI DE L'ANTIC PALAU DE JUSTÍCIA I LA REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC DEL MUSEU D'ART DE LLEIDA

La regulació del concurs per a l’adjudicació per part de l’Ajuntament de Lleida del contracte de servei d’assistència tècnica per a l’assessorament en l’adequació de l’edifici de l’antic Palau de Justícia com a nova seu del Museu d’Art de Lleida i la redacció del seu Projecte museogràfic

58.080,00 €

58,080,00 €

PROC.

NEGOCIAT

BOP 16/07/2014, Perfil contractant:

 

enllaç-extern

enllaç-extern

PENDENT ADJUDICACIÓ

NO EXISTEIX

36/2014

SERVEIS CORRESPONENTS AL PLA D’ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES EN EDIFICIS I SOLARS A LA CIUTAT DE LLEIDA

Pla d'actuacions subsidiàries en edificis i solars a la ciutat de Lleida

120.000,00 €

120.000,00 €

PROC.

OBERT

BOP 16/07/2014, PERFIL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

B.BIOSCA

NO EXISTEIX

145/2014

SERVEI DE DESRATITZACIÓ I MONITORITZACIÓ DE PANEROLES A LA VIA PÚBLICA DEL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA

Servei de desratització i monitorització de paneroles a la via pública del municipi de Lleida.

97.234,64 €

77.787,71 €

PROC.

OBERT

BOP 16/07/2014. PERFIL CONTRACTANT:

 

enllaç-extern

enllaç-extern

PENDENT ADJUDICACIÓ

NO EXISTEIX

155/2014

SERVEI D’ACOLLIDA DE PERSONES MIGRADES

serveis d’acollida de persones migrades mitjançant dos agents d’acollida amb funcions de traducció i interpretació.

61.868,56 €

51.130,56 €

PROC. NEGOCIAT

PERFIL CONTRACTANT:

 

enllaç-extern

enllaç-extern

BASIC SERVICIOS EDUCATIVOS SLU

NO EXISTEIX

135/2014

SERVEIS DE VIGILÀNCIA PRIVADA DELS MERCADETS AMBULANTS DE LLEIDA

serveis de vigilància privada dels Mercadets ambulants de Lleida.

32.808,00 €

30.843,38 €

PROC. NEGOCIAT

PERFIL CONTRACTANT:

 

enllaç-extern

enllaç-extern

PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD SA

NO EXISTEIX

82/2014

SERVEI D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL D’URGÈNCIA EN ESTABLIMENTS HOTELERS

prestació del servei d’acolliment residencial d’urgència prestat per establiments hotelers i/o establiments socials.

208.137,60 €

208.137,60 €

PROC.

OBERT

BOP 16/05/2014. PERFIL DEL CONTRACTANT:

enllaç-extern

enllaç-extern

FUNDACIÓ D'ATENCIÓ A PERSONES DESPROTEGIDES DE LA CIUTAT DE LLEIDA

NO EXISTEIX

60/2014

SERVEIS CORRESPONENTS AL PLA DE MANTENIMENT DE CAMINS DE L’HORTA 2014

SERVEIS CORRESPONENTS AL PLA DE MANTENIMENT DE CAMINS DE L’HORTA 2014

110.000,00 €

110.000,00 €

PROC.

OBERT

BOP 14/04/2014. PERFIL DEL CONTRACTANT:

 

enllaç-extern

enllaç-extern

ARIDOS ROMA SAU

NO EXISTEIX

94/2014

SERVEIS DE SOCORRISME DE LES 7 PISCINES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

Servei de socorrisme a les 7 piscines municipals de l’Ajuntament de Lleida. Les piscines on es prestarà el servei serà: Bordeta, Cappont, Gardeny, Magraners, Pardinyes, Secà i  Balafia.

135.301,28 €

134,133,58

PROC.

OBERT

BOP 14/04/2014. PERFIL DEL CONTRACTANT:

 

enllaç-extern

enllaç-extern

AQUASOS SERVEIS INTEGRALS SL

enllaç-extern

85/2014

SERVEI POSADA EN MARXA, MANTENIMENT I TRACTAMENT D’AIGÜES DE LES 7 PISCINES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA.

Servei de posada en marxa, manteniment i tractament d’aigües de les 7 piscines municipals de l’Ajuntament de Lleida. Les piscines on es prestarà el servei serà: Bordeta, Cappont, Gardeny, Magraners, Pardinyes, Secà i  Balafia.

90.024,00 €

78.045,00 €

PROC.

OBERT

BOP 14/04/2014. PERFIL DEL CONTRACTANT:

 

enllaç-extern

enllaç-extern

AGROTECNICA DEL SEGRIÀ SL

NO EXISTEIX

01/2014

SERVEIS DE COL·LOCACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE PERSONAL D’ATENCIÓ AL PÚBLIC PER A TASQUES COMPLEMENTÀRIES DE LES DIFERENTS ACTIVITAT I PROGRAMES CULTURALS DUTS A TERME PER LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ CULTURAL, MUSEUS, FESTES I CULTURA POPULAR

serveis de col·locació i subministrament de personal d’atenció al públic per a tasques complementàries de les diferents activitats i programes culturals dutes a terme per la Regidoria de Promoció Cultural, Museus, Festes i Cultura Popular

180.000,00 €

180.000,00 €

PROC.

