La Paeria - Ajuntament de Lleida

 

TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS I DESPESES DELS SERVEIS

PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS

Composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació

 

CONTRACTES DE SERVEIS

NÚMERO EXPEDIENT

TÍTOL

 

FORMA DE DESIGNACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIO

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE 1

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE 2

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE 3

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE INFORME FINAL

 

112/2014

LLICENCIA MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIO D'UN QUIOSC PER A LA VENDA DE FLORS AL CEMENTIRI MUNICIPAL

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

179/2014

SERVEI D'ASSISTENCIA TECNICA PER A L'ASSESSORAMENT MUSEOGRÀFIC EN L'ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI DE L'ANTIC  PALAU DE JUSTICIA I LA REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC DEL MUSEU D'ART DE LLEIDA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

036/2014

SERVEIS CORRESPONENTS AL PLA D'ACTUACIÓS SUBSIDIARIES EN EDIFICIS I SOLARS A LA CIUTAT DE LLEIDA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

145/2014

SERVEI DE DESRATITZACIO I MONITORITZACIO DE PANEROLES A LA VIA PÚBLICA DEL TERME MUNICIPAL DE LLEIDA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

155/2014

SERVEI D'ACOLLIDADE PERSONES MIGRADES

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

135/2014

SERVEIS DE VIGILANCIA PRIVADA DELS MERCADETS AMBULANTS DE LLEIDA

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

082/2014

SERVEI D'ACOLLIMENT RESIDENCIAL D'URGENCIA EN ESTABLIMENTS HOTELERS

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

060/2014

SERVEIS CORRESPONENTS AL PLA DE MANTENIMENT DE CAMINS DE L'HORTA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

094/2014

SERVEIS DE SOCORRISME DE LES 7 PISCINES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT  DE LLEIDA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

085/2014

SERVEI DE MANTENIMENT I TRACTAMENT  DE L'AIGUA DE LES SET (7)PISCINES MUNICIPALS DESCOBERTES DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

001/2014

SERVEIS DE COL·LOCACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE PERSONAL D'ATENCIÓ AL PÚBLIC PER A TASQUES COMPLEMTÀRIES DE LES ACTIVITATS I PROGRAMES CULTURALS DUTS A TERME PER LA TEGIDORIA DE PROMOCIÓ CULTURAL, MUSEUS, FESTES I CULTURA POPULAR

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

044/2014

SERVEIS DE MENJADOR I MONITORS DE MENJADOR DEL PROGRAMA ESPORTMANIA

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

063/2014

SERVEIS D'UN EQUIP D'ASSESSORAMENT PDSICOPEDAGOGIC PER A LA REGIDORIA D'EDUCACIÓ I INFÀNCIA

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

024/2014

SERVEIS DE MONITORS I MENJADOR PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE ESTIU A LLEIDA 2014:ESTIU DE PETITS I ESTIU DE JOCS

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

046/2014

SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

076/2014

CONCESSIO DE LLICENCIES TEMPORALS  PER INSTAL·LAR PARADES DE VENDA DE GELATS I BEGUDES A LES PISCINES MUNICIPALS DE CAPPONT, BORDETA PARDINYES I BALAFIA

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

148/2013

SERVEIS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS INTEGRALS, TENDENTS A LA GESTIÓ DELS LLOCS DE TREBALL D'EXTREM A EXTREM

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

020/2014

SERVEIS DE MANTENIDOR-CONSERGERIA AL CAMP ESCOLAR

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

219/2013

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'UN CENTRE AUTORITZAT DEL TRACTAMENT DE VEHICLES AL FINAL DE LA SEVA VIDA ÚTIL (CAT) PER A LA GESTIÓ DELS VEHICLES, ESTRIS I MAQUINÀRIA RETIRATS DE LA VIA PÚBLICA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

enllaç-extern

220/2013

LLICENCIES MUNICIPALS PELS MERCATS AMBULANTS DEL CAMP D'ESPORT I BARRIS NORD DE LLEIDA PER A LA INSTAL·LACIÓ  DE PARADES D'ALIMENTACIO

