Processos participatius en xarxaLa Paeria - Ajuntament de Lleida
Inici > Audiències Públiques
Audiències Públiques

Audiències Públiques realitzades

Organització i desenvolupament de les audiències públiques de l'Ajuntament de Lleida

Es convida a tota la ciutadania a assistir i participar en el torn obert de paraula de l'audiència pública.

Així mateix, els diferents grups polítics amb representació al Consistori podran expressar la seva postura al voltant del tema a debat.

La sessió estarà presidida per l'alcalde o pel regidor en qui delegui segons la matèria objecte de consulta, amb el suport dels tècnics que es designin.

El Secretari de la Corporació, o persona en qui delegui, aixecarà acta de la reunió.

Les audiències públiques se celebraran, en funció de la seva disponibilitat, a la sala Alfred Perenya o a l'auditori de la sala Jaume Magre.

Pel que fa al desenvolupament temporal de les audiències públiques quedarà de la següent manera:

 • Obertura de l'audiència pública per part del president 5 minuts

 • Exposició per part d'una persona experta en la matèria objecte de l'audiència pública 15 minuts

 • Presentació de la ponència per part de qui promou la iniciativa 15 minuts

 • Intervenció de l'equip de govern municipal 15 minuts

 • Intervencions dels grups polítics amb representació al Consistori
  Es disposarà d'un total de 30 minuts que caldrà distribuir equitativament entre les formacions polítiques que formin part del Consistori. La distribució temporal s'acordarà a través de la Junta de Portaveus.
  • Intervenció del portaveu del Partit Popular (PP) 10 minuts
  • Intervenció del portaveu de Convergència i Unió (CiU) 10 minuts
  • Intervenció del portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 10 minuts

 • Torn de paraules entre les entitats i el públic assistents
  Es disposarà d'un total de 45 minuts que caldrà distribuir entre totes les peticions rebudes entre les entitats amb personalitat jurídica pròpia, assistents i la resta de públic. S'atorgarà un màxim de 5 minuts per intervenció. Es contempla la possibilitat d'atorgar una pròrroga d'una durada màxima de 15 minuts.

 • Resposta per part de l'equip de govern municipal a les intervencions que hagin tingut lloc durant el torn de paraules entre el públic i les entitats assistents 10 minuts

 • Conclusions per part de qui promou la iniciativa 10 minuts

 • Intervenció final de les entitats que hagin intervingut en el torn de paraules 10 minuts

 • Conclusions per part dels grups polítics de l'oposició
  Es disposarà d'un total de 10 minuts que caldrà distribuir equitativament entre les formacions polítiques que formin part del Consistori. La distribució temporal s'acordarà a través de la Junta de Portaveus.

 • Conclusions per part de l'equip de govern municipal 10 minuts

 • Cloenda per part del president 5 minuts

D'aquesta forma, les audiències públiques tindran una durada de tres hores aproximadament.

Per la difusió de l'esdeveniment, es farà servir els mitjans de comunicació local i els mitjans de difusió propis de l'Ajuntament.

Es posarà a disposició del públic en general tota la informació bàsica relativa a la matèria objecte de l'Audiència Pública.

D'acord amb el Reglament de Participació Ciutadana, es crearà una Comissió de Treball de la matèria objecte de l'Audiència Pública.

La persona experta es consensuarà entre la entitat promotora de l'Audiència Pública i l'equip de govern municipal en base a persones de reconegut prestigi en la matèria objecte de l'Audiència Pública.

 

Unió Europea - Fons Europeu de Desenvolupament RegionalGeneralitat de Catalunya - Departament de Governació i Relacions InstitucionalsDiputació de Lleida
Contactar | Avís legal
© Ajuntament de Lleida | Pl. Paeria, 1 | 25007 Lleida

paeria.cat