OBERT

BOP 14/04/2014. PERFIL DEL CONTRACTANT:

 

enllaç-extern

enllaç-extern

PUCOFAX SLU

NO EXISTEIX

44/2014

SERVEIS DE MENJADOR I MONITORS DE MENJADOR DEL PROGRAMA ESPORTMANIA 2014 DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

servei de menjador per a nens i nenes de 4 a 14 anys inscrits en les activitats del programa esportiu Esportmania.

30.000,00 €

30.000,00 €

PROC. NEGOCIAT

PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

BENITO ARNO E HIJOS SAU

NO EXISTEIX

63/2014

SERVEIS D’UN EQUIP D’ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC PER A LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ I INFÀNCIA

Contractació d’un equip d’assessorament psicopedagògic per la Regidoria d’educació i infància.

69.904,34 €

69.904,33 €

PROC. NEGOCIAT

LA MAÑANA 10/04/2014. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

EQUIP DE SUPORT PSICOPEDAGÒGIC I D'ATENCIÓ A LA INFANCIA SCP

NO EXISTEIX

24/2014

SERVEI DE MONITORS  I MENJADOR PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE ESTIU A LLEIDA 2014: ESTIU DE PETITS I ESTIU DE JOC.

serveis de monitors i menjador  per al desenvolupament del Projecte Estiu a Lleida 2014: Estiu de Petits i Estiu de Joc.

149.232,47 €

132.567,47 €

PROC.

OBERT

BOP 07/04/2014. PEFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

ALESSA CATERING I SERVICES SAU

NO EXISTEIX

46/2014

MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

manteniment de les instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Lleida,

38.500,00 €

38.500,00 €

PROC. NEGOCIAT

LA MAÑANA 25/03/2014, SEGRE 25/03/2014. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

AGROTECNICA DEL SEGRIÀ SL

NO EXISTEIX

76/2014

CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS PER INSTAL•LAR PARADES DE VENDA DE GELATS I BEGUDES A LES PISCINES MUNICIPALS DE CAPPONT, BORDETA, PARDINYES I BALAFIA.

L’objecte de la licitació és l’adjudicació de les llicències per a la venda de begudes i gelats en les piscines municipals de Cappont, Bordeta, Pardinyes i Balafia, mitjançant un procediment públic i de concurrència competitiva

770,00 € per cadascuna de les piscines.

770,00 € per cadascuna de les piscines.

PROC.

NEGOCIAT

LA MAÑANA 25/03/2014, SEGRE 25/03/2014. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

Qualicuina SCP

NO EXISTEIX

148/2013

SERVEIS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS INTEGRALS, TENDENTS A LA GESTIÓ DELS LLOCS DE TREBALL D’EXTREM A EXTREM

L’objecte d’aquest contracte és proveir a l’Ajuntament de Lleida d’un conjunt de serveis tecnològics i de comunicacions integrals i homogènies que li permetin assumir els reptes de l’Administració Electrònica de forma eficient, optimitzada, estàndard i adaptable als canvis tecnològics i a les necessitats del servei, i a un cost sostenible i adequat.

3.983.060,00 €

3.330.194,52 €

PROC.

OBERT. SUBJECTE A REGULACIÓ ARMONITZADA

DOUE 04/03/2014. DOGC 17/03/2014. BOP 11/03/2014. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

UTE TdE-Tme-TSol IX

NO EXISTEIX

20/2014

SERVEI DE MANTENIDOR-CONSERGERIA AL CAMP ESCOLAR

l’objecte de la licitació és dotar a la instal·lació esportiva CAMP ESCOLAR, situada al c/ Ton Sirera de Lleida, del servei de manteniment i consergeria.

26.862,00 €

22.339,26 €

PROC. NEGOCIAT

PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES SL

NO EXISTEIX

219/2013

UN CENTRE AUTORITZAT DE TRACTAMENT DE VEHICLES AL FINAL DE LA SEVA VIDA ÚTIL (CAT) PER A LA GESTIÓ DELS VEHICLES, ESTRIS I MAQUINÀRIA RETIRATS DE LA VIA PÚBLICA

L’objecte del contracte és la venda com a ferralla dels vehicles, estris i maquinària retirats de la via pública que hagin estat declarats residu sòlid urbà (RSU), per al seu tractament i eliminació.

131.748,36 €

131.748,36 €

PROC.

OBERT

BOP 20/12/2013. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

FELIPE VILELLA E HIJOS S.L.

NO EXISTEIX

220/2013

CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES MUNICIPALS PELS MERCATS AMBULANTS DEL CAMP D’ESPORTS I BARRIS NORD DE LLEIDA, PER A LA INSTAL·LACIÓ DE  PARADES D’ALIMENTACIÓ

L’objecte de la licitació és l’atorgament de llicències municipals pels mercats ambulants del Camp d’Esports i Barris Nord de Lleida, per a la instal·lació de parades destinades a la venda de productes d’alimentació.

Els titulars de les llicències hauran de satisfer les tarifes previstes a la OF 2.9 de l’Ajuntament de Lleida, taxa per mercats, Tarifa 3a, Epígraf 1r d).

Els titulars de les llicències hauran de satisfer les tarifes previstes a la OF 2.9 de l’Ajuntament de Lleida, taxa per mercats, Tarifa 3a, Epígraf 1r d).