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

192/2013

SERVEIS, APLICACIONS, SUPORT, MANTENIMENT I ALLOTJAMENT REFERENTS A LA e-ADMINISTRACIÓ I ALS SERVEIS ON-LINE MUNICIPALS

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

170/2013

SERVEI DEL CENTRE OBERT MUNICIPAL "COMPANYIA" DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

169/2013

SERVEI DEL CENTRE OBERT MUNICIPAL  "PAS A PAS" DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

168/2013

SERVEI DEL CENTRE OBERT MUNICIPAL "REMOLINS" DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

142/2013

SERVEI PER A LA GESTIO DELS ELEMENTS DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE CONTROL DE TRANSIT I DE SEGURETAT  VIAL A LLEIDA(SEMAFORS, RADARS, CONTROL D'ACCESOS, SEMAFOR VERMELL I CÀMERES.

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

129/2013

SERVEI D'ELABORACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'APATS DEL SERVEI DE MENJADOR DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

088/2013

CONTRACTACIO DEL SERVEI DE VIGILANCIA DE LA SALUT I SUPORT AL SERVEI DE PREVENCIO MUNICIPAL EN LES ESPECIALITATS DE SEGURETAT, HIGIENE INDUSTRIAL ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADES

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

092/2013

SERVEI D'ACOLLIDA DE PERSONES MIGRADES

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

063/2013

SERVEIS DE VIGILANCIA PRIVADA DELS MERCADETS AMBULANTS DE LLEIDA

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

017/2013

SERVEI ENTEGRAL DE CARDIOPROTECCIO DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

047/2013

SERVEIS D'ATENCIO TELEFONICA MITJANÇANT EL TELEFON D'ATENCIÓ CIUTADANA 010, AL SERVEI DE TAXI ADAPTAT I SUPORT DE CENTRALETA DE L'AJUNTAMENT  DE LLEIDA, CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALD DE TREBALL

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

292/2012

SERVEI DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

275/2012

SERVEI DE VIGILANCIA I SEGURETAT EN EL RECINTE DEL PARC DE GARDENY I CONTROL  DELS SEUS ACCESSOS

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

169/2011

CONTRACTE DE SERVEI D'AJUT A DOMICILI DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

195/2011

SERVEI PER A LA REALITZACIO  DELS TREBALLS DE DISENY, CONFECCIÓ, IMPRESSIÓ I DISTRIBUCIÓ DE LA REVISTA MUNICIPAL DE LA PAERIA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

146/2011

SERVEI PER A LA GESTIO DELS BUCS D'ASSAIG "EL MERCAT"

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

 

CONCESSIÓ DOMINI PÚBLIC

NÚMERO EXPEDIENT

TÍTOL

 

FORMA DE DESIGNACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIO

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE 1

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE 2

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE 3

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE INFORME FINAL

 

125/2013

CONTRACTE QUE TÉ PER OBJECTE L'EXPLOTACIÓ DEL MERCAT DEL PLA EN RÉGIM DE CONCESSIO ADMINISTRATIVA DEMANIAL, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT PER HAVER ESTAT DECLARADA DESERTA L'ANTERIOR LICITACIÓ

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

138/2012

 CONTRACTACIO DE LA CONCESSIO DEMANIAL DEL SERVEI DE CAFETERIA DEL CENTRE CIVIC DE LA MARIOLA

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

137/2012

CONTRACTACIO DE LA CONCESSIO DEMANIAL DEL SERVEI DE CAFETERIA DEL CENTRE CIVIC DEL SECA

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

136/2012

CONTRACTACIO DE LA CONCESSIO DEMANIAL DEL SERVEI DE CAFETERIA DEL CENTRE CIVIC DE BALAFIA

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

156/2012

REDACCIO DEL PROJECTE D'ORDENACIO, URBANITZACIO, EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'OBRES I CONCESSIO ADMINISTRATIVA SOBRE EL DOMINI PUBLIC PER A LA CONSTRUCCIO I EXPLOTACIO D'UN APARCAMENT SUBTERRANI AL CARRER GOVERNADOR MONTCADA-ILLA DE LA MATERNITAT DE LLEIDA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

