La Paeria - Ajuntament de Lleida

 

TRANSPARÈNCIA EN MATERIES D’URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT

MODIFICACIONS, REFORMATS I COMPLEMENTARIS DELS PROJECTES D’OBRES MÉS IMPORTANTS

Llistat d’empreses que han concorregut a la licitació d’obres públiques.

Informació sobre cadascuna de les obres més importants: objectius, responsable municipal, contractista responsable, import pressupostat, període d’execució.

 

NÚMERO EXPEDIENT

TÍTOL

MODIFICACIONS / REFORMATS/ COMPLEMENTARIS DE CONTRACTES D'OBRES

LLISTAT D'EMPRESES LICITADORES D'OBRES PÚBLIQUES

OBJETIUS OBRA

RESPONSABLE MUNICIPAL

CONTRATISTA RESPONSABLE

IMPORT PRESSUPOSTAT

PERÍODE D'EXECUCIÓ

43/2013

PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE SERVEIS I REHABILITACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC DE LA PLAÇA PAU CASALS DE LLEIDA

no existeix

enllaç-extern

Obres de millora, reordenació i rehabilitació de l'actual plaça, tot incloent els espais adjunts a l'av. Balmes que possibiliten l'ampliació de l'espai públic per a vianants

coordinador de Projectes i Obres

Pendent adj.

474.058,49 €

5 mesos

83/2014

MEMÒRIA VALORADA PER A L’ADEQUACIÓ DEL CENTRE CÍVIC I CASINET DE LLÍVIA

no existeix

enllaç-extern

El trasllat de la zona del bar del casinet al centre cívic i modificar la distribució general del Casinet i la planta baixa del centre cívic

coordinador de Projectes i Obres

MANUEL BAÑOS GARCIA

60.332,60 €

2 mesos

44/2013

PROJECTE DE MILLORA DE LA MOBILITAT I SEGURETAT VIAL PER ALS VIANANTS AL BARRI DEL SECÀ DE SANT PERE

no existeix

enllaç-extern

És definir i avaluar a nivell constructiu i pressupostari les obres necessàries per l’arranjament dels carrers, especialment en el referent a la implantació i/o renovació dels serveis públics municipals (aigua, sanejament, telecomunicacions i enllumenat), així com la millora de la mobilitat i seguretat vial per als vianants

coordinador de Projectes i Obres

M I J GRUAS SA

198.944,51 €

4 mesos

40/2013

PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE SERVEIS, PAVIMENTS I ACCESSIBILITAT DEL CARRER SANTA FE DEL BARRI DELS MAGRANERS DE LLEIDA

no existeix

enllaç-extern

És definir i avaluar a nivell constructiu i pressupostari les obres necessàries per l’arranjament dels carrers, especialment en el referent a la implantació i/o renovació dels serveis públics municipals (aigua, sanejament, telecomunicacions i enllumenat), així com la millora de la mobilitat i seguretat vial per als vianants.

coordinador de Projectes i Obres

M I J GRUAS SA

198.944,51 €

4 mesos

243/2013

PLA DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I MILLORA DE PAVIMENTS I BRIGADA D’ACCIÓ IMMEDIATA, ANY 2014-2015

no existeix

enllaç-extern

Pla manteniment, conservació i millora de paviments i brigada d'acció immediata

coordinador de Projectes i Obres

CESPA - COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES

1.144.800,00 €

28/04/2014 A 31/12/2015

239/2013

PROJECTE REHABILITACIÓ I MILLORA D’ESPAIS  URBANS I ACCESSOS A BARRIS DE LLEIDA

no existeix

enllaç-extern

Definició de les obres necessàries per condicionar diferents espais de Lleida. Aquestes obres consisteixen en la urbanització d'espais que actualment són solars, reordenació d'espais ja urbanitzats, enjardinament d'espais i millores de places amb jocs infantils

coordinador de Projectes i Obres

BENITO ARNÓ E HIJOS

860.000,00 €

10 MESOS

238/2013

PROJECTE DE MILLORA D’INTERSECCIÓ I REORDENACIÓ D’ACCÉS A LA N-II EN EL PK 457+939 (BUTSÈNIT) A LLEIDA

no existeix

enllaç-extern

Millora de la intersecció i reordenació accés NII en el pk. 457+939 (Butsènit) a Lleida, per millorar els accessos al nucli de Butsènit.-