PROC. NEGOCIAT

LA MAÑANA: 23/11/2013, SEGRE 23/11/2013. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

MERCAT CAMP ESPORTS: Salvador Camí Jucla, Jesus Mejia Bonilla, Pau Castello Clemens, Carles Sanjuan Botanch. MERCAT BARRIS NORD: Salvador Camí Jucla, Carles Sanjuan Botanch

NO EXISTEIX

192/2013

CONTRACTE DE SERVEIS, APLICACIONS, SUPORT, MANTENIMENT I ALLOTJAMENT REFERENTS A LA E-ADMINISTRACIÓ I ALS SERVEIS ON-LINE MUNICIPALS.

L’objecte d’aquest contracte és proveir a l’Ajuntament de Lleida d’un conjunt de serveis, aplicacions, suport, manteniment i allotjament referents a la e-Administració i als serveis on-line municipals que li permetin mantenir els serveis actuals, millorar-los, dotar-los de serveis avançats, adaptar els serveis a noves tecnologies i dispositius, millorar la seva transversalitat, així com per optimitzar costos i generar sinèrgies i eficiència.

413.467,00 €

368.371,99 €

PROC.

OBERT . SUBJECTE A REGULACIÓ ARMONITZADA

DOUE 31/10/2013. BOP 08/11/2013. DOGC 11/11/2013. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A.

NO EXISTEIX

170/2013

GESTIÓ DEL SERVEI DEL CENTRE OBERT MUNICIPAL “COMPANYIA” DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

És objecte del present Plec la contractació de la gestió del servei del Centre Obert Municipal “Companyia” de l’Ajuntament de Lleida.

210.116,65 €

173.150,74 €

PROC.

OBERT

BOP: 14/08/2013. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

ASSOC.PROSEC (PROMOTORA SOCIAL)

enllaç-extern

169/2013

GESTIÓ DEL SERVEI DEL CENTRE OBERT MUNICIPAL “PAS A PAS” DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

És objecte del present Plec la contractació de la gestió del servei del Centre Obert Municipal “Pas a Pas” de l’Ajuntament de Lleida.

281.175,27 €

227.728,73 €

PROC.

OBERT

BOP: 06/09/2013. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

FUNDACIÓ CHAMPAGNAT

enllaç-extern

168/2013

GESTIÓ DEL SERVEI DEL CENTRE OBERT MUNICIPAL “REMOLINS” DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA.

És objecte del present Plec la contractació de la gestió del servei del Centre Obert Municipal “Remolins” de l’Ajuntament de Lleida.

182.854,71 €

145.586,00 €

PROC.

OBERT

BOP: 06/09/2013. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

ASSOC. PROSEC (PROMOTORA SOCIAL)

enllaç-extern

142/2013

SERVEI PER A  LA GESTIÓ DELS ELEMENTS DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE CONTROL DE TRÀNSIT I DE SEGURETAT VIAL A LLEIDA (SEMÀFORS, RADARS, CONTROL D’ACCESOS, SEMÀFOR VERMELL I CÀMERES).

L'objecte del contracte és la prestació d'un Servei consistent en la implantació i gestió d’un Pla de Seguretat del Trànsit al Municipi de Lleida, en tot cas s’estarà allò previst a l’article 301 del TRLCSP.

1.402.300,73 €

31,50% de la recaptació en voluntària i 5 % de la recaptació del principal en via executiva dels expedients cobrats fins a l'últim dia de termini per pagar que s'inicia amb la notificació de la provisió de constrenyiment

PROC. OBERT. SUBJECTE A REGULACIÓ ARMONITZADA

DOUE 27/07/13, BOE 14/08/13, BOP 29/07/13. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

UTE BENITO ARNÓ E HIJOS SAU i SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA

NO EXISTEIX

129/2013

SERVEI D’ELABORACIÓ I DISTRIBUCIÓ D’APATS DEL SERVEI DE MENJADOR DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

serveis d’elaboració i distribució d’àpats del servei de menjador municipal, d’acord amb les descripcions del Plec de Prescripcions tècniques.

268.523,20 €

232.484,56 €

PROC.

OBERT

BOP 01/07/2013. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

ALESSA CATERING SERVICES SAU

NO EXISTEIX

88/2013

SERVEIS DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT I SUPORT AL SERVEI DE PREVENCIÓ MUNICIPAL EN LES ESPECIALITATS DE SEGURETAT, HIGIENE INDUSTRIAL ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES

És objecte del present Plec la contractació promoguda pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals del contracte de serveis consistent en la vigilància de la salut i suport al servei de prevenció municipal en les especialitats de seguretat, higiene industrial ergonomia i psicosociologia aplicades

56.754,02 €

56.754,02 €

PROC.

OBERT

BOP 06/05/2014. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN NUEVA ACTIVA

NO EXISTEIX

92/2013

SERVEI D’ACOLLIDA DE PERSONES MIGRADES,

L’objecte del contracte és la prestació, per part de l'adjudicatari, dels serveis d’acollida de persones migrades mitjançant dos agents d’acollida amb funcions de traducció i interpretació.

62.493,60 €

61.868,66 €

PROC. NEGOCIAT

PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

BASIC SERVEIS ESCOLARS SL

NO EXISTEIX

63/2013

SERVEIS DE VIGILÀNCIA PRIVADA DELS MERCADETS AMBULANTS DE LLEIDA

És objecte del contracte els serveis de vigilància privada dels Mercadets ambulants de Lleida.

30.349,34 €

30.066,32 €

PROC. NEGOCIAT

LA MAÑANA 16/04/2013, SEGRE 16/04/2013. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

COMANT VP S.L.