 

CONTRACTES MIXTES

NÚMERO EXPEDIENT

TÍTOL

 

FORMA DE DESIGNACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIO

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE 1

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE 2

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE 3

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE INFORME FINAL

 

196/2014

ARRENDAMENT , INSTAL·LACIÓ   I GESTIO DEL SERVEI D'UNA PISTA DE GEL A LLEIDA

enllaç-extern

Pendent

Pendent

Pendent

Pendent

 

CONTRACTES ESPECIALS

NÚMERO EXPEDIENT

TÍTOL

 

FORMA DE DESIGNACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIO

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE 1

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE 2

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE 3

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE INFORME FINAL

 

70/2013

CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA CONTRACTACIO DEL SERVEI ENERGETIC I EL MANTENIMENT INTEGRAL AMB GARANTIA TOTAL I DE CONSERVACIO  DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE LLEIDA TENDENT A LA IMPLANTACIO DE TECNOLOGIES "SMART CITY" I INCLOENT LA CONTRACTACIO DE PERSONES AMB DIFICULTATS PARTICULARS D'INSERCIÓ EN EL MERCAT LABORAL O RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

 

CONTRACTES OBRES

NÚMERO EXPEDIENT

TÍTOL

 

FORMA DE DESIGNACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIO

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE 1

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE 2

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE 3

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE INFORME FINAL

 

043/2013

PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE SERVEIS I REHABILITACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC  DE LA PLAÇA PAU CASALS DE LLEIDA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

Pendent

Pendent

083/2014

OBRES DE LA MEMORIA VALORADA PER A L'ADEQUACIO DEL CENTRE CIVIC I CASINET DE LLIVIA (CONTRACTE MENOR)

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

044/2013

PROJECTE DE MILLORA DE LA MOBILITAT I SEGURATAT VIAL PER ALS VIANANTS  AL BARRI DEL SECA DE SANT PERE

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

040/2013

PROJECTE DE RENOVACIO I MILLORA DE SERVEIS, PAVIMENTS I ACCESIBILITAT DEL CARRER SANTA FE DEL BARRI DELS MAGRANERS DE LLEIDA

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

243/2013

PLA DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I MILLORA DE PAVIMENTS I BRIGADA D'ACCIO IMMEDIATA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

239/2013

PROJECTE DE REHABILITACIÓ I MILLORA D'ESPAIS URBANS I ACCESSOS A BARRIS DE LLEIDA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

238/2013

PROJECTE DE MILLORA D'INTERSECCIO I REORDENACIÓ  D'ACCES A LA N-II EN EL PK 457+939 (BUTSENIT) LLEIDA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

224/2013

PROJECTE DE MILLORA  D'INTERSECCIO I REORDENACIÓ D'ACCES DE LA N-II  EN EL PK 458+890 (LA CAPARRELLA) A LLEIDA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

181/2013

OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA PASSAREL·LA  SITUADA SOBRE LA N-II DAVANT DELS INSTITUTS DE LLEIDA

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

042/2013

PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE SERVEIS I REHABILITACIÓ  DE L'ESPAI PÚBLIC DE LA PLAÇA DE BALAFIA DE LLEIDA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

150/2013

OBRES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A REFORMA I AMPLIACIÓ DE NINXOLS AL DEPARTAMENT DE SANT ANASTASI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LLEIDA-FASE 4-A

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

75/2013

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DELS TRAMS URBANS DE LES CARRETERES N-230I N-240 DE LA XARXA DE CARRETERES DE L'ESTAT