coordinador de Projectes i Obres

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

475.071,91 €

6 MESOS

224/2013

PROJECTE DE MILLORA D’INTERSECCIÓ I REORDENACIÓ D’ACCÉS A LA N-II EN EL PK 458+890 (LA CAPARRELLA) A LLEIDA

no existeix

enllaç-extern

Millora de la intersecció i reordenació d'accés a la NII en el pk. 458+890 (La Caparrella

coordinador de Projectes i Obres

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

516.243,06 €

10 MESOS

181/2013

PROJECTE DE MILLORA DE LA PASSAREL.LA SITUADA SOBRE LA N-II DAVANT DELS INSTITUTS DE LLEIDA

no existeix

enllaç-extern

Millora de la passarel·la situada sobre la NII davant dels instituts de Lleida. Definir i avaluar a nivell constructiu i pressupostari les obres necessàries per a dur a terme la millora d'aquesta passarel·la, especialment referit a millorar l'estat degradat de l'estructura de la plataforma de la passarel·la

coordinador de Projectes i Obres

SERVICIOS INTEGRALES DEMVAX SL

81.062,46 €

2 MESOS

42/2013

PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE SERVEIS I REHABILITACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC DE LA PLAÇA BALÀFIA DE LLEIDA

no existeix

enllaç-extern

L’objecte del Projecte de renovació i millora de serveis i rehabilitació de l’espai públic de la plaça Balàfia de Lleida és la realització de les obres de millora d’aquest espai públic, especialment referit a la implantació i/o renovació dels serveis públics municipals (aigua, sanejament, reg i enllumenat), així com l’execució i generació d’un espai públic o plaça de gran impacte social entre la població del barri de Balàfia

coordinador de Projectes i Obres

SERVICIOS INTEGRALES DEMVAX SL

81.062,46 €

2 MESOS

150/2013

PROJECTE D’EXECUCIÓ PER REFORMA I AMPLIACIÓ DE NÍNXOLS AL DEPARTAMENT DE SANT ANASTASI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LLEIDA-FASE 4a

no existeix

enllaç-extern

reforma i ampliació de nínxols al Departament de Sant Anastasi del cementiri municipal de Lleida-Fase 4a.

coordinador de Projectes i Obres

M I J GRUAS SA

467.688,32 €

9 MESOS

75/2013

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DELS TRAMS URBANS DE LES CARRETERES N-230 I N-240 DE LA XARXA DE CARRETERES DE L’ESTAT

no existeix

enllaç-extern

la millora del paviment i renovació superficial del paviment, la instal·lació i adequació de sistemes de contenció, l’adequació de marges i la instal·lació i millora de la senyalització horitzontal i vertical.

coordinador de Projectes i Obres

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

234.731,18 €

8 MESOS

155/2012

REDACCIÓ DE PROJECTE, DIRECCIÓ D’ OBRES I EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ENDERROC SUBSIDIARI DE L’EDIFICI AV. PRAT DE LA RIBA, NUM.44-46-48, 6ª PLANTA I SOTACOBERTA

no existeix

enllaç-extern

contractació conjunta de la redacció del projecte, direcció i la realització de les OBRES D’ENDERROC SUBSIDIARI DE L’EDIFICI AV. PRAT DE LA RIBA, NUM.44-46-48, 6a PLANTA I SOTACOBERTA, amb la finalitat de donar compliment al contingut de la Sentència de data 18 de desembre de 2009 de la Secció tercera de la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i les interlocutòries de data 10 de febrer de 2010 i de 20 de maig de 2011 del Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Lleida (JCA).

coordinador de Projectes i Obres

CONSTRUCCIONES Y DESMONTE RIBERA NAVARRA SA

366.980,00 €

2 mesos

258/2010

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL.LACIONS PER A LA SEU DELS CLUBS DE PIRAGÜISME DE LA CIUTAT DE LLEIDA I DE LA FEDERACIÓ CATALANA.

no existeix

enllaç-extern

OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA SEU DELS CLUBS DE PIRAGÜISME DE LA CIUTAT DE LLEIDA I DE LA FEDERACIÓ CATALANA

coordinador de Projectes i Obres

DRAGADOS SA

695.000,00 €

10 MESOS