NO EXISTEIX

17/2013

SERVEI INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

Serveis integrals de cardioprotecció de les instal·lacions esportives municipals de Lleida, d’acord amb la descripció del servei i característiques tècniques que consten en el plec de prescripcions tècniques.

15.972,00 €

15.173,40 €

PROC.

NEGOCIAT

SEGRE: 04/04/2013, LA MAÑANA 04/04/2013. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

NEOSALUS SOLUTIONS S.L.

NO EXISTEIX

47/2013

SERVEIS, D’ATENCIÓ TELEFÒNICA MITJANÇANT EL TELÈFON D’ATENCIÓ CIUTADANA 010, ATENCIÓ TELEFÒNICA AL TAXI ADAPTAT I SUPORT DE CENTRALETA DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

És objecte del present Plec la contractació dels serveis d’atenció telefònica mitjançant el telèfon d’atenció ciutadana 010, del servei d’atenció telefònica al servei de taxi adaptat i del servei de suport de centraleta que rebrà les trucades que no hagin pogut ser ateses, en primera instància, per l’operadora de l’Ajuntament.

206.565,47 €

206.565,46 €

PROC.

OBERT

BOP 30/04/2013. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

Associació Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID)

NO EXISTEIX

292/2012

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

Contractació del servei de teleassistència domiciliària.

852.858,93 €

673.851,85 €

PROC.

OBERT

BOP 08/01/2013. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL

NO EXISTEIX

275/2012

SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT EN EL RECINTE DEL PARC DE GARDENY I CONTROL DELS SEUS ACCESOS

contracte de servei del vigilància i seguretat del recinte del Parc de Gardeny i control dels seus accessos.

126.000,00 €

120.980,64 €

PROC.

OBERT

BOP 18/12/2012. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

COMANT VP, SL

NO EXISTEIX

169/2011

SERVEI D’AJUT A DOMICILI DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA

És objecte del present Plec la contractació promoguda per  La Paeria  consistent en  la contractació del Servei d’Ajut a Domicili.

2.930.671,58 €

1.388.662,57 €

PROC. OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ ARMONITZADA

BOP 26/01/11, DOGC 24/01/11, BOE 21/01/11. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

Lot 1i Lot 2.SAD Social i SAD Dependència

NO EXISTEIX

195/2011

SERVEI PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE DISSENY, CONFECCIÓ, IMPRESSIÓ I DISTRIBUCIÓ DE LA REVISTA MUNICIPAL “LA PAERIA”

És objecte del present Plec la contractació, promoguda per  La Paeria, del disseny d’una nova revista municipal la Paeria i  les següents fases de producció: a) confecció de les pàgines, b) impressió de la revista i c) distribució per mitjà de bústies.

200.200,00 €

171.267,20 €

PROC.

OBERT

BOP 22/12/11. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

PRODUCCIONES MIC

enllaç-extern

146/2011

SERVEI DE BUCS D’ASSAIG “EL MERCAT”.

És objecte del present Plec la contractació promoguda per  La Paeria  consistent en  la contractació del servei per a la gestió dels Bucs d’assaig “El Mercat”.

61.544,08

53.100,00 €

PROC.

OBERT

BOP 27/12/2012. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

Replay imatge i televisió, SL

NO EXISTEIX

206/2014

SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT D’ÀRID RECLICLAT AMB MARCATGE CE,  MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

És objecte d’aquest contracte fixar les condicions tècniques per a la compra i el transport (en endavant subministrament) d’àrid reciclat d’acord amb la resolució d’atorgament de l’ajut per part del director de l’Agència de Residus de Catalunya, en data 23 de gener de 2014.

115.978,20 €

115.978,20 €

PROC.

OBERT

BOP 03/09/2014. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

PENDENT ADJUDICACIÓ

NO EXISTEIX

88/2014

SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES (UN TURISME I UN TOT TERRENY) MITJANÇANT EL SISTEMA DE RENTING PEL SERVEI DE LA GUARDIA URBANA

És objecte del present Plec la contractació promoguda per  La Paeria  consistent en  el subministrament de dos vehicles (un turisme i un tot terreny) pel servei de la guàrdia urbana mitjançant sistema de rènting

109.000,00 €

89.744,00 €

PROC.

OBERT

BOP 06/05/2014. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

BANCO SANTANDER S.A.

NO EXISTEIX

92/2014

SUBMINISTRAMENT DE ROBA INSTITUCIONAL PER AL PERSONAL ADSCRIT A LA GUÀRDIA URBANA DE LLEIDA PER L’EXERCICI 2014.

L’objecte del contracte és el subministrament de la roba, calçat i complements d’uniformitat obligatòria per als membres del cos de la guàrdia urbana de Lleida, inclosos en l’annex 7 de l’Acord Conveni 2010-2012 i previst també en el Títol V del Reglament de la Guàrdia Urbana de Lleida, articles 202 a 213, per cobrir tant la reposició necessària com les necessitats d’uniformitat dels agents de nova incorporació.