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

155/2012

CONTRACTACIÓ  DE LES OBRES PER A L'ADJUDICACIÓ CONJUNTA DE REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ D'OBRESI EXECUCIÓ DE LES OBRES D'ENDERROC SUBSIDIARI DE L'EDIFICI AV. PRAT DE LA RIBA NUM. 44-46-48, 6ª PLANTAI SOTACOBERTA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

258/2010

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS PER ALA SEU DELS CLUBS DE PIRAGUISME DE LA CIUTAT DE LLEIDA I DE LA FEDERACIÓ CATALANA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

 

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT

NÚMERO EXPEDIENT

TÍTOL

 

FORMA DE DESIGNACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIO

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE 1

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE 2

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE 3

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE INFORME FINAL

 

206/2014

SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT D'ARID RECILCLAT AMB MARCATGE CE

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

88/2014

SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES (UN TURISME I UN TODO TERRENY) MITJANÇANT SISTEMA DE RENTING PEL SERVEI DE LA GUARDIA URBANA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

092/2014

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE ROBA INSTITUCIONAL PER AL PERSONAL ADSCREIT A LA GUARDIA URBANA DE LLEIDA

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

003/2014

SUBMINISTRAMENT D'ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES NECESSARIS PER A LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER LA REGIDORIA DE PROMOCIO CULTURAL, MUSEUS, FESTES I CULTURA POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA EN ESPAIS PÚBLICS, AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR DE MAIG I FESTES DE TARDOR 2014

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

065/2014

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO D'UN ROCODROM INTERIOR AL PAVELLO MUNICIPAL JUANJO GARRA DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

010/2014

SUBMINISTRAMENT D'APATS(ELABORACIÓ I TRANSPORT D'ÀPATS AL SERVEI MATERNO INFANTIL MUNICIPAL

enllaç-extern

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

011/2014

SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES(UN TURISME I UN TOT TERRENY) PEL SERVEI DE LA GUARDIA URBANA MITJANÇANT SISTEMA DE RENTING

Licitació deserta

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

197/2013

SUBMINISTRAMENT DE SIS VEHICLES (4 TURISMES, 1 TOT TERRENY I 1 FURGONETA), PEL SERVEI DE LA GUARDIA URBANA, MITJANÇANT EL SISTEMA DE RENTING.

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

104/2013

CONTRACTACIO DEL SUBMINISTRAMENT DE CINC VEHICLES (TRES TURISMES, UN TOT TERRENY I UNA FURGONETA) MITJANÇANT SISTEMA RENTING, PEL SERVEI DE LA GUARDIA URBANA

Licitació deserta

No procedeix

No procedeix

No procedeix

No procedeix

258/2012

SUBMINISTRAMENTS I ADQUISICIONS  DE DRETS D'US DE LLICENCIES, I CONTRACTACIO DE SUPORTS TECNICS I SERVEIS DELS ENTORNSOFIMATIC, SERVIDORS I EINES DE DESENVOLUPAMENT LLIGATS A L'EVOLUCIO DELS PRODUCTES MICROSOFT ACTUALMENT EN EXPLOTACIO A L'AJUNTAMENT DE LLEIDA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

153/2011

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CINC VEHICLES (QUATRE TURISMES I UNA FURGONETA) MITJANÇANT SISTEMA RENTING PEL SERVEI DE LA GUARDIA URBANA

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

 

CONTRACTE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC

NÚMERO EXPEDIENT

TÍTOL

 

FORMA DE DESIGNACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIO

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE 1

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE 2

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE 3

 

CONVOCATORIA MESA SOBRE INFORME FINAL

 

221/2014

GESTIO DELS SERVEIS DE BAR I MENJADOR DE LES LLARS MUNICIPALS DE JUBILATS. CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

Pendent

Pendent

123/2013

CONTRACTE DE GESTIO DEL SERVEI PÚBLIC DEL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

No procedeix

203/2012

GESTIO DEL SERVEI PÚBLIC, MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI CENTRE DE DIA PER A PERSONES GRANS

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern

enllaç-extern