33.686,40 €

33.686,40 €

PROC. NEGOCIAT

PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

Lot 1 Complements: INSIGNIA UNIFORMES SL. Lot 2: Calçat de treball. SAGRES SL. Lot 3: Vestuari general: INSIGNIA UNIFORMES SL

NO EXISTEIX

03/2014

SUBMINISTRAMENT D’ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES NECESSARIS PER A LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ CULTURAL, MUSEUS, FESTES I CULTURA POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA EN ESPAIS PÚBLICS, AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR DE MAIG I FESTES DE TARDOR 2014,

És objecte d’aquest contracte fixar les condicions tècniques per al subministrament dels escenaris i altres infraestructures necessaris per dur a terme les activitats organitzades per la Regidoria de Promoció Cultural, Museus, Festes i Cultura Popular de l’Ajuntament de Lleida, amb motiu de la Festa Major de Maig i de les Festes de la Tardor.

97.181,15 €

69.305,00 €

PROC.

OBERT

BOP 14/04/2014. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

Lot 1: Escenaris tipus layher o similars: ARCA ESCENARIS SL. Lot 2. Escenari cobert central (Camps Elisis). POWER BAND PRODUCTIONS SL. Lot 3. Infraestructures i elements personals i materials: ILERDA LLOGUERS  I MUNTATGES SL

NO EXISTEIX

65/2014

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UN ROCÒDROM INTERIOR AL PAVELLÓ MUNICIPAL JUANJO GARRA DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA,

És objecte d’aquest contracte, fixar les condicions tècniques per al Subministrament i instal·lació d’un rocòdrom interior al pavelló municipal Juanjo Garra de l’Ajuntament de Lleida, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

62.000,00 €

59.895,00 €

PROC. NEGOCIAT

PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

TOP 30 SL

NO EXISTEIX

10/2014

SUBMINISTRAMENT D’ÀPATS: ELABORACIÓ I TRANSPORT D’ÀPATS AL SERVEI MATERNO INFANTIL MUNICIPAL

És objecte d’aquest contracte, la contractació del subministrament d’àpats (elaboració i transport d’àpats) al Servei Materno Infantil Municipal, el qual ofereix dinars tots els dies lectius de l’any (excepte el mes d’agost).

24.948,00 €

23.451,12 €

PROC. NEGOCIAT

PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

COMERTEL SA

NO EXISTE

11/2014

SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES (UN TURISME I UN TOT TERRENY) MITJANÇANT EL SISTEMA DE RENTING PEL SERVEI DE LA GUARDIA URBANA

És objecte  el subministrament de dos vehicles (un turisme i un tot terreny) pel servei de la guàrdia urbana mitjançant sistema de rènting

91.000,00 €

DESERTA

PROC.

OBERT

BOP 20/02/2014. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

LICITACIÓ DESERTA

LICITACIÓ DESERTA

NO EXISTEIX

197/2013

SUBMINISTRAMENT DE SIS VEHICLES (QUATRE TURISMES, UN TOT TERRENY I UNA FURGONETA) MITJANÇANT EL SISTEMA DE RENTING PEL SERVEI DE LA GUARDIA URBANA.

És objecte del present Plec la contractació promoguda per  La Paeria  consistent en  el subministrament de com a mínim sis vehicles (com a mínim quatre turismes, un tot terreny i una furgoneta) pel servei de la guàrdia urbana mitjançant sistema de rènting

348.588,40 €

348.588,40 €

PROC. OBERT. SUBJECTE A REGULACIÓ ARMONITZADA

DOUE 22/10/2013. DOGC 30/10/2013. BOE 05/11/2013. BOP 05/11/2013, PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A.

NO EXISTEIX

104/2013

SUBMINISTRAMENT DE CINC VEHICLES (TRES TURISMES, UN TOT TERRENY I UNA FURGONETA) MITJANÇANT EL SISTEMA DE RENTING PEL SERVEI DE LA GUARDIA URBANA.

És objecte del present Plec la contractació promoguda per  La Paeria  consistent en  el subministrament de com a mínim cinc vehicles (com a mínim tres turismes, un tot terreny i una furgoneta) pel servei de la guàrdia urbana mitjançant sistema de rènting

308.103,57 €

LICITACIÓ DESERTA

PROC. OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ ARMONITZADA

DOUE 21/06/2013. BOP 01/07/2013, PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

LICITACIÓ DESERTA

LICITACIÓ DESERTA

NO EXISTEIX

258/2013

SUBMINISTRAMENT I  ADQUISICIÓ DE DRETS D’ÚS DE LLICÈNCIES, I CONTRACTACIÓ DE SUPORTS TÈCNICS I SERVEIS DELS ENTORNS OFIMÀTIC, SERVIDORS I EINES DE DESENVOLUPAMENT LLIGATS A L’EVOLUCIÓ DELS PRODUCTES MICROSOFT ACTUALMENT EN EXPLOTACIÓ A L'AJUNTAMENT DE LLEIDA,

L’objecte del contracte és adquirir per l'Ajuntament de Lleida, els seus organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials, així com les societats mercantils locals amb capital majoritàriament municipal (endavant Ajuntament), els drets d’ús de les llicències, i contractació de suports tècnics i serveis dels entorns de sistemes, servidors, correu, ofimàtics i eines de desenvolupament lligats al manteniment i a la evolució dels productes Microsoft actualment en explotació a l'Ajuntament de Lleida

701.911,86 €

701.911,86 €

PROC. OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ ARMONITZADA

DOUE 29/12/2012, BOE 19/01/2013, DOGC 10/01/2013, BOP 17/01/2013. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

SEIDOR, SA

NO EXISTEIX

153/2011

SUBMINISTRAMENT DE CINC VEHICLES (QUATRE TURISMES I UNA FURGONETA) MITJANÇANT EL SISTEMA DE RENTING PEL SERVEI DE LA GUARDIA URBANA.

És objecte del present Plec la contractació promoguda per  La Paeria  consistent en  el subministrament de cinc vehicles (quatre turismes i una furgoneta) pel servei de la guàrdia urbana mitjançant sistema de rènting

299.762,42 €

299.751,62 €

PROC. OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ ARMONITZADA

DOUE 19/11/2011. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

Banco de Santander SA

NO EXISTEIX

221/2014

GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE BARS I MENJADORS DE LES LLARS MUNICIPALS DE JUBILATS

És objecte del present Plec la contractació de la gestió del servei públic de bar i menjador de les llars de jubilats (servei de bar de les llars de jubilats de Bonaire, Democràcia, Santa Cecília, Bordeta i El Pilar i  servei de menjador de les llars municipals de jubilats de Democràcia, Bordeta, Santa Cecília, el Pilar i Santa Teresina), adscrites a la Unitat Tècnica de Gent Gran de la Regidoria de Participació Ciutadana, Gent Gran i Voluntariat Sènior.

199.528,82 €

pendent adjudicar

PROC.

OBERT

BOP 10/10/2014, PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

PENDENT ADJUDICACIÓ

NO EXISTEIX

123/2013

GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC DEL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS,

És objecte del present Plec la contractació de la gestió de servei públic del servei de menjador de les Escoles Bressol Municipals.

54.201,40 €

40.460,20 €

PROC.

OBERT

BOP 01/08/2013, PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

ALESSA CATERING SERVICES

NO EXISTEIX

203/2012

GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC, MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA PER A PERSONES GRANS A MAGRANERS

És objecte del present Plec la contractació promoguda per la regidoria de Benestar Social i Ocupació de l’Ajuntament de Lleida per a la gestió d’un servei públic, mitjançant concessió administrativa, del servei del Centre de Dia per a persones grans a Magraners, ubicat al c/ Soldevila, número 34 24001Lleida, i amb número de registre al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya: S08057, codi F21193.

688.750,00 €

688.750,00 €

PROC.

OBERT

BOP 04/08/2012. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

INPROSS ASSISTÈNCIA A DOMICILI S.L.

NO EXISTEIX

125/2013

CONTRACTE QUE TÉ PER OBJECTE L’EXPLOTACIÓ DEL MERCAT DEL PLA EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEMANIAL

la present concessió demanial suposarà la cessió temporal de l’espai ubicat al Mercat del Pla per a la seva explotació comercial.

Cànon anual mínim 18.082,46 €

CANON ANUAL 19.000 €

PROC. NEGOCIAT

BOP 06/06/2013. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

JAMSTORES SL

NO EXISTEIX

138/2012

CONCESSIÓ DEMANIAL DEL SERVEI DE LA CAFETERIA DEL CENTRE CÍVIC DE LA MARIOLA

L’objecte d’aquest contracte és la concessió demanial, atorgada per l’Ajuntament de Lleida, per l’explotació del bar del Casal de la Mariola.

3.567,47  €/any

3.567,47  €/any

PROC. NEGOCIAT

SEGRE 04/01/2013, PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

Ramona Escarp Miranda

NO EXISTEIX

137/2012

CONCESSIÓ DEMANIAL DEL SERVEI DE LA CAFETERIA DEL CENTRE CÍVIC DEL SECÀ

L’objecte d’aquest contracte és la concessió demanial, atorgada per l’Ajuntament de Lleida, per l’explotació del bar del Casal de l Secà.

692,62 €/any

692,62 €/any

PROC. NEGOCIAT

SEGRE 04/01/2013, LA MAÑANA 04/01/2013. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

Maite Lajara Marsal

NO EXISTEIX

136/2012

CONCESSIÓ DEMANIAL DEL SERVEI DE LA CAFETERIA DEL CENTRE CÍVIC DE BALÀFIA

L’objecte d’aquest contracte és la concessió demanial, atorgada per l’Ajuntament de Lleida, per l’explotació del bar del Casal de Balàfia.

2.491,33€/any

2.491,33€/any

PROC. NEGOCIAT

SEGRE 03/11/2012, LA MAÑANA 03/11/2012, PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

Montse López Robles

NO EXISTEIX

156/2012

REDACCIÓ DEL PROJECTE D’ORDENACIÓ, URBANITZACIÓ, EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’OBRES I CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA SOBRE EL DOMINI PÚBLIC PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN APARCAMENT SUBTERRANI AL CARRER GOVERNADOR MONTCADA-ILLA DE LA MATERNITAT DE LLEIDA

Projecte d’ordenació i urbanització del espai lliure públic ubicat al carrer Governador Montcada Rambla d’Aragó, carrer Sant Crist  i carrer Lluís Besa, conegut com a Illa de la Maternitat, l’execució de les obres contingudes en aquest Projecte així com la concessió administrativa per a l’ús de subsòl del terreny, per a la construcció, instal·lació i explotació d’aparcament subterrani.

cànon anual mínim 51.435,89 €,

pendent adjudicar

PROC.

OBERT

BOP 05/06/2012. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

PENDENT ADJUDICACIÓ

NO EXISTEIX

70/2013

SERVEI ENERGÈTIC I EL MANTENIMENT INTEGRAL AMB GARANTIA TOTAL I DE CONSERVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LLEIDA, TENDENT A LA IMPLANTACIÓ DE TECNOLOGIES “SMART CITY” I INCLOENT LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB DIFICULTATS PARTICULARS D'INSERCIÓ EN EL MERCAT LABORAL O RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

L’objecte d’aquest Plec de Clàusules és establir les bases per la contractació del servei energètic i el manteniment integral amb garantia total i de conservació de les instal·lacions de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de Lleida amb la finalitat de prestar un servei d’enllumenat de qualitat i gaudir d’una reducció del consum energètic i de l’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera i integrar-se dins el marc de les actuacions “Smart City” de l’Ajuntament de Lleida. A més, l’Ajuntament de Lleida fomenta la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral o risc d’exclusió social.

14.844.955,56 €

P1.1. Gestió energètica 43.707,85 € P1.2  Amortització Inversió 371.509,89 €. P2 Manteniment preventiu 491.131,72 €. P3 Garantia Total 117.615,38 €. P6 Treballs relacionats 159.221,91 € dels quals s’ha ofertat una baixa global sobre els preus unitaris descrits en l’annex A.3 del 20% 1.- Pel que fa a la proposta de millora de l’eficiència energètica: Estalvi consum 46.7 %, Estalvi de potència 42.2%,Lluminàries viàries led 2.535 unitats,Lluminàries peatonals led 1.258 unitats,Lluminàries de descàrrega amb reactància electrònica 750 unitats,Lluminàries de descàrrega amb reactància inductiva 402 unitats,Reactàncies electròniques 8.075 unitats,Reactàncies inductives 6.990 unitats, Reguladors de flux 46 unitats. 2.- Pel que fa a les millores: Bossa de KWh/any 125.000, Millora en % en altres despeses 3.1%, Taxa de descompte P6 2.5%, Altres millores 1.615.037,87 €

PROC. OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ ARMONITZADA

DOUE 26/03/2013. BOE 24/04/2013, DOGC 18/04/2013, BOP 10/04/2013. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

UTE CITELUM IBERICA SA i JOSE ANTONIO ROMERO POLO SA

NO EXISTEIX

196/2014

CONTRACTE MIXT D’ARRENDAMENT I INSTAL·LACIÓ I DE GESTIÓ DEL SERVEI D’UNA PISTA DE GEL A LLEIDA,

Contractació de l’arrendament i instal·lació i del servei de gestió d’una pista de gel a Lleida i serveis complementaris, per tal de dinamitzar el comerç de l’Eix comercial del municipi de Lleida

No s’estableix tipus de licitació predeterminat.

pendent adjudicar

PROC.

OBERT

BOP 10/10/2014, PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

 

NO EXISTEIX

43/2013

PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE SERVEIS I REHABILITACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC DE LA PLAÇA PAU CASALS DE LLEIDA

L’objecte del Projecte de Renovació i Millora de serveis i Rehabilitació de l’espai públic de la plaça Pau Casals de Lleida, és la realització de les obres de millora, reordenació i rehabilitació de l’actual plaça, tot incloent els espais adjunts a l’avinguda Balmes que possibiliten l’ampliació de l’espai públic per a vianants.

474.058,49 €

pendent adjudicar

PROC.

OBERT

BOP 11/08/2014. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

PENDENT ADJUDICACIÓ

NO EXISTEIX

83/2014

MEMÒRIA VALORADA PER A L’ADEQUACIÓ DEL CENTRE CÍVIC I CASINET DE LLÍVIA

És objecte d’aquesta memòria valorada el trasllat de la zona del bar del Casinet al Centre Cívic i modificar la distribució general del Casinet i la planta baixa del Centre Cívic. Es preveu unificar l’espai de l’antic bar amb la sala polivalent. Per altra banda també es contempla al mateix local l’adequació de dos sanitaris, un d’ells adaptat per a discapacitats, així com l’habilitació d’un magatzem per aquesta sala.

49.945,80 €

48.378,98 €

CONTRACTE MENOR

PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

MANUEL BAÑOS GARCIA

NO EXISTEIX

44/2013

PROJECTE DE MILLORA DE LA MOBILITAT I SEGURETAT VIAL PER ALS VIANANTS AL BARRI DEL SECÀ DE SANT PERE

El contracte tindrà per objecte l'execució de la següent obra: PROJECTE DE MILLORA DE LA MOBILITAT I SEGURETAT VIAL PER ALS VIANANTS AL BARRI DEL SECÀ DE SANT PERE.

236.935,48 €

222.198,10 €

PROC.

NEGOCIAT

LA MAÑANA 07/04/2014, SEGRE 07/04/2014, PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

BENITO ARNO E HIJOS SAU

NO EXISTEIX

40/2013

PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE SERVEIS, PAVIMENTS I ACCESSIBILITAT DEL CARRER SANTA FE DEL BARRI DELS MAGRANERS DE LLEIDA

El contracte tindrà per objecte l'execució de la següent obra: PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE SERVEIS, PAVIMENTS I ACCESSIBILITAT DEL CARRER SANTA FE DEL BARRI DELS MAGRANERS DE LLEIDA

198.944,51 €

179.507,63 €

PROC.

NEGOCIAT

LA MAÑANA 20/03/2014, SEGRE 20/03/2014. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

M Y J GRUAS SA

NO EXISTEIX

243/2013

PLA DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I MILLORA DE PAVIMENTS I BRIGADA D’ACCIÓ IMMEDIATA, ANY 2014-2015

El contracte tindrà per objecte l'execució de la següent obra: PLA DE MANTENIMENT , CONSERVACIÓ I MILLORA DE PAVIMENTS I BRIGADA D’ACCIÓ IMMEDIATA, ANY 2014-2015..

1.144.800,00 €

1.144.800,00 €

PROC.

OBERT

BOP 15/01/2014. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES SA

NO EXISTEIX

239/2013

PROJECTE REHABILITACIÓ I MILLORA D’ESPAIS  URBANS I ACCESSOS A BARRIS DE LLEIDA

PROJECTE DE REHABILITACIÓ I MILLORA D’ESPAIS URBANS I ACCESSOS A BARRIS DE LLEIDA

860.000,00 €

769.270,00 €

PROC.

OBERT

BOP 15/01/2014. PERFIL DEL CONTRACTANT

enllaç-extern

enllaç-extern

BENITO ARNÓ E HIJOS SAU

NO EXISTEIX

238/2013

PROJECTE DE MILLORA D’INTERSECCIÓ I REORDENACIÓ D’ACCÉS A LA N-II EN EL PK 457+939 (BUTSÈNIT) A LLEIDA

PROJECTE DE MILLORA D’INTERSECCIÓ I REORDENACIÓ D’ACCÉS A LA N-II EN EL PK 457+939 (BUTSÈNIT) A LLEIDA

475.071,91 €

423.949,57 €

PROC.

OBERT

BOP 17/12/2013, PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU

NO EXISTEIX

224/2013

PROJECTE DE MILLORA D’INTERSECCIÓ I REORDENACIÓ D’ACCÉS A LA N-II EN EL PK 458+890 (LA CAPARRELLA) A LLEIDA

PROJECTE DE MILLORA D’INTERSECCIÓ I REORDENACIÓ D’ACCÉS A LA N-II EN EL PK 458+890 (LA CAPARRELLA) A LLEIDA

516.243,06 €

443.924,99 €

PROC.

OBERT

BOP 12/11/2013. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU

NO EXISTEIX

181/2013

PROJECTE DE MILLORA DE LA PASSAREL.LA SITUADA SOBRE LA N-II DAVANT DELS INSTITUTS DE LLEIDA

PROJECTE DE MILLOTA DE LA PASSAREL.LA SITUADA SOBRE LA N-II DAVANT DELS INSTITUTS DE LLEIDA

81.062,46 €

70.334,58 €

PROC.

NEGOCIAT

BOP 06/08/2013. SEGRE 23/10/2013. LA MAÑANA 23/10/2013,PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

SERVICIOS INTEGRALES DEMVAX

NO EXISTEIX

42/2013

PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE SERVEIS I REHABILITACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC DE LA PLAÇA BALÀFIA DE LLEIDA

PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE SERVEIS I REHABILITACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC DE LA PLAÇA BALÀFIA DE LLEIDA

315.451,92 €

238.818,49 €

PROC.

OBERT

BOP 07/08/2013, PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

M.J. GRUAS S.A.

NO EXISTEIX

150/2013

PROJECTE D’EXECUCIÓ PER REFORMA I AMPLIACIÓ DE NÍNXOLS AL DEPARTAMENT DE SANT ANASTASI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LLEIDA-FASE 4a

PROJECTE D’EXECUCIÓ PER REFORMA I AMPLIACIÓ DE NÍNXOLS AL DEPARTAMENT DE SANT ANASTASI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LLEIDA-FASE 4a

467.688,32 €

357.173,57 €

PROC.

OBERT

BOP 26/07/2013, PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

M.J. GRUAS S.A.,

NO EXISTEIX

75/2013

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DELS TRAMS URBANS DE LES CARRETERES N-230 I N-240 DE LA XARXA DE CARRETERES DE L’ESTAT

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DELS TRAMS URBANS DE LES CARRETERES N-230 I N-240 DE LA XARXA DE CARRETERES DE L’ESTAT

234.731,18 €

220.347,69 €

PROC.

NEGOCIAT

PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.

NO EXISTEIX

155/2012

REDACCIÓ DE PROJECTE, DIRECCIÓ D’ OBRES I EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ENDERROC SUBSIDIARI DE L’EDIFICI AV. PRAT DE LA RIBA, NUM.44-46-48, 6ª PLANTA I SOTACOBERTA

REDACCIÓ DE PROJECTE, DIRECCIÓ D’ OBRES I EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ENDERROC SUBSIDIARI DE L’EDIFICI AV. PRAT DE LA RIBA, NUM.44-46-48, 6ª PLANTA I SOTACOBERTA

366.980,00 €

264.419,22 €

PROC.

OBERT

BOP 17/01/2013. PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

CONSTRUCCIONES DESMONTES RIBERA NAVARRA SA

NO EXISTEIX

258/2010

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL.LACIONS PER A LA SEU DELS CLUBS DE PIRAGÜISME DE LA CIUTAT DE LLEIDA I DE LA FEDERACIÓ CATALANA.

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL.LACIONS PER A LA SEU DELS CLUBS DE PIRAGÜISME DE LA CIUTAT DE LLEIDA I DE LA FEDERACIÓ CATALANA.

695.000,00 €

568.857,49 €

PROC.

OBERT

PERFIL DEL CONTRACTANT

 

enllaç-extern

enllaç-extern

Dragados S.A.

NO EXISTEIX